LV/Prabhupada 0391 - Manasa Deha Geha Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Manasa Deha Geha Skaidrojums
- Prabhupāda 0391


Purport to Manasa Deha Geha

Mānasa, deho, geho, jo kichu mor. Tā ir dziesma, ko dziedājis Bhaktivinoda Thākurs. Viņš māca pilnīgas sevis uzticēšanas procesu. Mānasa, deho, geho, jo kichu mor. Vispirms viņš uztic prātu, jo tas ir avots visa veida spekulācijām, un pakļaušanās, garīgās kalpošanas sniegšana, pirmkārt, nozīmē pakļaut prātu. Tādēļ viņš saka mānasa, kas nozīmē prāts, tad deha jeb jutekļi. Šarīra. Deha nozīmē šis ķermenis, ķermenis nozīmē jutekļi. Ja mēs uzticam prātu Krišnas lotospēdām, tad automātiski arī jutekļi tiek pakļauti. Tad "manas mājas". Deha, geho. Geho nozīmē mājas. Jo kichu mor. Viss mūsu īpašums sastāv no šiem trim: prāta, ķermeņa un mūsu mājām. Tā Bhaktivinoda Thākurs iesaka uzticēt visu. Arpilū tuwā pade, nanda-kiśor. Nanda-kiśor ir Krišna. Tā es uzticu savu prātu, savu ķermeni un savas mājas Tev." Sampade vipade, jīvane-maraṇe: "Vai esmu laimē vai nelaimē, vai esmu dzīvs vai miris." Dāy mama gelā, tuwā o-pada baraṇe: "Nu es esmu atvieglots. Es jūtu atvieglojumu, jo esmu uzticējis Tev visu." Mārobi rākhobi-jo icchā tohārā: "Nu tas ir atkarīgs no Tevis, vai Tu vēlies mani paturēt vai nogalināt, tas atkarīgs no Tevis." Nitya-dāsa prati tuwā adhikārā: "Tev ir visas tiesības darīt, ko vien uzskati par pareizu sakarā ar Savu kalpu. Es esmu Tavs mūžīgais kalps." Janmāobi moe icchā jadi tor: "Ja Tu tā vēlies" - jo bhakta atgriežas mājās pie Dieva - tādēļ Bhaktivinoda Thākurs ierosina: "Ja vēlies, tad es atkal piedzimšu, tam nav nozīmes." Bhakta-gṛhe jani janma hau mor: "Tas ir vienīgais lūgums: ja man jāpiedzimst, lūdzu, laipni dod man iespēju piedzimt bhaktas mājā." Kīṭa-janma hau jathā tuwā dās: "Es neiebilstu, ja piedzimstu par kukaini, bet man jābūt bhaktas mājā." Bahir mukha brahma-janme nāhi āś: "Man nepatīk nebhaktas dzīve. Pat ja es esmu dzimis kā Kungs Brahma. Es vēlos palikt ar bhaktām." Bhukti-mukti-spṛhā vihīna je bhakta: "Es vēlos tādu bhaktu, kam nerūp materiālā laime vai garīgā atbrīve." Labhaite tāko saṅga anurakta: "Es vienkārši vēlos tīru bkatu sabiedrību." Janaka jananī, dayita, tanay: "Nu kopš šī brīža Tu esi mans tēvs, Tu esi mans brālis, Tu esi mana meita, Tu esi mans dēls, Tu esi mans Kungs, Tu esi mans garīgais skolotājs, Tu esi mans vīrs, Tu esi viss." Bhakativinoda kohe, śuno kāna: "Manus Kungs, Kāna - Krišna, Tu esi Rādharānī mīlētājs, bet Tu esi mana dzīve un dvēsele, laipni dod man savu aizsardzību."