LV/Prabhupada 0454 - Ļoti Riskanta Dzīve, Ja Neatmodinām Mūsu Divja-Gjānu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ļoti Riskanta Dzīve, Ja Neatmodinām Mūsu Divja-Gjānu
- Prabhupāda 0454


Lecture -- Bombay, April 1, 1977

Prabhupāda: Tātad, kāds ir tas pants? Divya-jñāna hṛde prakāśito. Vienkārši skandējiet to. (Indieši atkārto) Pirms tam.

Indiešu viesi: Prema-bhakti yāhā hoite, avidyā vināśa yāte, divya-jñāna hṛde prakāśito.

Prabhupāda: Tātad nepieciešama prēma bhakti. Prema-bhakti yāhā hoite, avidyā vināśa yāte, divya-jñāna. Kas ir divja gjāna? Divja nozīmē pārpasaulīgs, ne materiāls. Tapo divyam (SB 5.5.1). Divjam nozīmē, ka mēs esam gara un matērijas kombinācija. Tas gars ir divja, pārpasaulīgs. Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). Tas ir parā prakṛti, pārāks. Ja nav pārākas identitātes... Un, lai saprastu pārāko identitāti, mums vajadzīgas pārākas zināšanas, ne parastas zināšanas. Divya-jñāna hṛde prakāśito. Tāds ir guru pienākums, atmodināt divja gjānu. Divja gjānu. Un tā kā guru apgaismo šo divja gjānu, viņu godina. Tas ir vajadzīgs. Mūsdienu... Vienmer un mūsdienu; tā ir maija. Tā divja gjāna nekad, es vēlos teikt, neizpaužas. Tā tiek glabāt avidja-gjānas tumsā. Avidja gjāna nozīmē: "Es esmu šis ķermenis, es esmu indietis, es esmu amerikānis." "Es esmu hindu, es esmu musulmanis..." Tā ir Vidja gjāna. Dehātma-buddhiḥ. Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri (SB 10.84.13). Es neesmu šis ķermenis.

Tātad divja gjānas sākums ir, kad mēs mēģinām saprast, ka "es neesmu šis ķermenis. Es esmu pārāks, es esmu garīga dvēsele. Tās ir zemākas. Kādēļ lai palieku šo zemāko zināšanu līmenī?" Mums nevajag palikt zemākajā... Zemākā līmeņa zināšanas nozīmē tumsu. Tamasi mā. Vēdu norādijumi ir: "Nepalieciet zemākajās zināšanās." Jyotir gamaḥ: "Iegūstiet augstākās zināšanas." Tātad godināt guru nozimē, jo viņš dod augstākās zināšanas. Ne šīs zināšanas- kā est, gulēt, nodarboties ar dzimumdzīvi un aizsargāties. Galvenokārt politiskie līderi, sabiedrības līderi dod šīs zināšanas - kā ēst, gulēt nodarboties ar dzimumdzīvi, aizsargāties. Guru gar tām nav daļas. Viņš ir divja gjāna, viņam ir augstākās zināšanas. Tas ir vajadzīgs. Šī cilvēciskā dzīves forma ir iespēja atmodināt šo divya-jñāna hṛde prakāśito. Un, ja viņš tiek turēts tumsā par divja gjānu, vienkārši, ja viņš ir apmācīts, kā ēst, gulēt nodarboties ar seksu un aizsargāies, tad dzīve būs pazaudēta. Tas ir liels zaudējums. Mṛtyu-saṁsāra-vartmani. Aprāpya māṁ nivartante mṛtyu-saṁsāra-vartmani (BG 9.3). Ļoti riskanta dzīve, ja mēs neatmodinām savu divja gjānu. Mums tas vienmēr jāatceras. Ļoti riskanta dzīve - atkal tikt iemestiem dzimšanas un nāves viļņos, mēs nezinām, kurp dodamies. Ļoti nopietni. Šī Krišnas apziņa ir divja gjāna. Tās nav parastas zināšanas. Ikvienam jāmēģina saprast šo divja gjānu. Daivīṁ prakṛtim āśritam. Tādēļ tas, kurš ieinteretsēts divja gjānā, tiek saukts daivīṁ prakṛtim āśritam. No daivī rodas divja, sanskrita vārds. Sanskrita vārds, no daivī, divja, īpašības vārds.

Tātad mahātmānas tu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtim āśritāḥ (BG 9.13). tas, kurš pieņēmis šo divja gjāna procesu, ir mahātma. Mahātma nerodas, vienkārši saņemot apliecinājumu par zināšanām, kā ēst, gulēt, nodarboties ar seksu. Tāda nav šāstru definīcija. Sa mahātmā su-durlabhaḥ.

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyante
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā...
(BG 7.19)

Tas, kuram ir šī divja gjāna, vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā, tas ir mahātma. Bet tas ir ļoti, ļoti reti. Citādi, tāda mahātma kā es, viņi blandās pa ielām. Tāds ir viņu bizness. Tādēļ jums vienmēr jāatceras šis vārds: divya-jñāna hṛde prakāśito. Un, tā kā garīgais skolotājs apgaismo divja gjānu, persona jūtas tam parādā. Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasya prasādān na gatiḥ kuto 'pi. Tātad šī guru pudža ir svarīga. Kā dievību godināšana ir būtiska. Tā nav lēta dievināšana. Tas ir divja gjānas apgaismības process.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja Prabhupāda.