LV/Prabhupada 0340 - Jūs Neesat Domāti Nāvei, bet Daba Jūs Piespiež

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Neesat Domāti Nāvei, bet Daba Jūs Piespiež
- Prabhupāda 0340


Lecture on BG 9.1 -- Melbourne, June 29, 1974

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ
(ČČ Madhja 19.53)

Šrīla Rūpa Gosvāmī, satiekot Šrī Čaitanji Mahāprabhu Prajāgā... Ir vieta, Svēta vieta Indijā, ko sauc par Prajāgu. Tātad Šrī Čaitanja Mahāprabhu, pēc atsacīšanās kārtas sanjāsas pieņemšanas devās uz Prajāgu un citām svētvietām. Tā Šrīla Rūpa Gosvāmī vija valdības ministrs, bet viņš atdeva visu un pievienojās šai Harē Krišna kustībai ar Šrī Čaitanju Mahāprabhu. Tātad tad, kad viņi pirmo reizi tikās un viņš piedāvāja šo pantu: namo mahā-vadānyāya. Vadānjāja nozīmē "pats augstsirdīgākais." Ir daudzas Dieva inkarnācijas, bet Rūpa Gosvāmī teica: "Šī Dieva inkarnācija, Šrī Čaitanja Mahāprabhu, ir pats augstsirdīgākais." Namo mahā-vadānyāya. Kāpēc augstsirdīgs? Kṛṣṇa-prema-pradāya te: "Tu tūlīt piedāvā Krišnu ar šo Tavu sankīrtana kustību."

Saprast Krišnu ir ļoti grūti. Krišna personīgi ir teicis Bhagavad-gītā:

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
(BG 7.3)

"No daudziem miljoniem personu," ne tikai šajā laikmetā, arī pagātnē. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu, "No daudziem miljoniem personu", kaścid yatati siddhaye, "viena mēģina sasniegt pilnību". Galvenokārt, viņiem nav zināšanu, kas ir pilnība. To viņi nezina. Pilnība nozīmē apstādināt šo dzimšanas, nāves, vecuma un slimību procesu. To sauc par pilnību. Visi mēģina kļūt pilnīgi, bet viņi nezina, kas ir pilnība. Pilnība nozīmē lūk, ko: ka jūs esat brīvi no šīm četrām nepilnībām. Kādas tās ir? Dzimšana, nāve, vecums un slimības. Visi. Neviens nevēlas mirt, bet tas ir uzspiesti: jums jāmirst. Tā ir nepilnība. Bet šie nelieši to nezina. Viņi domā, ka mums jāmirst. Bet nē. Tā kā jūs esat mūžīgi, jūs neesat domāti nāvei, tomēr daba piespiež jūs mirt.