LV/Prabhupada 0326 - Dievs ir Augstākais Tēvs, Īpašnieks, Draugs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs ir Augstākais Tēvs, Īpašnieks, Draugs
- Prabhupāda 0326


Lecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Kā gan dvēsele pārceļo? Pieņemsim, pēc šīs dzīves es iegūšu labāku dzīvi, tas ir jauki. Bet, ja es iegūstu zemāka līmeņa dzīvi, kāds stāvoklis ir tad? Pieņemsim, nākamajā dzīvē es iegūstu kaķa, suņa vai govs veidolu. Pieņemsim, ka atkal piedzimstat Amerikā. Bet, ja jūs maināt savu ķermeni, tad var mainīties visi apstākļi. Kā cilvēkus jūs pilnībā aizsargā valsts, bet tiklīdz jūs iegūstat citu ķermeni, vai koka, vai dzīvnieka, pret jums izturas citādi. Dzīvnieku nogādās lopkautuvē, kokus nocirtīs. Pretestības jau nav. Tāds tad ir materiālās dzīves stāvoklis. Dažreiz mēs iegūstam labākus dzīves apstākļus, citkārt zemāka līmeņa dzīves apstākļus. Garantijas nav. Tas viss ir atkarīgs no mana darba. Tas ir praktiski. Arī šajā dzīvē, ja kļūstat izglītoti, jūsu nākotne ir ļoti laba. Ja neesat izglītoti, tad jūsu nākotne gaiša nav. Līdzīgi, šajā cilvēka dzīvē mēs varam rast risinājumu atkārtotai dzimšanai un nāvei. Un tas ir vienīgais cilvēka dzīvības formas pienākums. Kā izkļūt no materiālajiem dzīves apstākļiem: dzimšanas, nāves, vecuma un slimībām. Mēs varam rast risinājumu. Un šis risinājums ir Krišnas apziņa. Tiklīdz mēs iegūstam Krišnas apziņu... Krišnas apziņa nozīmē Krišnu, Augstāko, Viņš ir Kungs, Dievs. Mēs esam neatņemama daļiņa no Krišnas. Tā ir Krišnas apziņa. Vienkārši saprast. Ka... Tāpat kā saprotat savu tēvu, brāļus un sevi pašu. Jūs visi esat sava tēva dēli. To saprast nav grūti. Kā tēvs uztur visu ģimeni, līdzīgi, Krišna, Visaugstais Kungs jeb Dievs, Kuram ir neskaitāmi dēli, dzīvās būtnes, Kurš iztur visu ķermeni, visu ģimeni. Kur ir grūtības? Tad nākamais pienākums ir attīstīt apziņu. Tāpat kā labs dēls jūt, ka "Tēvs tik daudz darījis manā labā. Man tas jāatmaksā, vai vismaz jāpieņem tas, ko mans tēvs manā labā darījis." Tāda sajūta tiek saukta par Krišnas apziņu. Tātad, lai nokļūtu Krišnas apziņā, mums jāsaprot tikai trīs aspekti:

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati
(BG 5.29)

Ikviens no mums mēģina būt laimīgs, apmierināts. Tādas ir pūles izdzīvot. Bet, ja mēs saprotam šos trīs principus, ka Dievs ir augstākais tēvs, Dievs ir augstākais īpašnieks, Dievs ir augstākais draugs, šos trīs faktus, ja tos saprotat, tad jūs tūdaļ iegūsiet mieru. Nekavējoties. Jūs meklējat palīdzību pie draugiem, tik daudziem. bet, ja jūs vienkārši pieņemat Dievu, Krišnu kā draugu, pārpasaulīgo draugu, jūsu draudzības problēma ir atrisināta. Līdzīgi, ja mēs pieņemam Dievu kā augstāko īpašnieku, tad arī citas mūsu problēmas ir atrisinātas. Jo mēs aplami piesavināmies īpašumtiesības uz to, kas pieder Dievam. Aplami apgalvojot, ka šī zeme, šī Amerikas zeme pieder amerikāņiem; Āfrika pieder afrikāņiem." Nē. Visas zemes pieder Dievam. Mēs esam dažādi Dieva dēļi dažādos tērpos. Mums ir tiesības baudīt tēva, Dieva, īpašumu, nepārkāpjot citu tiesības. Tāpat kā ģimenē mēs, tik daudzi brāļi, dzīvojam kopā. Lai arī ko dotu ēst tēvs un māte, mēs ēdam. Mēs neaizskaram cita šķīvi. Citādi tā nav civilizēta ģimene. Līdzīgi, ja apzināmies Dievu, Krišnu, tad visas pasaules problēmas - socioloģijā, reliģijā, ekonomiskajā attīstībā, politikā - visur tiks atrisinātas. Tas ir fakts. Tādēļ mēs mēģinām izplatīt šo Krišnas apziņas kustību pilnīgam cilvēku sabiedrības ieguvumam. Mēs lūdzam saprātīgās personas, īpaši studentu kopienu pievienoties šai kustībai, mēģināt saprast, kas ir šī kustība. Mums ir daudzas grāmatas, vismaz divi duči, lielas, lielas, apjomīgas, daudzsējumu. Tā ka varat tās lasīt, varat mēģināt saprast šo kustību un pievienoties mums.

Liels jums paldies. Harē Krišna.