LV/Prabhupada 0527 - Mēs Nezaudējam, Piedāvājot Krišnam. Mēs Esam Tikai Ieguvēji

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Nezaudējam, Piedāvājot Krišnam. Mēs Esam Tikai Ieguvēji
- Prabhupāda 0527


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Prabhupāda: Jā, vai ir kādi jautājumi?

Džaja-gopāla: Vai prasādas pieņemšana ir viena no mīlestības apmaiņām, kad mēs pieņemam ēdienu no iemīļotā?

Prabhupāda: Jā. Jūs piedāvājat un pieņemat. Dadāti pratigṛhṇāti, bhuṅkte bhojayate, guhyam ākhyāti pṛcchati ca. Jūs izpaužat savu prātu Krišnam, un Krišna sniegs jums norādījumus. Redzat. Jūs piedāvājat Krišnam, ka "Krišna, Tu man esi devis tik daudz ko jauku. Tādēļ vispirms nogaršo Tu. Tad pieņemsim mēs." Krišna būs iepriecināts. Jā, tas ir viss. Krišna ēd, un Krišna atkal noliek tādā pašā veidā. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īša Dieva piesaukšana). Mēs piedāvājam Krišnam, tas nenozīmē, ka Krišna... Krišna ēd, bet Krišna ir tik pilns, pilnīgs, ka Viņš visu atstāj pilnīgu. Cilvēki ko tādu pat nesaprot - ka mēs neesam zaudētāji, piedāvājot Krišnam. Mēs kļūstam tikai ieguvēji. Tikai ieguvēji. Jūs skaisti izrotājat Krišnu, jūs redzat. Tad jūsu vēlme redzēt ko skaistu būs apmierināta. Jūs vairs nevilinās tā sauktie pasaules skaistumi. Uzturiet Krišnu ērtībās, tad jūs tiksiet novietoti ērtībās. Piedāvājiet Krišnam labu ēdienu, tad ēdiet. Tāpat kā ja es izrotāju savu seju, es nevaru redzēt, kā tā ir skaista, bet, ja es sev priekšā nolieku spoguli, manas sejas atspulgs ir skaists. Līdzīgi, jūs esat Krišnas atspulgs. Cilvēks ir veidots pēc Dieva. Ja jūs padarāt Krišnu laimīgu, tad jūs redzēsiet, ka jūsu atspulgā arī jūs esat laimīgi. Krišnam nevajag jūsu kalpošanu, lai kļūtu laimīgs. Viņš ir pilnīgs Sevī. Bet, kja jūs mēģināt nodrošināt, padarīt Krišnu laimīgu, tad jūs būsiet laimīgi. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Tādēļ mēģiniet skaisti izrotāt Krišnu, dot Viņam visu ēdienu, mēģiniet uzturēt Krišnu visa veida ērtībās. Tādā veidā jūs apmainīsieties ar lietām, ko Viņam piedāvājat. Tāda ir Krišnas apziņa.

... materiāla slimība ir kā suņa aste. Redzat. Suņa aste ir tā. Un, lai kā to eļļojat, mēģināt iztaisnot, tā ir šāda. Redzat. Tā šie cilvēki vēlas materiālas baudas. "Ja Svāmīdžī var piedāvāt mums materiālas baudas lēti ar kādu mantru," tad viņi nāks. Redzat. "Kad Svāmīdžī saka 'tās ir blēņas, nāciet pie Krišnas', tas nav labi. Tas nav labi." Jo viņš vēlas turēt asti šādi. Lai arī kā lietu ziedi, tā ir šāda. Tāda ir slimība. Viņi vēlas materiālas lietas. Tas arī viss. "Ja ar mantru, kādiem trikiem mēs varam palielināt materiālās baudas, ak, tas ir ļoti labi. Lietosim kādu narkotiku, dzīvosim iedomātā laimē un domāsim: "Ak, es esmu garīgajā pasaulē"." Viņi vēlas tā. Viņi vēlas joprojām dzīvot iedomātā laimē. Bet, kad mēs piedāvājam īstu paradīzi, viņi atsakās.

Labi. Skandējiet.