LV/Prabhupada 0376 - Bhadžahu Re Mana Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhadžahu Re Mana Skaidrojums
- Prabhupāda 0376


Purport to Bhajahu Re Mana -- Los Angeles, January 7, 1969

Bhajahū re mana, śrī-nanda-nandana-abhaya-caraṇāravinda re. Šo dziesmu sacerējis Govinda dāsa, dižens dzejnieks un vaišnavs. Bhagavad-gītā ir teikts, ka, ja kontrolējat prātu, tad jūsu prāts ir labākais draugs. Bet, ja jūsu prāts ir nesavaldīts, tad tas ir jūsu lielākais ienaidnieks. Tā mēs meklējam draugus vai ienaidniekus, kas abi atrodas mūsos. Ja mēs izmantojam draudzību, tad mēs sasniedzam augstāko pilnības pakāpi. Bet, ja mēs radām prātu-ienaidnieku, tad mums ir brīvs ceļš uz elli. Tādēļ Govinda dāsa Thākura vēršas pie sava prāta. Jogi mēģina kontrolēt prātu ar dažādiem vingrinājumiem. Tas arī ir novērtēts. Bet tas prasa ilgu laiku un dažreiz neizdodas. Lielākoties neizdodas. Pat lieli jogi kā Višvamitra arī piedzīvoja neveiksmi, ko tad teikt par mazajiem, nejēdzīgajiem jogiem?

Tā Govinda dāsa dod padomu iesaistīt prātu Krišnas apziņā. Tad prāts automātiski tiek kontrolēts." Ja prātam nav iespēju iesaistīties citā darbā kā vien tikai Krišnas apziņā, tad tas nevar kļūt par manu ienaidnieku. Tas automātiski kļūst par manu draugu. Tāds ir Šrīmad-Bhāgavatam norādījums: sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ (ŠB 9.4.18). Valdnieks Ambarīša vispirms nodarbināja savu prātu pie Krišnas lotospēdām. Līdzīgi arī šeit Govinda dāsa Thākura prasa savam prātam: "Mans dārgais prāts, tikai iesaisties kalpošanā abhajačaranāravindas lotospēdām." Tāds ir Krišnas lotospēdu nosaukums. Abhaja nozīmē bezbailīgs. Ja pieņemat Krišnas lotospēdu patvērumu, tad jūs tūlīt kļūstat bezbailīgi. Tā viņš dod padomu: "Mans dārgais prāts, vien iesaisties kalpošanā Govindas lotospēdām." Bhajahū re mana śrī-nanda-nandana. Viņš nesaka "Govinda". Viņš vēršas pie Krišnas kā "Nandas Mahārādža dēla". "Jo šīs lotospēdas ir beizbailīgas, tādēļ jums vairs nebūs baiļu no maijas uzbrukuma."

"Ak, man ir jāizbauda tik daudz kas. Kā gan lai es vēršu savu prātu uz Lotospēdām?" Tad Govinda dāsa iesaka: "Nē, nē." Durlabha mānava-janma. "Netērējiet savu laiku tā. Šī cilvēka dzīve ir ļoti reta. No daudziem tūkstošiem un miljoniem dzimšanu, jums tiek dota viena iespēja." Durlabha mānava-janama sat-saṅge. "Tādēļ neejiet nekur. Vien biedrojieties ar tīriem bhaktām." Taraha ei bhava-sindhu re." Tad jūs spēsiet šķērsot neziņas okeānu. "Ak, ja es vienmēr vēršu savu prātu uz Krišnu, kā tad lai es baudu savu ģimeni, visu pārējo, kas man pieder? Tā Govinda dāsa saka: ei dhana yauvana. "Jūs vēlaties baudīt savu bagātību un jaunību", ei dhana yauvana, putra parijana, "un jūs vēlaties sabiedrībā baudīt draudzību, mīlestību un ģimeni", bet es saku: "ithe ki āche paratīti re." "Vai domājat, ka ir pārpasaulīgs prieks šajās nejēdzībās?" Nē, nav. Tā vienkārši ir ilūzija." Ei dhana yauvana, putra parijana, ithe ki āche paratīti re. Durlabha mānava-janama sat-saṅge, taraha ei bhava sindhu re.

