LV/Prabhupada 0322 - Ķermeni Piešķir Dievs Saskaņā Ar Jūsu Karmu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ķermeni Piešķir Dievs Saskaņā Ar Jūsu Karmu
- Prabhupada 0322


Lecture on SB 1.15.40 -- Los Angeles, December 18, 1973

Mums Visaugstais Tēvs ir devis Ameriku un Indiju. Bet nekas nepieder Amerikai vai Indijai. Tas pieder visaugstajam tēvam. Tātad, ja vien viņi neatgūst apziņu, ka "tēvs man ir devis baudīt, ka tas ir mans, lai gan patiesībā pieder tēvam..." To sauc par Krišnas apziņu. To sauc par Krišnas apziņu.

Tādēļ tie, kuri ir Krišnas apziņā, pilnīgi apzinās, ka "man nekas nepieder, Viss pieder..." Isavasyam idam sarvam yat kinca (Īša mantra 1). "Pat sīkākais atoms pieder Dievam. Es neesmu īpašnieks." Ja to jūs saprotat, tad esat brīvs. Tas teikts Bhagavad-gītā:

mam ca yo 'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate
(BG 14.26)

Saites ir gunamaji maija, kas sasien mūs ar materiālajām dabas īpašībām. Tās ir virves. Bet, ja esat iesaistīti garīgajā kalpošanā, viņš nav saistīts, jo zina visu, kā tas ir. Tātad... Tāpat kā esmu ārzemnieks un es esmu... Tātad es esmu ieradies jūsu valstī. Tātad, ja es apgalvoju, ka šī valsts ir mana, tad rodas problēmas. Bet, ka es zinu, ka esmu ieradies kā viesis vai ārzemnieks, tad problēmu nav. Es varu brīvi pārvietoties. Es varu iegūt visu Apvienoto Valstu valdības nodrošinājumu. Nav problēmu. Līdzīgi, mēs šeit esam kā ceļotāji šajā materiālajā pasaulē. Ja mēs apgalvojam, ka šī materiālā pasaule pieder mums vai kādai cilvēku grupai, tautas grupai, to sauc par neziņu.

Tātad Krišnas apziņas kustība nozīmē dzēst šo neziņu, padarīt cilvēkus saprātīgus, ka nekas mums nepieder. Viss pieder Dievam. Tātad šeit ir vispārējs process, atsacīšanās, ka Mahārādžs Judištirs saka... Jo, kā jau esmu izskaidrojis, mēs esam pārāk pievērsušies ahankāras procesam, ka "esmu šis ķermenis, viss saistībā ar manu ķermeni, ir mans." Tā ir ilūzija, moha. To sauc par mohu, ilūziju. Janasya moho 'yam. Moha ir ilūzija. Tā ir ilūzija. Kas ir šī ilūzija? Aham mameti: (ŠB 5.5.8) "Es esmu šis ķermenis, viss saistībā ar to ir mans." To sauc par mohu, ilūziju. Ķermenis nepieder viņam, jo to devis Dievs saskaņā ar tā karmu. Tāpat kā saskaņā ar savu maksājumu, zemes īpašnieks piešķir jums dzīvokli. Dzīvoklis jums nepieder. Tas ir fakts. Ja maksājat 500 dolārus, jūs iegūstat ļoti labu dzivokli. Un, ja maksājat 25 dolārus, jūs iegūstat citu. Līdzīgi, šie atšķirīgie ķermeņu veidi mums ir... Ikvienam ir dažāda veida. Tas ir dzīvoklis. Patiesībā tas ir dzīvoklis, jo es mitinos šajā ķermenī. Es neesmu šis ķermenis. Tāds ir Bhagavad-gītas norādījums. Dehino 'smin yatha dehe (BG 2.13). Asmin dehe, ir dehi, iemītnieks, ne īpašnieks. Iemītnieks. Tāpat kā šajā dzīvoklī iemītnieks ir viens, bet īpašnieks ir cits. Līdzīgi, šis ir dzīvoklis, šis ķermenis. Es esmu garīga dvēsele, iemītnieks. Esmu izīrējis to saskaņā ar maksu vai saskaņā ar karmu.