LV/Prabhupada 0450 - Nepieļaujiet Nekādas Materiālas Vēlmes, Veicot Garīgo Kalpošanu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nepieļaujiet Nekādas Materiālas Vēlmes, Veicot Garīgo Kalpošanu
- Prabhupāda 0450


Lecture on SB 7.9.4 -- Mayapur, February 18, 1977

Pradjumna: Tulkojums - "Nārada Muni turpināja: Ak, valdniek, lai gan attīstīts bhakta Prahlāda Mahārādžs bija tikai mazs zēns, viņš pieņēma Kunga Brahmas vārdus. Viņš pakāpeniski tuvojās Kungam Nrisimhadēvam, un noliecās, lai izrādītu savus cieņas apliecinājumus ar sakļautām rokām."

Prabhupāda:

tatheti śanakai rājan
mahā-bhāgavato 'rbhakaḥ
upetya bhuvi kāyena
nanāma vidhṛtāñjaliḥ
(SB 7.9.4)

Tā Prahlāda Mahārādžs ir mahā-bhāgavata, nevis parasts bhakta. Arbhakaḥ. Arbhakaḥ nozīmē nevainīgs bērns, piecus gadus vecs zēns. Bet mahā-bhāgavata. Nevis tāpēc, ka viņš ir zēns... Ahaituky apratihatā (SB 1.2.6). Mazs bērns var kļūt par mahā-bhāgavatu un ļoti mācītu personību, var kļūt arī dēmons. Bhaktyi ir tik augsta līmeņa, ka tās ir pretrunas. Arbhakaḥ. Arbha nozīmē muļķīgs vai bērnišķīgsm bet tajā pašā laikā - mahā-bhāgavata. Tas ir iespējams. Mahā-bhāgavata nozīmē... Mums jāatšķir dažādu veidu bhaktas: kaništha adhikāri, madhjama-adhikārī un mahā-bhāgavata, uttama adhikārī. Uttama-adhikārī.

Tā šis Prahlāda Mahārādžs ir mahā-bhāgavata, ne jau tāpēc, ka ir piecgadīgs... Nē. Viņš bija mahā-bhāgavata jau savas mātes klēpī. Kad viņa mātei uzbruka padievi, aizturēja un nolaupīja devatas, Nārada Muni gāja garām: "Ko jūs darāt?" Un "Viņa ir Hiranjakašipu sieva, viņas klēpī ir bērns. Tādēļ mēs vēlamies nogalināt arī šo bērnu." Nārada Muni tūdaļ viņiem atbildēja: "Nē, nē, nē, nē. Viņš nav parasts bērns. Viņš ir mahā-bhāgavata. Tādēļ neaizskariet viņu." Tā viņi vienojās. Nārada Muni... Tādi ir devatas. Lai gan viņi kļūdījās, tiklīdz Nārada Muni viņiem pavēlēja, ka "Nemēģiniet kaitēt. Viņš ir mahā-bhāgavata," tūdaļ... Tā Nārada Muni teica: "Mana dārgā meita, nāc ar mani [un dzīvo], līdz atgriežas tavs vīrs." Hiranjakašipu devās veikt skarbas askēzes, lai sakautu padievus. Tādas ir dēmona askēzes. Hiranjakašipu nodarbojās ar ļoti skarbām askēzēm. Kāds ir mērķis? Kāds materiāls mērķis.

