LV/Prabhupada 0552 - Kā pārtraukt šo Dzimšanas un Nāves ciklu – Es Dzeru Indi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kā pārtraukt šo Dzimšanas un Nāves ciklu – Es Dzeru Indi
- Prabhupāda 0552


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Jāniyā śuniyā biṣa khāinu. Es zinu, es dzirdu, tomēr... Jāniyā śuniyā biṣa...Tāpat kā zaglis. Jāniyā śuniyā, šie vārdi ir ļoti svarīgi. Džānijā nozīmē zināt un šūnijā nozīmē dzirdēt. Cilvēks, kas paradis būt par zagli, zina - "ja zagšu, mani ieliks cietumā." Un viņš dzirdējis no svētajiem rakstiem "nezodz. Citādi nonāksi ellē." Viņš dzirdējis no Svētajiem Rakstiem un redzējis, kā tas notiek praktiski. Viņš ir praktiski pieredzējis, tomēr, tiklīdz viņš ir brīvs no cietumam līdzīgās dzīves, viņš atkal izdara to pašu kļūdu. Jāniyā śuniyā biṣa khāinu. Mēs zinām, klausāmies no Svētajiem Rakstiem, autoritātēm, Vēdu literatūras, "man ir šis nožēlojamais, saistītais ķermenis, materiālais ķermenis, ciešu no triju veidu materiālajām saitēm; joprojām nevēlos pārtraukt dzimšanas un nāves atkārtošanos. Es dzeru indi." Jāniyā śuniyā biṣa khāinu. Hari hari biphale janama goṅāinu. Šīs dziesmas ir ļoti pamācošas. Vienkārši ar nolūku mēs dzeram indi. Turpini.

Tamāla Krišna: "Tas, kurš tādējādi nav Krišnas apziņā, lai arī cik varens, kontrolējot jutekļus, mākslīgi tos apspiežot, viņš pilnīgi noteikti piedzīvos neveiksmi, jo pat mazāka doma par baudām virzīs viņu uz jutekļu apmierināšanu." 63: "No dusmām rodas maldi, un no maldiem - zūd atmiņa. Kad atmiņa ir zudusi, pazūd arī saprāts, un, kad nav saprāta, būtne krīt materiālās pasaules atvarā."

Prabhupāda: Mūsu stāvoklī ķermeņi ir saistīti. Ķermenis nozīmē jutekļi un jutekļu kontrolētājs jeb vadītājs ir prāts. Un prātu vada domāšana, jušana, vēlēšanās, psiholoģija, psiholoģijas zinātne, ko vada saprāts. Virs saprāta sēžu es - garīgā dvēsele. Kā mēs kļūstam par maijas upuriem, aprakstīts šeit - no dusmām rodas maldi un no tiem zūd atmiņa. Atmiņas zudums. Esmu pilnīgi aizmirsis, ka neesmu šis ķermenis, esmu garīga dvēsele, ahaṁ brahmāsmi; Esmu neatņemama Augstākā Brahmana daļiņa, gars, absolūtais veselums. To esmu aizmirsis. Un, kad zūd atmiņa, kolīdz aizmirstu, ka esmu garīga dvēsele, es saistu sevi ar šo materiālo pasauli, ilūziju. Saprāts ir zudis. Man būtu jāizmanto savs saprāts, kai vadītu prāta darbības - domāšanu, jušanu, vēlēšanos - jo mans prāts ir nevaldāms, mani jutekļi ir nekontrolēti, tādēļ esmu pagrimis. Tāda ir visas ķermeniskās uzbūves analīze. Turpini.

Tamāla Krišna: 64: "Tas, kurš var kontrolēt savus jutekļus, ievērojot regulējošos principus, kurš brīvs no pieķeršanās un nepatikas, var iegūt Dieva žēlastību."

Prabhupāda: Jā. Mēs esam pagrimuši. Kā esam pagrimuši? Pagrimuši jutekļu baudu līmenī. Tādēļ jums ir jāpaceļas no jutekļiem, jākontrolē jutekļi. Tāds ir pašapzināšanās ceļš. Vai nu jūs praktizējat bhakti, garīgo kalpošanu, jebkurā gadījumā sākums ir kontrolēt jutekļus.