LV/Prabhupada 0382 - Skaidrojums Dašavatāra Stotrai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skaidrojums Dašavatāra Stotrai
- Prabhupāda 0382


Purport to Sri Dasavatara Stotra -- Los Angeles, February 18, 1970

Nākamā inkarnācija ir Vāmana, pundurītis. Kungs Vāmana parādījas Bali Mahārādžam. Tā arī bija vēl viena krāpšana. Bali Mahārādžs iekaroja visas Visuma planētas, un padieviem tas ļoti traucēja. Tā Vāmana Mahārādža... Vāmanadēva devās pie Bali Mahārādža ar lūgumu dot viņam žēlastības dāvanas, jo viņš ir brāhmans. "Esmu ieradies pie jums lūgt." Tā Bali Mahārādža teica: "Jā, es tev došu." Viņš vēlējās tikai trīs pēdas zemes. Bet ar vienu pēdu viņš aptvēra visu Visumu uz augšu, ar otru kāju pārklāja otru pusi. Bet par trešo soli, kam vairs nebija vietas, Bali Mahārādžs teica: "Lūdzu uzliec Sevu pēdu man uz galvas. Man joprojām ir galva." Tā Vāmanadēva bija ļoti iepriecināts ar Bali Mahārādža ziedojumu. Viņš atdeva visu Kungam. Tā viņš ir viens no diženām autoritātēm. Viens no divpadsmit autoritātēm ir Bali Mahārādžs, jo viņš ziedoja visu, lai apmierinātu Kungu. Nākamais ir Parašurāma. Parašurāma divdesmit vienu reizi radīja slaktiņa propagandu, nogalinot visus kšatriju vladniekus. Kšatriju valdnieki tokali bija ļoti negodīgi, tādēļ viņš tos nogalināja divdesmit vienu reizi. Viņi bēga no šejienes uz turieni. Un no Mahābhāratas vēstures jāsaprot, ka tolaik daži Kšatriji aiizbēga un pieņēma patvērumu Eiropas pusē. Un Indo-Eiropieši ir no šiem kšatrijiem. Tāda ir vēsture, vēsturiska informācija no Mahābhāratas. Nākamā inkarnācija ir Kungs Rāma. Viņš cīnījās ar Rāvanu, kuram bija desmit galvas. Tā... Un nākamā inkarnācija ir Balarāma. Balarāma ir Krišnas vecākais brālis. Viņš ir Sankaršanas, nākamā Krišnas izvērsuma, inkarnācija. Tā Viņa ādas krāsa bija balta, un Viņš valkāja zilu apģērbu, un ar Savu arklu Viņš dažkārt, piemēram, dusmās uz Jamunas Upi, mēģināja izsusināt Jamunas Upi. Tāds apraksts šeit ir dots. Un Jamuna bailēs piekrita Balarāmas ierosinājumam. Un nākamā inkarnācija ir Kungs Buda. Kungs Buda noliedza Vēdu principus. Tādēļ Viņu iedala kā ateistu. Ikviens, kurš nepiekrīt Vēdu principiem, tiek uzskatīts par ateistu. Tāpat kā tas, kurš netic Bībelei, tiek saukts par pagānu, līdzīgi, tie, kuri nepieņem Vēdu principus, tiek saukti par ateistiem. Tā Kungs Buda, lai gan Krišnas inkarnācija, teica, ka netic Vēdām. Kāds bija iemesls? Iemesls bija glābt nabaga dzīvniekus. Tajā laikā cilvēki ziedoja nabaga dzīvniekus, aizbildinoties ar Vēdu ziedojumiem. Dēmoniskie cilvēki vēlējās kaut ko darīt, par vairogu izmantojot autoritāti. Tāpat kā ietekmīgi advokāti pieņem likumu krājumu aizsardzību un padara likumu nelikumīgu. Līdzīgi, dēmoni ir tik saprātīgi, ka izmanto Svēto Rakstu norādījumus un dara nelietības. Kas tāds notika. Vēdu ziedošanu vārdā viņi nogalināja dzīvniekus uz nebēdu. Kungs ļoti juta līdzi šiem nabaga dzīvniekiem, un Viņš parādījās kā Kungs Buda, un Viņa filozofija bija nevardarbība. Viņa filozofija bija ateistiska, jo Viņš teica, ka Dieva nav. Matērijas kombinācija ir izpausme, un, ja noņemat materiālos elementus, būs tukšums un nebūs prieka vai bēdu sajūtas. Tā ir nirvāna, augstākais dzīves mērķis. Tāda bija Viņa filozofija. Bet patiesībā Viņa misija bija apturēt dzīvnieku nogalināšanu, apturēt cilvēkus no tik daudzu grēcīgu darbību veikšanas. Tā Kungs Buda arī šeit lūdza. Cilvēki bija pārsteigti, ka Kungs Buda ir iedalīts pie ateistiem, un tomēr vaišnavi piedāvā savus cieņas apliecinājumus Kungam Višnu (Budam). Kāpēc? Jo vaišnavs zina, ka Dievs darbojas dažādu iemeslu dēļ. Citu to nezina. Nākamais avatārs ir Kalki. Viņš vēl tikai ieradīsies. Kalki avatārs parādīsies kali jugas beigās. Kali jugas laikmets, laikmeta ilgums vēl būs, es vēlos teikt, ilgs 400 000 gadus. Pēdējā Kali laikemta posma beigās, pēc apmēram 400 000šiem gadu, parādīsies Kali inkarnācija. Tas pareģots Vēdu literatūrā, kā Kunga Budas parādīšanās arī ir pareģota Šrīmad-Bhāgavatam. Un Šrīmad-Bhāgavatam tika sastādīta pirms pieciem tūkstošiem gadu, un Kungs Buda parādījās apmēram pirms 2500 gadu. Tādēļ par Kunga Budas parādīšanos ir pareģots, ka Kali-jugas sākumā parādīsies Kungs Buda. Tas bija pareģojums. kas patiesībā piepildījās. Līdzīgi ir pareģots par Kalki avatāru, kas arī piepildīsies. Tajā laikā Kunga kali darbs būs vienkārši nogalināt. Nekādu norādījumu. Tāpat kā... Bhagavad-gītā Kungs Krišna deva norādījumus Bhagavad-gītas veidā. Bet Kali-jugas beigās cilvēki būs tik ļoti degradējušies, ka nebūs vairs iespējas dot nekādus norādījumus. Viņi nespēs pat saprast. Tajā laikā vienīgais iespēja būs tos nogalināt. Un tas, kuru nogalinās Kungs, arī iegūs atbrīvi. Tāda ir Dieva visžēlīgā īpašība. Vai nu Viņš pasargā, vai nogalina, rezultāts ir tāds pats. Tas būs nākamais Kali-jugas posms. Pēc tam sāksies Satja juga, reliģijas laikmets. Tādi ir Vēdu literatūras