LV/Prabhupada 0362 - Tāpat Kā Mums Ir Divpadsmit GBC, Līdzīgi, Krišnam Ir GBC

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tāpat Kā Mums Ir Divpadsmit GBC, Līdzīgi, Krišnam Ir GBC
- Prabhupāda 0362


Lecture on SB 1.13.15 -- Geneva, June 4, 1974

Ja pastaigājaties pa ielu, ja nogalināt skudru staigājot, jūs sodīs. Tāds ir dabas likums. Mēs esam tik bīstamā stāvoklī. Ikvienā brīdi ir sods. Ja jūs ticat šātrām, tas ir kas cits. Ja jūs neticat, tad dariet, ko vēlaties. Bet no šāstrām mēs varam saprast dabas likumus, Dieva likumus kā ļoti, ļoti stingrus. Mandūka Muni arī norāja Jamarādžu, ka "Manā bērnībā, nezinot es kaut ko izdarīju, par ko tu mani sodi. Tātad tu neesi piemērots kļūt par brāhmanu vai kšatriju. Tu kļūsi par šūdru." Viņu nolādēja, lai viņš kļūtu par šūdru. Tādēļ Jamarādža piedzima kā Vidura no šūdras sievietes. Tāda ir Viduras dzimšanas vēsture. Tātad viņa prombūtnē Arjama, viens no padieviem, aizvietoja Jamarādžu. Tādēļ ir teikts: abibhrad aryamā daṇḍam. Darbam jāturpinās, amats nedrīkst būt neaizņemts. Kādam ir jādarbojas. Darbojās Arjama. Yathāvad agha-kāriṣu. Agha-kāriṣu. Agha-kāri nozīmē... Agha nozīmē grēcīgās darbības, un kārišu. Kārišu nozīmē tos, kuri darbojas grēcīgi. Un jathāvat. Tas nozīmē precīzi, kā viņš būtu jāsoda. Yathāvad agha-kāriṣu. Yāvad dadhāra śūdratvam. Kamēr Jamarādža darbojās kā šūdra, Arjama darbojās viņa vietā kā Jamarādža. Tāds ir skaidrojums. (lasa skaidrojumu:) "Viduram, kurš bija dzimis šūdras mātei, bija aizliegts pat būt par pusi karaliskā mantojuma saņemšanai līdz ar viņa brāļiem Dhritarāštru un Pāndu. Kā gan viņš varētu ieēnmt sludinātāja amatu, lai dotu norādījumus mācītajiem...? Atbilde ir, ka lai gan viņš bija dzimis kā šūdra, tā kā viņš bija atsacījies no pasaules garīgās apgaismības dēļ ar Riši Maitrejas autoritāti, un bija rūpīgi šī riši apmācīts pārpasaulīgajās zināšanās, viņš bija atbilstošs ieņemt āčārjas jeb garīgā skolotāja amatu." Vidura bija šūdra, dzimis šūdra. Kā gan viņš varēja kļūt par sludinātāju?

Iemesls ir..." Saskaņā ar Šrī Čaitanju Mahāprabhu, ikviens kurš zina pārpasaulīgās zināšanas jeb Dieva zinātni, neatkarīgi no tā, vai ir brāhmans, šūdra, mājsaimnieks vai sanjāsī, ir tiesīgs kļūt par garīgo skolotāju." Nevis tāpēc, ka dzimis kā šūdra, viņš nedrīkst sludināt, nevar ieņemt āčārja jeb garīgā skolotāja amatu. Tā nav Čaitanjas filozofija. Čaitanjas filozofijai nav nekāda sakara ar šo ārējo ķermeni. Čaitanjas filozofija apskata dvēseli. Šī kustība ir dvēseles pacelšanas kustība, kas glābj dvēseli no degradācijas. Tādēļ cilvēki dažkārt ir pārsteigti. Ķermeniskā dzīves uztvere, tās pašas darbības būs karma. Garīgās dzīves līmenī tā pati karma būs bhakti. Tā pati karma būs bhakti. Bhakti nav bezdarbība. Bhakti ir darbība. Yat karoṣi yaj juhoṣi yad aśnāsi yat tapasyasi kuruṣva tad mad-arpaṇam (BG 9.27). Tā ir bhakti, bhakti-joga. Krišna visiem saka: "Ka nevarat atsacīties no karmas, viss kārtībā. Bet karmas rezultātus nododiet Man. tad tā būs bhakti."

Tā Vidura bija Jamarādža. Viņš ne tikai bija Jamarādža, bet viņš bija viens no diženām autoritātēm. Šāstrās minētas divpadsmit autoritātes. Viens no tiem ir Jamarādža. Balir vaiyāsakir vayam. Tas teikts Šrīmad-Bhāgavatam. Jamarādža ir viens no Krišnas Džī-Bī-Sī. Jā. Un mums ir divpadsmid GBC, līdzīgi Krišnam ir divpadsmit GBC.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(ŠB 6.3.20)

Šie divpadsmit ir autorizēti sludināt Krišnas apziņu. Mums jāseko. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (ČČ Madhja 17.186). Tādēļ mēs esam radījuši šos GBC. Viņiem jābūt ļoti atbildīgiem. Citādi viņi tiks sodīti. Viņiem būs jākļūst par šūdrām. Lai gan Jamarādža ir GBC, bet viņš pieļāva mazu kļūdu. Viņu sodīja, lai viņš kļūtu par šūdru. GBC biedriem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ISKCON vadīšanā. Citādi viņus sodīs. Un amats ir ietekmīgs, arī sods būs liels. Tāda ir problēma. Jūs varat spriest pēc šī piemēra ar Viduru. Viņš tūdaļ tika sodīts. Viņš pieļāva mazu kļūdu. Jo riši, muni nolād.