LV/Prabhupada 0464 - Šāstras Nav Domātas Sliņķiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šāstras Nav Domātas Sliņķiem
- Prabhupāda 0464


Lecture on SB 7.9.8 -- Mayapur, February 28, 1977

Tātad mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (ČČ Madhja 17.186). Mēs varam apgūt Krišnas apziņu pilnīgi, ja sekojam mahādžaniem. Mahādžans nozīmē dižena personība, kas ir Kunga bhakta. Viņus sauc par mahādžaniem. Džana nozīmē "persona". Tāpat kā parasti Indijā personu sauc mahādžana, tas, kurš ir ļoti bagāts. Tā šis mahādžana nozīmē to, kurš ir bagāts garīgajā kalpošanā. Viņu sauc mahādžans. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Mums ir Ambarīša Mahārādžs, mums ir Prahlāda Mahārādžs. Ir daudzi, daudzi valdnieki, Judištira Mahārādžs, Parīkšīts Mahārādžs, viņi ir rādžariši. Tā Krišnas apziņa patiesībā domāta diženām personībām.

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāhur
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Patiesībā šāstras nav domātas sliņķu kārtai. Augsti mācītiem brāhmaniem un augsti izglītotiem kšatrijiem. Un vaišjām, šūdrām - no viņiem negaida, lai tie kļūtu ļoti mācīti šāstrās, bet, ja viņus vada atbilstoši brāhmani un kšatriji, ari viņi ir pilnīgi. Pirmā, pilnīgā kārta, numajo, kā tas teikts, sattvaikatāna gatayo munayo (ŠB 7.9.8), Diženi viedie. Galvenokārt "diženi viedie" nozīmē brāhmani, vaišnavas. Viņo atrodas sattva gunā ar garīgo kalpošanu. Radžas, tama-guna tos aizskart nevar. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Bhadra un abhadra, labs un slikts. Tā radža guna un tama guna ir sliktas, un sattva guna ir laba. Ja mēs atrodamies, kā tas teikts, sattvaikatāna-gatayo... Ja vienmēr atrodaties sattva gunā, tad viss tiks izdarīts. Sattva-guna nozīmē prakāša. Viss ir skaidrs, pilnas zināšanas. Un radža guna nav skaidra. Piemērs ir dots: kā koks. Ir uguns, pet pirmā uguns pazīme, koksnei, ir dūmi. Kad iekursiet koksnē uguni, vispirms rodas dūmi. Tātad dūmi... Vispirms koks, tad dūmi, tad uguns. Un no uguns, kad iededzat uguni uguns ziedošanai, tas ir augstākais. Viss rodas no tā paša avota. No zemes rodas koksne, no koka rodas dūmi, pēc dūmiem seko uguns. Un uguns, kas iedegta uguns ziedošanā, svāhā - tad tā ir pareiza uguns pielietošana. Ja kāds apstājas pie koka daļas, tad tā ir aizmiršana. Kad kāds apstājas pie dūmiem, tad ir mazliet gaismas. Kas apstājamies pie uguns, tad ir pilna gaisma. Un, kad gaisma tiek lietota kalpošanā Krišnam, tad tas ir pilnīgi. Mums tas tā jāsaprot.