LV/Prabhupada 0422 - Desmit Apvainojumi, No Kā Jāaizvairās Mahā-mantras Skandēšanas Laikā - 6 līdz 10

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Desmit Apvainojumi, No Kā Jāaizvairās Mahā-mantras Skandēšanas Laikā - 6 līdz 10
- Prabhupāda 0422


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: tad?

Madhuvīša: "Sestais: Grēkot uz skandēšanas ietekmes rēķina."

Prabhupāda: Jā. Nu šī iniciācija, no šīs dienas, pagātnes, visas grēcīgās darbības, ir, kā to saic, pielāgotas. Slēgtas. Tās ir beigušās. Jo, skandējot Harē Krišna, jūs varat pārtraukt grēcīgo darbību sekas, tas nenozīmē, ka jūs varat atkārtot: "Ak, es grēkošu un pēc tam skandēšu. Tas tiks pielāgots. Balanss būs nulle." Nē. Ne tā. Denariet tā. Lai arī kas būtu paveikts, tas ir paveikts. Vairs ne. Nu ir jābūt tīrai dzīvei. Nekāda aizliegta seksa, nekādu intoksikāciju, nekādu azartspēļu, arī nekādas gaļas ēšanas. Tas viss beidzies. Nav tā, ka "ak, es skandēju Harē Krišna. Nu došos uz viesnīcu un ēdīšu gaļu." Nē.\ Tad tas būs liels grēks. Nedariet tā. Tad Harē Krišna skandēšana nebūs auglīga, ja pastrādājat apvainojumu. Nākamais?

Madhuvīša: "Septītais: Norādīt, ka Kunga vārds ir neuzticams."

Prabhupāda: Jā. Neuzticams. Tiem, kam nav ticības, ka Kungs un Viņa vārds ir pilnīgi. Tāpat kā šajā materiālajā pasaulē vārds un persona atšķiras. Pieņemsim, jūsu vārds ir Džona kungs. Tātad, ja skandēju "Džons, Džons, Džons", tā Džons var atrasties simts jūdžu attālumā. Nav atbildes. Bet vārds, Dieva svētais vārds, Dievs ir klāt visur. Tāpat kā televīzija. Televīzijas pārraide, es vēlos teikt, tiek translēta no kādas vietas. Ja jums ir iekārta, tūdaļ attēls ir pieejams jūsu istabā. Ja tā, materiāli tas var būt iespējams, cik liela iespēja ir garīgajā ziņā, Krišnas vārdam? Tūdaļ jūs skandējat Krišnas vārdu, tas nozīmē, ka Krišna tūdaļ ir uz jūsu mēles. Kā tas ir?

Madhuvīša: Septiņi? "Norādot, ka svētais vārds ir neuzticams."

Prabhupāda: Tas, kuram nav ticības Kunga vārdam, tam, ka Viņa vārds un Kungs pats neatšķiras, tādam nedrīkst stāstīt par Kunga slavu. Ir jādod norādījumi izpratnei, bet, ja viņš nav spējīgs saprast, tad viņu nedrīkst iesvētīt, vai arī viņam nepieciešams vairāk laika, lai saprastu. Bet ja jūs vienmēr atceraties, ka nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ (ČČ Madhja 17.133); Krišna un Krišnas vārds neatšķiras. Tiklīdz jūs skandējat Harē Krišna, tas nozīmē, ka Krišna dejo uz jūsu mēles. Jums jābūt uzmanīgiem šajā ziņā. Tāpat kā, ja Krišna... Izrādot cieņu jūsu garīgajam skolotājam viņa klātbūtnē, ja Krišna ir uz jūsu mēles, cik gan uzmanīgam jums ir jābūt. Jums vienmēr jāapzinās, ka tur ir Krišna. Krišna vienmēr ir visur. Dievs ir visur, bet mums nav realizācijas. Ar šo konkrēto skandēšanu, tiklīdz jūs skandējat svēto vārdu, tas nozīmē, ka jums jāzina. Un, biedrojoties ar Krišnu, jūs attīrāties, Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ. Tāpat kā, saskaroties ar uguni, jūs sasildāties, līdzīgi, biedroties ar Krišnu nozīmē attīrīties. Pakāpeniski jūs garīgojaties. Nekā vairs materiāla. Beigas. Tāds ir process. Tad?

