LV/Prabhupada 0551 - Mūsu Mācekļiem ir Labāka Nodarbošanās – Saldās Bumbas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Mācekļiem ir Labāka Nodarbošanās – Saldās Bumbas
- Prabhupāda 0551


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Paraṁ dṛṣṭvā nivartate (BG 2.59). Param, ja jūs gūstat ko labāku, jūs atmetat ko mazvērtīgāku. Tāda ir mūsu daba. Tāpat kā mūsu mācekļi, amerikāņu mācekļi - viņi visi pieraduši ēst gaļu. Bet nu kāda cita mācekle gatavo saldās bumbas, ISKCOn bumbas, un viņi aizmirst par gaļas ēšanu. Viņiem vairs nepatīk gaļas ēšana. Viņiem ir labāka nodarbošanās, saldās bumbas. Līdzīgi, kad jums ir labāka nodarbošanās... Mēs tiecamies pēc prieka. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vēdānta-sūtra 1.1.12.). Katra dzīvā būtne tiecas pēc baudām. Tāda ir tās daba. Jūs nevarat pārstāt. Ja pārstājat... Tāpat kā bērns meklē kādas baudas, viņš kaut ko salauž, bauda. Bet viņš ne... Viņš salauž, bet izbauda šu salaušanu. Līdzīgi, mēs nezinām, kas ir bauda šajā materiālajā izpratnē. Mēs nojaucam un ceļam. Jūsu valstī esmu redzējis vairākas vietas. Jaukas ēkas tiek nojauktas, atkal tajā pašā vietā tiek celtas jaunas. Redzat? Nojaukšana un celšana. Nojaukšana un... "Ak, šī ēka ir veca. Nojauciet to!" Tā pati bērna spēle. redzat? Vienkārši darba, vērtīgā laika tērēšana šajā cilvēka veidolā. Nojaukšana un celšana, nojaukšana un celšana. "Šis auto nekam neder. Cita '69 marka." Tūkstošiem cilvēku iegādājas to '69 marku. Redzat? Kas tas ir? Būtībā atkārtota nojaukšana un celšana. Tāpat kā bērns. Redzat? Kamēr mums nav labākas nodarbošanās, Krišnas apziņas, mēs noteikti darbosimies šajā atkārtotajā nojaukšanā un celšanā. Bērnišķīga nodarbošanās. Paraṁ dṛṣṭvā nivartate (BG 2.59). Mūsu mācekļi Krišnas apziņā mēģina darboties divas stundas vairāk kā divdesmit četras. Viņiem ir tik daudz darbu.

Kamēr nedarbojamies Krišnas apziņā, esam maijas darbībā - tas pats. Cilvēki var cildināt šādu darbu: "Ak, viņš ir tik naudīgs vīrs. Viņš nojaucis tik labu ēku un uzcēlis citu labu celtni." Tas, materiāli vērtējot, ir ļoti jauki, bet garīgajā vērtējumā tā ir vienkārši laika šķiešana. Hari hari biphale janama goṅāinu. Tā dziesma. Manuṣya-janama pāiyā, rādhā-kṛṣṇa nā bhajiyā, jāniyā śuniyā biṣa khāinu. Zinot, ar nolūku es dzeru indi. Indi. Kāpēc indi? Tērējt laiku šajā vērtīgajā cilvēka veidolā ir kā dzert indi. Tāpat kā cilvēks dzer indi. Viņš nezina, kāda būs nākamā dzīve. Viņš kļūs par spoku. Veselus četrus gadus viņam par sodu nebūs materiāla ķermeņa. Esat redzējuši? Gaurasundara uzrakstījis rakstu par spokiem mūsu "Back to Godhead" laikrakstā. Anglijā spoks cīnījās ar Kromvelu? Joprojām ir cīņa. Naktī ir skaņa, it kā notiktu cīņa. Redzat? Tātad inde nozīmē, ka šī dzīve cilvēka veidolā ir iespēja iegūt Krišnas apziņu un atgriezties mājās pie Dieva. Bet, ja mēs neiesaistāmies šajā Krišnas apziņā, vienkārši iesaistāmies nojaukšanā un celšanā, mēs vienkārši dzeram indi. Tas nozīmē, ka nākamajā dzīvē būsim iemesti dzimšanas un nāves aplī 8 400 000 dzīves sugās, un mūsu dzīve būs izbojāta. Mēs nezinām, cik miljonus gadu mums nāksies ceļot šajā dzimšanas un nāves aplī. Tādēļ tā ir inde.