LV/Prabhupada 0550 - Nedzenieties Pēc šīs Mirāžas – Agriezieties Pie Dieva

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nedzenieties Pēc šīs Mirāžas – Agriezieties Pie Dieva
- Prabhupāda 0550


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Mēs esam saistīti ar kādu viltus iluzoro skaistumu šajā pasaulē. Mirāža. Tiešs piemērs ir mirāža. Kas ir mirāža? Saules gaismas atspulgs tuksnesī, parādās kā ūdens. Kur ir ūdens? Ūdens nav. Dzīvnieks, izslāpis dzīvnieks tiecas pēc mirāžas. "Ak, šeit ir ūdens. Es būšu apmierināts." Līdzīgi mēs tiecamies pēc mirāžas. Nav miera, nav laimes. Tādēļ mums jāvirza sava uzmanība atpakaļ pie Dieva. Nedzenieties pēc šīs mirāžas. Vienkārši atgriezieties pie Dieva, Krišnas. Tāda ir mūsu propaganda. Nevērsiet savu... Neiesaisties savus jutekļis iluzorajā, materiālajā skaistumā. Vienkārši izmantojiet savus jutekļus Krišnam, īstajam skaistumam. Tāda ir Krišnas apziņa. Turpini.

Tamāla Krišna: "Kungs šiva reiz bija iegrimis dziļā meditācijā, bet, kad skaistā jaunava Pārvatī vilināja viņu uz jutekļu baudām, viņš piekrita ierosinājumam, tā rezultātā piedzima Kārtikeja."

Prabhupāda: Ak, šeit ir Kārtikeja. Jā. Harē Krišna. Turpini.

Tamāla Krišna: "Kad Haridāsa Thākurs bija jauns Kunga bhakta, arī viņu kārdināja Maijadēvī iknarnācija."

Prabhupāda: Šeit ir atšķirība. Kungs Šiva ir dižākais no padieviem. Arī viņu kārdināja Pārvatī, šīs pievilcības rezultātā piedzima šis zēns Kārtikeja. Tā bija tā sauktā padievu sazvērestība, kamēr no kunga Šivas sēklas nepiedzims dēls, nav iespējams uzveikt dēmonus. Kārtikeju uzskata par padievu virspavēlnieku. Bet šeit ir cits piemērs. Haridāsa Thākurs. Haridāsa Thākurs bija jauns zēns, ap divdesmit, divdesmit četriem gadiem, viņš skandēja Harē Krišna. Ciemata zemes īpašnieks ļoti apskauda Haridāsu Thākuru. Viņš rīkoja sazvērestību un iesaistīja prostitūtu, lai tā viņu savaldzina. Prostitūta piekrita un nakts melnumā devās ļoti skaistā tērpā. Viņa bija jauna sieviete un mēģināja savaldzināt Haridāsu Thākuru. Bet viņš nebija iekārdināms. Tāda ir atšķirība. Cilvēku Krišnas apziņā, pat parastu cilvēku, ne Kunga Šivas vai Kunga Brahmas līmenī, maija nekad neuzveiks. Bet tas, kurš nav pilnībā veltījis sevi Krišnas apziņai, pat ja viņš ir Kungs Šiva vai Kungs Brahma, viņu maija nekad neuzveiks, ko tad teikt par citiem. Tāds ir stāvoklis. Turpini. "Kad Haridāsa Thākurs bija jauns Kunga bhakta..."

Tamāla Krišna: "viņu līdzīgi kārdināja Maijadēvī inkarnācija, bet Haridāsa Thākurs nokārtoja pārbaudi, jo bija nesavtīgi ziedojies Kungam Krišnam. Patiess Kunga bhakta iemācās nīst visa veida materiālās baudas, jo viņam ir augstāka garša - garīgās baudas Kunga sabiedrībā. Tāds ir veiksmes noslēpums."