Madhuvīša: "Numur astoņi: Salīdzināt svēto vārdu ar ko materiāli godājamu."

Prabhupāda: Jā. Nu tas tiek darīts. Nedrīkst uzskatīt, ka mēs veicam kādus reliģiskus rituālus. Nē. Reliģisks rituāls ir kas cits. Tas ir... Lai gan tas izskatās kā rituāls, tas ir pārpasaulīgs. Tas ir pārāks par reliģiju. Tā ir aspiranta mācība. Process ir, kā attīstīt mīlestību uz Dievu. Tas ir pāri visam... Reliģija nozīmē galvenokārt zināma veida ticību. Bet nav runas par ticību. Tā patiesībā ir attīstīšana, cik ļoti jūs mīlat Krišnu jeb Dievu. Tā tas ir pārāks par visām reliģijām. Tā nav parasta reliģija. Reliģija nozīmē... Pieņemsim, jūs esat kristieši, es esmu hindu. Tiklīdz ķermenim pienācis gals, mana Kristietība vai [cita] reliģija, viss ir beidzies. Bet mīlestība uz Dievu nebeigsies. Tā dosies ar jums. Lai arī kāda būs jūsu dzimšana, tā attīstīsies. Ja varat pabeigt, tad tieši dosieties pie Krišnas, atpakaļ pie Dieva. Un jūsu materiālās saistības tiks pārtrauktas. Pat ja jūs neesat spējīgi, tad tā būs ar jums. Aktīvs. tas ir... Bankas bilance neizsīks. Tā pieaugs. Tad?

Madhuvīša: "Devītais: Neuzmanība džapas skandēšanas laikā."

Prabhupāda: Jā. Skandējot mums arī jāklausās. Tā ir meditācija. Harē Krišna - šie divi vārdi jums būs jādzird. Ja dzirdat, tad jūsu prāts un jūsu mēle būs savaldzināta. Tā ir nevainojama meditācij, pirmšķirīga joga, klausīšanās un skandēšana. Tad?

Madhuvīša: Visbeidzot desmitais: "Pieņeršanās materiālām lietām skandēšanas laikā."

Prabhupāda: Jā. Viss process ir, ka mums jānovirza mūsu mīlestība no matērijas uz Dievu. Mums jāmēģina minimizēt. Tas būs automātiski. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (ŠB 11.2.42). Ja patiesi attīstāt mīlestību uz Dievu, tad dabiski jūs aimzirsīsiet mīlestību uz visās šīm materiālajām blēņām. Tā ir secība. Bet arī jums jāmēģina. Jums vajag... Tas notiks. Tāpat kā, ja mēs ēdam, tad pakāpeniski jūs samazināt savu tieksmi ēst. Kad esat paēduši, tad jus sakāt: "Es vairs nevēlos. Jā, es esmu..." Līdzīgi, Krišnas apziņa ir tik jauka, ka ar Krišnas apziņas attūstību jūs aizmirsīsiet tā saukto materiālo blēņu baudas. Un, kad esat uz pilnības pakāpes, ak, jūs vair neinteresēs šīs materiālās blēņas. Tas ir pārbaudījums. Jūs navarat teikt: "Es attīstos meditācijā, bet mana materiālā pieķeršanās visām jutekļu baudām ir tāda pati." tas nav progress. Progress nozīmē, ka samazināt savu materiālo pieķeršanos jutekļu baudām. Tāds ir progress. Nu jūs varat skandēt... Ak, jums ir... Skandējiet Harē Krišna.