LV/Prabhupada 0393 - Nitai Guna Mani Amara Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nitai Guna Mani Amara Skaidrojums
- Prabhupāda 0393


Purport to Nitai Guna Mani Amara

Tā ir Ločana Dāsa Thākura dziesma, kurš ir gandrīz laikabiedrs Kungam Čaitanjam Mahāprabhu. Viņam ir daudz grāmatu par Kunga Čaitanjas Mahāprabhu dzīvi un paraugu. Tā viņš saka, ka Kungs Nitjānanda ir pilns labu īpašību, guṇa-maṇi. Guṇa-maṇi nozīmē visu īpašību dārgakmens. Tātad nitāi guṇa-maṇi āmār nitāi guṇa-maṇi. Viņš atkārtoti izrunā, ka Kungs Nitjānanda ir visu labo īpašību krātuve. Āniyā premera vanyā bhāsāilo avanī. Viņa garīgo īpašību dēļ viņš pārpludināja visu pasauli ar Dieva mīlestību. Tas ir Viņa laipnības dēļ, ka cilvēki var sajuts, kāda ir Dieva mīlestība. Premer vanyā loiyā nitāi āilā gauḍa-deśe. Kad Čaitanja Mahāprabhu atstāja mājas un pieņēma sanjāsu, Viņš par savu galveno apmešanās centru padarīja Džaganātha Purī. Pēc tam, kas Viņš pieņēma sanjāsa kārtu, kad Viņš atstāja Savas mājas un valsti, Kungs Nitjānanda arī pavadīja Viņu lūdz Džaganātha Purī. Tā pēc pātris dienām Kungs čaitanja lūdza Viņam, ka "Ja abi no mums paliktu šeit, kurš tad sludinātu Bengālijā?" Bengālija zināma kā gauḍa-deśa. Tā pēc Kunga Čaitanjas Mahāprabhu pavēles Viņš radīja Dieva mīlestības plūdus, Viņš izplatīja visu Bengālijā, gauḍa-deśa. Un šajos Dieva mīlestības plūdos noslīkst visi bhaktas. Tikai tie, kuri nav bhaktas, nevar noslīkt, bet viņi peld, dīna hīna bāche. Bet ciktāl tas attiecas uz Nitjānanda Prabhu, Viņš nekādi nediskriminē ne bhaktas, ne nebhkatas. Dīna hīna patita pāmara nāhi bāche. Nabagi vai bagāti, apgaismotie vai muļķi, ikvienam jāpieņem Kunga Čaitanjas Mahāprabhu norādījumus, kā arī jānoslīkst Dieva mīlestības okeānā. Tāda Dieva mīlestība ir brahmār durlabha. Pat Kungs Brahma ir pārpasaulīgais skolotājs šajā Visumā, viņš arī nespēj izbaudīt. Bet ar Kunga Čaitanjas Mahāprabhu un Nitjānanda Mahāprabhu žēlastību šī Dieva mīlestība tika izplatīta ikvienam bez jebkādas diskriminācijas. Tātad ābaddha karuṇā-sindhu, tas bija liels okeāns, kas aizsegts no visām pusēm. Dieva mīlestības okeāns ir liels okeāns, bet tas nebija pārpludināts. Tā Nitjānanda Prabhu atdalīja kanālu no okeāna, un Viņš radīja kanālu pie ikkatrām durvīm. Ghare ghare bule prema-amiyāra bān. Dieva mīlestības nektāra plūdi tā tika izplatīti katrā in ikvienā Bengālijas mājā. Patiesībā joprojām Benkālija ir pārpludināta, kad ir runa par Kungu Čaitanju un Nitjānandu Prabhu. Locan bole, nu autors runā no sevis, ka ikviens, kurš neizmanto Kunga Nitjānanda Prabhu doto priekšrocību, viņaprāt, šāda persona apzināti izdara pašnāvību.