LV/Prabhupada 0439 - Mans Garīgais Skolotājs Uzskatīja Mani Par Lielu Muļķi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mans Garīgais Skolotājs Uzskatīja Mani Par Lielu Muļķi - Prabhupāda 0439


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12.). Tad vijñānārtham, lai apgūtu šo pārpasaulīgo zinātni, ir jāpieņem guru. Gurum eva, noteikti ir. Citādi nav iespējas. Tādēļ Krišnu šeit pieņem kā Ardžunas garīgo skolotāju, un kā garīgais skolotājs, tēvs, viņš ir tiesīgs norāt savu dēlu vai mācekli... Dēls nekad nav neapmierināts, kad tēvs norāj. Tā visur ir pieņemts. Pat ja tēvs dažkārt ir vardarbīgs, bērns, dēls, to piecieš. Tipisks piemērs ir Prahlāda Mahārādžs. Nevainīgs bērns Krišnas apziņā, bet tēvs viņu moka. Viņš nekad neko nesaka. "Labi." Līdzīgi, Krišna, pieņēmis garīgā skolotāja lomu, raksturo Ardžunu kā lielu muļķi. Tāpat kā Čaitanja Mahāprabhu arī teica, ka "Mans garīgais skolotājs uzskatīja mani par lielu muļķi (ČČ Ādi 7.71)." Vai Čaitanja Mahāprabhu bija muļķis? Un vai var būt iespējams, ka ikviens var kļūt par Čaitanjas Mahāprabhu garīgo skolotāju? Tie abi nav iespējami. Čaitanja Mahāprabhu nepieņēma Sevi kā Krišnas inkarnāciju, ja jūs Viņu vienkārši pieņemat kā parastu mācīto, bet Viņa zināšām nebija līdzīgu. Tomēr Viņš teica: "Mans garīgais skolotājs uzskatīja Mani par lielu muļķi." Kāda ir nozīme? Ka "persona pat manā stāvoklī vienmēr paliek muļķis sava garīgā skolotāja priekšā. Tas viņam nāk par labu." Nevienam nevajadzētu uzstāt, ka "ko tu zini? Es zinu labāk par tevi." Tāda nostāja tiek nosodīta. Un vēl kas, no mācekļa viedokļa kāpēc viņam vienmēr vajadzētu palikt muļķim salīdzinājumā ar kāsu personu? Ja vien viņš patiesi nav autoritatīvs, patiesi tik varens, ka var mani mācīt kā muļķi. Ir jāizvēlas garīgais skolotājs tā, un, kad tas izdarīts, ir vienmēr jāpaliek par muļķi, lai gan viņš var tāds nebūt, bet labāka nostāja ir tāda. Tā Ardžuna, tā vietā, lai būtu vienādā līmenī kā draugi, brīvprātīgi pieņēma muļķa lomu Krišnas priekšā. Un Krišna pieņem, ka "tu esi muļķis. Tu runā kā mācīts vīrs, bet tu esi muļķis, jo sēro par to, par ko mācītie nesēro." Tas nozīmē, ka muļķis sēro, ka "tu esi muļķis. Tādēļ tu esi muļķis." Tas ir pateikts netieši... Tāpat kā, kā to sauc loģikā? Iekavās ievietotu nozīmi? Vai ko līdzīgu. Jā, ja es saku, ka "tu izskaties pēc personas, kas nozaga manu pulksteni", tas nozīmē "tu izskaties pēc zagļa". Līdzīgi, Krišna netiešā veidā saka: "Mans dārgais Ardžuna, tu runā kā mācīts vīrs, bet sēro par to, par ko nesēro mācītie."