LV/Prabhupada 0321 - Vienmēr sacienoti Ar Sākotnējo Spēkstaciju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienmēr sacienoti Ar Sākotnējo Spēkstaciju
- Prabhupāda 0321


Lecture on SB 1.15.28 -- Los Angeles, December 6, 1973

Čaitanja Mahāprabhu saka, ka jums jārīkojas saskaņā ar noteikumiem, āpani ācari, tad jūs mācāt citus. Ja jūs nerīkojaties paši, jūsu vārdiem nebūs vērtības. (pauze)... pārtraukts. Evaṁ paramparā prāptam (BG 4.2). Ja jums ir saistība ar enerģijas avotu, jums ir elektrība. Citādi tā vienkārši ir virve. Kāda ir vērtība? Vienkārša rakstīšana jums nepalīdzēs. ir jābūt saistībai. Un, ja jūs zaudējat saistību, tad tam vairs nav vērtības. Tādēļ Krišnas apziņas kustība nozīmē, ka jums vienmēr jābūt saistītam ar sākotnējo enerģijas avotu. Un tad, lai arī kur jūs dotos, vienmēr būs gaisma. Būs gaisma. Ja esat atvienojies, tad gaismas nebūs. Spuldzīte ir, vadi arī, slēdzis arī. Viss ir. Tā jūtas Ardžuna, ka "es esmu tas pats Ardžuna. Es esmu tas pats Ardžuna, kurš cīnījās Kurukšetras kaujā. Mani pazina kā diženu karotāju, un mans loks ir tas pats loks, arī manas bultas ir tās pašas. Bet nu tām nav jēgas. Es nespēju sevi aizstāvēt, jo novērsos no Krišnas. Krišna vairs nav ar mani." Tādēļ viņš sāka atcerēties Krišnas vārdus, kas tika viņam mācīti Kurukšetras kaujas laukā.

Krišna neatšķiras no saviem vārdiem. Tie ir absolūti. Tas, ko Krišna teica pirms 5000 gadiem, ja saprotat šos vārdus, jūs nekavējoties atkal sasaistāt sevi ar Krišnu. Tāds ir process. Paskat uz Ardžunu. Viņš saka: evaṁ cintayato jiṣṇoḥ kṛṣṇa-pāda-saroruham. Kad mēs sākam domāt par Krišnu un Viņa sniegtajiem norādījumiem kaujas laukā, viņš nekavējoties kļuva šānta, mierīgs. Tūlīt mierīgs. Tāds ir process. Mums ir tuvas attiecības ar Krišnu. Tās nav mākslīgas. Tādēļ, ja vienmēr saistāt sevi ar Krišnu, tad traucēkļu vairs nebūs. Mierīgi. Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. Ja sasniedzat šādu stāvokli, tad tas ir augstākais ieguvums, lielākais labums, yaṁ labdhvā ca, tad jūs netieksieties pēc kāda cita ieguvuma. Jūs uztversiet, ka esmu ieguvis augstākos nopelnus. Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ, yasmin sthitaḥ... Un, ja jūs sevi nodarbināsiet šajā stāvoklī, tad guruṇāpi duḥkhena na (BG 6.20-23), pat smagākais nelaimju veids jūs nesatrauks. Tas ir miers. Tas ir miers. Ne tikai šī durstīšana jūs traucē. Ja jūs patiesi esat stingrs Krišnas apziņā, jūs nesatrauks bīstamā stāvokļa dižākā forma. Tā ir Krišnas apziņas pilnība. Liels jums paldies.