śīta ātapa bāta bariṣaṇa
ei dina jāminī jāgi 're
viphale sevinu kṛpaṇa durajana
capala sukha-laba lāgi' re

Govinda dāsa atgādina savam prātam: "Tev ir pieredze ar tavu materiālo laimi. Tā materiālā laime nozīmē, augstākais dzīves mērķis ir dzimumdzīve. Bet vai tu neatceries, cik ilgi tu vari baudīt dzimumdzīvi?" Čapala. "Gaistoša. Ilgst, teiksim, pāris minūtes vai mirkli. Tas ir viss. Bet kādēļ tu strādā tik smagi?" Śīta ātapa. "Neinteresējies par sniega vētru. Nepievērs uzmanību svelmējošam karstumam. Nepievērsies lietusgāzēm. Lai tev nerūp tas, ka jāstrādā naktī. Visu dienu un nakti tu strādā. Un kāds ir rezultāts? Vien šī gaistošā, mirklīgā baudījuma dēļ. Vai tu no tā nekaunies?" Tātad śīta ātapa, bāta bariṣaṇa, ei dina jāminī jāgi re. Dina nozīmē diena un džāminī nozīmē nakts. Tātad "Dienu un nakti tu strādā tik smagi. Kāpēc?" Capala sukha-laba lāgi' re. "Vienkārši šai gaistošajai laimei." Tad viņš saka: ei dhana yauvana, putra parijana, ithe ki āche paratīti re. "Patiesībā nav laimes, mūžīgas laimes, pārpasaulīgas laimes šajā dzīves baudīšanā, vai šajā jaunībā, ģimenē, sabiedrībā. Nav tur laimes, ne pārpasaulīgas laimes."

Tādēļ kamala-dala-jala, jīvana ṭalamala. "Un tu nezini, cik ilgi tu baudīsi šo dzīvi. Jo tā ir svārstīga. Tu esi uz svārstīga pamata. Tāpat kā ūdens un lilijas lapas. Tā svārstās. Jebkurā brīdī tā nokritīs. Tā mūsu dzīve svārstās. Jebkurā brīdī tā var sabrukt. Mēs varam satikties nejauši, jebkādas briesmas, visam gals. Tādēļ netērē dzīvi šādi." Bhajahū hari-pada nīti re. "Vienmēr esi nodarbināts Krišnas apziņā. Tā ir jūsu dzīves veiksme." Un kā darboties šajā Krišnas apziņā? Viņš iesaka: śravaṇa kīrtana, smaraṇa vandana, pāda-sevana dāsya re. Jūs varat izvēlēties vienu no deviņiem garīgās kalpošanas veidiem. Ja pieņemat tos visus, tas ir ļoti labi. Ja ne, jūs varat pieņemt astoņus no tiem. Jūs varat pieņemt septiņus, sešus, piecus, četrus no tiem. Bet pat ja jūs pieņemat vien tikai vienu, jūsu dzīve būs veiksmīga. Kādas ir šīs deviņas metodes? Śravaṇaṁ kīrtanam. Klausīšanās no autoritatīviem avotiem. Un skandēšana. Śravaṇaṁ kīrtanam. Smaraṇam. Atcerēšanās. Vandanam, lūgšanas. Śravaṇa kīrtanaṁ, smaraṇaṁ vandana, pāda-sevanam. Kā mūžīgam kalpam piedāvāt kalpošanu Viņa lotospēdām. Pūjana sakhī-jana. Vai tikai mēģināt mīlēt Krišnu kā jūsu draugu. Ātma-nivedana. Vai atdot visu Krišnam. Tāds ir garīgās kalpošanas ceļs, un Govinda dāsa tiecas pēc tādas darbošanās Krišnas apziņā.