LV/Prabhupada 0398 - Šrī Krišna Čaitanja Prabhu Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šrī Krišna Čaitanja Prabhu Skaidrojums
- Prabhupāda 0398


Purport to Sri Krsna Caitanya Prabhu -- Los Angeles, January 11, 1969

Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu doyā koro more, tomā binā ke doyālu jagata-māyāre. Šo dziesmu sacerējis Narotama dāsa Thākurs. Viņš lūdz Kungu Čaitanju, ka "mans dārgais Kungs, lūdzu, esmi pret mani žēlsirdīgs, jo kurš gan šajās trijās pasaulēs var būt žēlsirdīgāks kā Tava Godība?" Patiesībā, tas ir fakts. Ne tikai Narottama dāsa Thākurs, bet arī Rūpa Gosvāmī, arī viņš lūdza Kungu Čaitanju, kad abi satikās Prajāgā, Allahabadā, pirmajā Kunga Čaitanjas un Rūpas Gosvāmī tikšanās reizē Prajāgā. Tolaik Šrīla Rūpa Gosvāmī arī teica: "Mans dārgais Kungs, tu esi pats augstsirdīgākais no visām inkarnācijām. Jo Tu izplati mīlestību uz Krišnu, Krišnas apziņu." Citiem vārdiem, kad Krišna bija klāt personīgi, Viņš vienkārši prasīja sevis uzticēšanu, bet Viņš tik ļoti Sevi neizplatīja. Viņš radīja nosacījumu, lai "vispirms uztici sevi tu." Bet šeit, šajā inkarnācijā, Kungs Čaitanja, lai gan Viņš ir Pats Krišna, neizvirza nekādus nosacījumus. Viņš vienkārši izplata: "Pieņem Krišnas mīlestību." Tādēļ Kungs Čaitanja ir novērtēts kā pati augstsirdīgākā inkarnācija, un Narotama dāsa Thākurs saka, ka "lūdzu, esi pret mani žēlsirdīgs. Tu esi tik augstsirdīgs, jo esi redzējis šī laikmeta kritušās dvēseles, un Tu tik ļoti jūti tām līdzi. Bet Tev arī jāzina, ka es esmu pats pagrimušākais. Neviens nav vairāk pagrimis kā es." Patita-pāvana-hetu tava avatāra. "Tava inkarnācija vien labo saistītās, kritušās dvēseles. Bet es saku Tev droši, ka Tu neatradīsi kritušāku par mani. Tādēļ labo mani vispirms." Tad viņš lūdz Kungu Nitjānandu. Viņš saka: hā hā prabhu nityānanda, premānanda sukhī. "Mans dārgais Kungs Nitjānanda, Tu vienmēr esi priecīgs, garīgā svētlaimē, Tu vienmēr esi redzams kā ļoti laimīgs. Tādēļ esmu nācis pie Tevis, jo esmu pats nelaimīgākais. Ja Tu laipni paskatītos uz mani, tad arī es kļūtu laimīgs." Tad viņš lūdz Advaitu Prabhu: hā hā prabhu sītā-pati advaita gosāi. Advaita Prabhu sievas vārds bija Sīta. Tādēļ dažkārt pie viņa vēršas kā sītā-pati. Tādēļ: "Mans dārgais Advaita Prabhu, Sītas vīrs, lūdzu, arī tu esi laipns pret mani, jo, ja Tu esi laipns pret mani, tad dabiski arī Kungs Čaitanja un Nitjānanda būs laipni pret mani." Iemesls tam ir, ka patiesībā Advaita Prabhu ielūdza Kungu Čaitanju ierasties. Kad Advaita Prabhu redzēja kritušās dvēseles, ka tās vienkārši nodarbojas ar jutekļu apmierināšanu, nesaprotot Krišnas apziņu, Viņš juta lielu līdzjūtību pret kritušajām dvēselēm, un Viņš jutās nespējīgs labot šīs kritušās dvēseles. Tādēļ Viņs lūdza Kungam Krišnam: "Lūdzu, ierodies Pats. Bez Tavas personīgās klātbūtnes nav iespējams atbrīvot šīs kritušās dvēseles." Tā ar Viņa ielūgumu Kungs Čaitanja parādījās. "Dabiski..." Narotama dāsa Thākurs lūdz Advaitam Prabhu, ka "ja Tu būsi tik laipns pret mani, dabiski arī Kungs Čaitanja un Nitjānanda būs laipni pret mani." Tad viņš lūdz Gosvāmī. Hā hā svarūpa, sanātana, rūpa, raghunātha. "Mani dārgie Gosvāmī Prabhu," svarūpa. Svarūpa Dāmodara bija Kunga Čaitanjas personīgais sekretārs. Viņš vienmēr bija kopā ar Čaitanju Mahāprabhu, un, lai arī ko Viņš vēlējās, viņš nekavējoties par to parūpējās. Divi personīgie biedri, Svarūpa Dāmodara un Govinda, vienmēr un pastāvīgi pavadīja Kungu Čaitanju. Tā Narotama dāsa Thākurs arī lūdz Svarūpu Dāmodaru. Un tad Gosvāmī. Nākamie Kunga Čaitanjas mācekļi bija Seši Gosvāmī: Šrī Rūpa, Šrī Sanātana, Šrī Bhatta Raghunātha, Šrī Gopāla Bhatta Gosvāmī, Džīva Gosvāmī un Raghunātha dāsa Gosvāmī. Šie Seši Gosvāmī tieši saņēma norādījumus no Kunga Čaitanjas, lai izplatītu šo Krišnas apziņas kustību. Narotama dāsa Thākurs lūdz arī viņu žēlastību. Un pēc Sešiem Gosvāmī nākamais Āčārja bija Šrīnivāsa Āčārja. Tā viņš arī lūdz Šrīnivāsam Āčārjam. Patiesībā Narotama dāsa Thākurs bija mācekļu pēctecībā pēc Šrīnivāsas Āčārjas. Vai tikpat kā viņa laikabiedrs. Un viņa tuvs draugs bija Rāmačandra, Rāmačandra Čakravartī. Tā viņš lūdz: "Es vienmēr vēlos Rāmačandras sabiedrību." Bhaktas sabiedrību. Viss process ir, ka mums vienmēr jālūdz pārāko āčārju žēlastību. Un mums jāuzturas tīra bhaktas sabiedrībā. tad būs vieglāk pilnveidoties Krišnas apziņā, saņemt Kunga Čaitanjas un Kunga Krišnas žēlastību. Tāda ir Narotama dāsa Thākura dziesmas būtība.