LV/Prabhupada 0468 - Vienkārši Jautājiet Un Esiet Gatavi Kalpot Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienkārši Jautājiet Un Esiet Gatavi Kalpot Krišnam
- Prabhupāda 0468


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Pradjumna: Tulkojus: "Prahlāda Mahārādžs turpināja: Personai var būt bagātība, augstdzimusi ģimene, skaistums askētisms, izglītība, jutekļu precizitāte, mirdzums, ietekme, fizisks spēks, centība, saprāts, mistiskais jogas spēks, bet, es domāju, ka ar visām šīm kvalifikācijām nav iespējams apmierināt Dieva Augstāko Personību. Tomēr Kungu var apmierināt ar garīgo kalpošanu. Gadžendra to darīja, tādēļ Kungs bija ar viņu apmierināts."

Prabhupāda:

manye dhanābhijana-rūpa-tapaḥ-śrutaujas-
tejaḥ-prabhāva-bala-pauruṣa-buddhi-yogāḥ
nārādhanāya hi bhavanti parasya puṁso
bhaktyā tutoṣa bhagavān gaja-yūtha-pāya
(ŠB 7.9.9)

Tādas ir materiālās iespējas. (blakus:) Tas nestrādā (paklapē mikrofonu) Hmm? Bagātība, dhana... Neviens nespēj notvert Krišnu ar visiem šiem materiālajiem īpašumiem. Tie ir materiāli īpašumi: nauda, tad cilvēka spēks, skaistums, izglītība, askētisms, mistiskais spēks, un tā tālāk. Ir tik daudz kas. Viņi nespēj tuvoties Dieva Augstākajai Personībai. Krišna Pats saka: bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). Viņš nesaka, ka visi šie materiālie īpašumi, ka "ja kāds ir bagāts, Es viņam izrādīšu labvēlību."" Nē. Krišna nav nabags kā es, ka, ja kāds dod man kādu daudzumu naudas, es iegūstu labumu. Viņš ir pašpietiekams, ātmārāma. Nav vajadzības pēc kāda cita palīdzības. Viņš ir pilnīgi apmierināts, ātmārāma. Tikai bhakti, mīlestība ir nepieciešama. Bhakti nozīmē kalpot Krišnam. Tas ir bez iemesla. Ahaituky apratihatā. Tāda ir bhakti, nesavtīga. Anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam (Čč Madhja 19.167., Brs. 1.1.11). Visur ir šāstru apgalvojums, ka bkati jābūt nesavtīgai.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)
sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa
sevanaṁ bhaktir ucyate
(ČČ Madhja 19.170)

Ir tik daudz citu definīciju. Un, ja mums ir bhakti, mīlestība uz Krišnu, tad mums nevajag lielu daudzumu naudas, spēka vai izglītības, vai askētisma. Nekā tāda. Krišna saka: patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Viņam nevajag neko no mums, bet Viņš vēlas ikvienu, jo mēs esam neatņemamas Krišnas daļiņas. Viņš vēlas redzēt, ka visi ir Viņam paklausīgi, visi Viņu mīl. Pēc tā Viņš tiecas. Tāpat kā tad, ja tēvs ir bagātnieks. Viņam nevajag nekādu palīdzību no sava dēla, bet viņš tiecas pēc tā, lai dēls būtu viņam paklausīgs un viņu mīlētu. Tad viņš ir apmierināts. Tāda ir visa situācija. Krišna ir radījis... Eko bahu śyāma. Mēs esam vibhinnāṁśa - mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7) - neatņemamas Krišnas daļiņas, ikviens no mums. Tādēļ ikvienam ir kāds pienākums. Krišna ir mūs radījis, gaida, lai kaut kas tiktu darīts, lai mēs ko darītu Krišnas apmierinājumam. Tas ir bhakti. Tā ka mūsu iespēja ir iegūt šajā cilvēka dzīvē. Mēs nedrīkstam šķērdēt vērtīgo laiku jebkādā citā darbībā. Vienkārši jautājiet un esiet gatavi kalpot Krišnam. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīla. Ānukūla. Ne jūsu, bet Krišnas apmierinājumam. To sauc ānukūla, labvēlīgs. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam (ČČ Madhja 19.167). Un anuśīlanam nozīmē darbība, nevis "esmu transā, esmu meditācijā." Tas arī ir... Kaut kas ir labāks kā nekas, bet īsta garīgā kalpošana ir darbība. Ir jābūt aktīvam, un labākā darbība ir sludināt Dieva Augstākās Personības slavu. Tāda ir labākā darbība. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me prīya-kṛttamaḥ (BG 18.69).