LV/Prabhupada 0396 - Valdnieka Kulašēkhara Lūgšanu Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Valdnieka Kulašēkhara Lūgšanu Skaidrojums
- Prabhupāda 0396


Purport to Prayers of King Kulasekhara, CD 14

Šis pants, lūgšana, ņemta no grāmatas, kas zināma kā Mukunda-māla-stotra. Šo lūgšanu piedāvāja viens valdnieks, kura vārds bija Kulašekhara. Viņš bija varens valdnieks, tajā pašā laikā - dižens bhakta. Ir daudzi piemēri Vēdu literatūras vēsturē, kad valdnieki vija diženi bhaktas, viņus sauca par rādžariši. Rādžariši nozīmē, lai gan viņiem ir karaliskais tronis, tie visi ir svētas personas. Tā šis Kulašekhara, Valdnieks Kulašekhara lūdz Krišnam, ka "mans dārgais Krišna, mana prāta gulbis nu ir ieslodzīts Tavu lotospēdu stiebrā. Jo nāves brīdī ķermenisko funkciju trīs elementi, tas ir, gļotas, žults un gaiss pārklāsies un balss tiks apslāpēta, tā ka es nespēšu izrunāt Tavu Svēto Vārdu manā nāves brīdī." Salīdzinājums ir dots šādi, ka baltais gulbis, kad vien tas atrod lotosziedu, tas dodas turp un peld, ienorstot ūdenī, sasaistot viņu lotoszieda stiebrā. Tā Valdnieks Kulašekhara vēlas, lai viņa prāta un ķermeņa veselīgajā stāvoklī viņš tūdaļ var tikt saistīts Kunga lotoszieda stiebrā un tūdaļ nomirt. Ideja ir, ka ir jāuzsāk Krišnas apziņa, kamēr viņa prāts un ķermenis ir labā stāvoklī. Negaidiet līdz savas dzīves pēdējam posmam. Tikai turpiniet piekopt Kršnas apziņu, kamēr jūsu ķermenis un prāts ir veselīgā stāvoklī, un tad nāves brīdī jūs spēsiet atcerēties Krišnu un Viņa rotaļas un nekavējoties nonākt garīgajā karaļvalstī.