LV/Prabhupada 0325 - Mēģiniet Izplatīt Šo Krišnas Apziņas Kustību, Un Tā Ir Jūsu Sadhana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēģiniet Izplatīt Šo Krišnas Apziņas Kustību, Un Tā Ir Jūsu Sadhana
- Prabhupāda 0325


Class in Los Angeles -- Los Angeles, November 15, 1968

Tātad Krišnas apziņa ir tik jauka. Tas ir pārbaudījums. Visi šie zēni, jebkurš var ierasties un viniem jautāt, kā viņi jūtas. Kamēr viņi nejūt garīgu apmierinājumu, kā gan viņi var atmest visu un būt iesaistīti šajā Krišnas apziņas skandēšanā? Tādēļ tas ir pārbaudījums. Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim. Matis tāvad. Matis tāvad urukramāṅghrim. Urukramāṅghrim. Urukama, Krišnas cits vārds ir Urukama. Tas nozīmē... Uru nozīmē ko ļoti sarežģītu, un krama nozīmē soļus. Tāpat kā Krišna kā Vāmana avatārs spēra soļus augšup debesīs. Viņa vārds tādēļ ir Urukrama. Tādēļ nav iespējams koncentrēt prātu uz Krišnas lotospēdām, kamēr nav mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Tas nav iespējams, kamēr viņam nav iespējas pieskarties tādas personības lotospēdu putakļiem, kurš ir niškiņčana, kuram nav materiālu alku, mahīyasām, un kura dzīve veltīta tikai Krišnam. Tiklīdz persona saskaras ar šādu personību, ar tā žēlastību, var sasniegt šo Krišnas apziņu. Ne ar kādu citu metodi. Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (ŠB 7.5.32). Pārbaudījums būs spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ mahīyasāṁ pādo-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Tāds ir pārbaudījums, un tas ir veids, kā vērsties piekvalificētas personības un saņemt šo Krišnas apziņu no viņa ar tā žēlastību. Bet tiklīdz tā tiek saņemta, tūlīt sākas tā atbrīve no materiālajām važām. Nekavējoties, tūlīt. Un tad, pilnveidojoties tālāk, viņa dzīve kļūst cēla. Vēl kas... Kāds var jautāt, pieņemsim, ir aiz sentimenta ir uzsākta Krišnas apziņas kustība, bet viņš to nespēj pabeigt. Kāds ir rezultāts? Tas arī ir teikts Šrīmad-Bhāgavatam. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer (ŠB 1.5.17). Sva-dharmam.

Sva-dharma ir, ka visiem ir noteikts pienākums, nodarbošanās. Ikvienam. Tātad, ja kāds atmet savu noteikto pienākumu, kurā ir nodarbināts, tyaktvā sva-dharmam... Tāpat kā daudzi zēni un meitenes ierodas šeit. Viņi ir nodarbināti kur citur, bet pēkšņi viņi to atmet un pievienojas Krišnas apziņas kustībai. Viņiem Bhāgavata saka: tyaktvā sva-dharmam... Sva nozīmē ko viņa paša, nodarbošanos, dharma. Šeit dharma nav reliģija. Darba pienākums. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer. Pieņemsim pēc kādu lekciju noklausīšanās par šo Krišnas apziņas kustību, viņš nolemj: "Nu es uzsākšu Krišnas apziņu." Viņš atmet noteiktos pienākumus, darba pienākumus. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi (ŠB 1.5.17)). Bhajann. Nu viņš uzsāk skandēt vai ievērot regulējošos principus, bet pēkšņi viņš saļimst. Viņš saļimst. Viņš nespēja turpināt. Kaut kāda iemesla vai apstākļu dēļ viņš pagrimst. Tātad Bhāgavata saka: "Kas gan slikts, pat ja viņš pagrimst?" Tikai paskat. Pat ja viņš pagrimst, jo ir nenobriedis Krišnas apziņā, viņš tomēr nav zaudētājs. Un Bhāgavata saka: ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ. Un kādu ieguvumu viņš gūs, tas, kurš stabili nodevies sava pienākuma pildīšanai? Viņš vienkārši ir zaudētājs, jo nezina, kāds ir šīs dzīves mērķis. Bet šeit persona, kas ierodas Krišnas apziņā pat uz pāris dienām, esot kopā ar mums, viņš iegūst Krišnas apziņas sērgu, tā ka savā nākamajā dzīvē viņš to atkal un atkal atsāks. Tātad viņš nav zaudētājs. Viena Krišnas apziņas injekcija kādu dienu viņu padarīs pilnīgu Krišnas apziņā, un viņš noteikti atgriezīsies atpakaļ pie Dieva. Tādēļ mēģiniet izplatīt šo Krišnas apziņas kustību. Un tā ir jūsu sadhana, askēzes izpilde, grēku izpirkšana. Jo jums ir jāsastopas ar tik daudziem pretspēka elementiem. Jums ar tiem jācīnās. Tā ir tapasja. Jūs paciešat tik daudz apvainojumu, tik daudz traucēkļu, tik daudz neērtību, personiskās neērtības, ziedojat visu, naudu - bet tas nebūs veltīgi. Esiet droši. Tas nebūs veltīgi. Krišna, es vēlos teikt, jūs gana atalgos. Turpiniet izpildīt šo Krišnas apziņu.

Liels jums paldies.