Bet tāda veida askēzes, tapasja, ir bezjēdzīgas. Śrama eva hi kevalam (SB 1.2.8). Materiālisti uzņemas askēzes. Ja viņi tā nedara, viņi nevar uzlabot situāciju ne biznesa jomā, ne ekonomiskajā jomā, ne politiskajā jomā. Viņiem jāstrādā ļoti, ļoti smagi. Tāpat kā mūsu valstī, dižais līderis Mahātma Gandhi strādāja ļoti, ļoti smagi. Divdesmit gadus Durbanā viņš izšķērdēja savu laiku, trīsdesmit gadus Indijā. Es šoreiz teikšu - izšķērdēja. Kādēļ? Kaut kādam politiskam mērķim. Kāds ir viņa politiskais mērķis? "Mēs esam grupa, saukta indiešu vārdā. Mums jāaizdzen angļi un jāpārņem augstākā vara." Tāds ir mērķis. Tātad tā ir anyābhilāṣitā-śūnyaṁ (CC Madhya 19.167). Kāds ir mērķis? Šodien jūs esat indieši, rīt jūs varat būt kādi citi. Tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Jums jāmaina savs ķermenis. Kāds ir nākamais ķermenis? Vai atkal būsiet indieši? Nav garantēts. Pat ja jums ir liela pieķeršanās Indijai, labi, saskaņā ar savu karmu jūs iegūsiet ķermeni. Pat ja jūs iegūsiet indiešu koka ķermeni, jūs stāvēsiet piecus tūkstošus gadu. Kāds ir ieguvums? Krišna saka: tathā dehāntara-prāptiḥ. Viņš nesaka, ka cilvēks atkal būs cilvēks. Nav garantēts. Daži nelieši saka, ka, līdzko tiek iegūts šis cilvēka ķermenis, tas nedegradējas. Nē. Tas nav fakts. Fakts ir, ka no 8 400 000 dažādiem dzīvības veidiem saskaņā ar jūsu karmu jūs iegūsiet ķermeni. Tas arī viss. Nav garantijas, ka jums ir... Un pat tad, ja jūs iegūstat indieša ķermeni, kuram jūs rūpat? Tātad bez Krišnas apziņas, lai arī kādas askēzes, grēku izpirkšanas mēs veicam, tas viss vienkārši ir bezjēdzīga laika šķiešana. Tas mums jāzina. Vienkārša laika šķiešana. Jo jums jāmaina savs ķermenis. Viss mainīsies. Jums jānāk kailiem, jānāk kailiem. Jūs nevarat iegūt. Mṛtyuḥ sarva-haraś cāham (BG 10.34). Sarva-haraś ca. Lai arī ko jūs būtu ieguvuši, viss tiks atņemts. Mritju... Tāpat kā Hiranjakašipu, kad vien viņš tika ko ieguvis, Pralāda Mahārādžs teica: "Sekundes laikā Tu atņem. Tādēļ, mans Kungs, kādēļ Tu piedāvā man šīs materiālās svētības? Kāda ir to vērtība? Esmu redzējis savu tēvu: vienkārši ar savu uzacu pacelšanu padievi bailēs drebēja. Tādu stāvokli Tu pārtrauci sekundes laikā. Kāda ir materiālā stāvokļa jēga?"

Tādēļ tīrie bhaktas netiecas pēc nekā materiāla. Tas nav viņu...

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Mums vienmēr tas jāatceras. Neiepiniet materiālu vēlmi, garīgi kalpojot. Tad tā [kalpošana] nav tīra. Na sādhu manye yato ātmano 'yam asann api kleśada āsa deha. Tiklīdz jūs ielaižat materiālās vēlmes, jūs esat izšķērdējuši savu laiku. Jo jums jāiegūst ķermenis. Jūsu vēlme tiks piepildīta. Krišna ir tik laipns - ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmi (BG 4.11) - ja vēlaties piepildīt kādu vēlmi ar bhakti, Krišna ir ļoti laipns: "Labi." Bet jums jāpieņem cits ķermenis. Un, ja esat tīrs, vienkārši, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9). Tas ir vēlams, tīrie bhaktas. Tādēļ mēs visiem iesakām kļūt par tīriem bhaktām. Tīrs bhakta... Tas ir piemērs, mahā bhāgavata. Šis piecgadīgais zēns nedarīja neko citu, tikai apmierināja [Dievu], kļuva par Krišnas tīro bhaktu.