LV/Prabhupada 0341 - Saprātīgais Pieņems Šo Procesu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Saprātīgais Pieņems Šo Procesu
- Prabhupāda 0341


Lecture on BG 9.1 -- Melbourne, June 29, 1974

Prabhupāda: Hm?

Madhuviša: Viņš prasīja, kādas ir zināšanas, ko Krišna atklāja Ardžunam.

Prabhupāda: Jā. Krišna prasīja: "Tu, nelieti, uztici sevi Man!" Jūs visi esat nelieši; uzticiet sevi Krišnam. Tad jūsu dzīve būs veiksmīga. Tāda ir Krišnas norādījumu būtība.

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁśaraṇaṁ vraja
(BG 18.66)

Krišna neprasa tikai Ardžunam vien. Viņš prasa mums visiem, visiem neliešiem, ka "jūs izgudrojat tik daudz ko, lai kļūtu laimīgi. Jūs nekad nebūsiet laimīgi, varat būt droši. Bet uzticiet sevi Man, un es jūs padarīšu laimīgus." Tā ir Krišnas apziņa, tas ir viss. Viena rinda. Tātad saprātīgais pieņems šo procesu, ka "esmu mēģinājis, cik labi vien varu, kļūt laimīgs, bet viss veltīgi. Nu ļaujiet man uzticēt sevi Krišnam." Tas ir viss.