LV/Prabhupada 0553 - Jums Nav Jādodas uz Himalajiem. Palieciet Losandželosā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jums Nav Jādodas uz Himalajiem. Palieciet Losandželosā
- Prabhupāda 0553


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Tādat jogi un citi mēģina kontrolēt jutekļus ar varu. "Es došos uz Himalajiem. Neskatīšos vairs uz skaistām sievietēm. Aizvēršu savas acis." Tas nozīmē ar varu. Jūs nevarat valdīt pār saviem jutekļiem. Tam ir daudzi piemēri. Jums nav jādodas uz Himalajiem. Vienkārši palieciet Losandželosā un nodarbiniet savas acis - lai tās redz Krišnu. Tas jūs esat daudz labāks par to, kas devies uz Himalajiem. Jūs aizmirsīsiet visu pārējo. Tāds ir mūsu process. Jums nav jāmaina savs stāvoklis. Iesaistiet ausis, lai tās klausās Bhagavad-gītu Kāta Tā Ir. Tad aizmirsīsiet muļķības. Lai jūsu acis redz Dievību skaistumu, Krišnu. Iesaistiet savu mēli, lai tā garšo Krišnas prasādu. Iesaistiet savas kājas, lai tās nāk uz šo templi. Izmantojiet savas rokas, lai tās darbojas Krišnas labā. Izmantojiet savu degunu, lai tas smaržo Krišnam piedāvātus ziedus. Kur gan varēs novirzīties jūsu jutekļi? Tie ir iesaistīti. Pilnība ir nodrošināta. Jums nevajag ar varu kontrolēt jutekļus, neredzēt, nedarīt. Nē. Jums jāmaina nodarbošanās, situācija. Tas jums palīdzēs. Turpiniet.

Tamāla Krišna: Sakdrojums. "Jau ir izskaidrots, ka iespējams ārēji kontrolēt jutekļus ar kādas mākslīgas metodes palīdzību, bet, kamēr jutekļi nav iesaistīti pārpasaulīgajā kalpošanā Kungam, ir visas iespējas pagrimt. Lai gan cilvēks pilnīgā Krišnas apziņā var ārēji atrasties jutekļu līmenī, patiesībā, tā kā viņš ir Krišnas apziņā, viņam nav ne pieķeršanās, ne arī noraidījuma attiecībā uz šādām jutekļu darbībām. Cilvēks Krišnas apziņā interesējas tikai par Krišnas apmierināšanu, neko citu. Tādēļ viņš ir pārāks par visa veida pieķeršanos vai atsacīšanos. Ja Krišna vēlas, bhakta var darīt visu, kas parasti ir nevēlams, ja Krišna nevēlas, šāds cilvēks nedarīs neko, ko būtu parasti darījis sevis paša priekam. Tādēļ darboties vai ne ir viņa paša ziņā - jo viņš darbojas tikai Krišnas pakļautībā. Šāda apziņa ir Kunga bezcēloņu žēlastība. To bhakta var sasniegt, lai gan ir pieķēries jutekļu līmenim." 65: "To, kurš ir šādā līmenī, trīs materiālās dzīves īpašības vairs neietekmē. Šādā laimīgā stāvoklī cilvēka saprāts ir stingrs." 66: "Tam, kurš nav pārpasaulīgā apziņā, nav ne kontrolēts prāts, ne stingrs saprāts. Bes tā savukārt nav iespējams miers, un kā gan var būt laime bez miera?" 67...

Prabhupāda: Ikviens šajā materiālajā pasaulē tiecas pēc miera, bet viņi nevēlas kontrolēt jutekļus. Tas nav iespējams. Tāpat kā tad, ja esat slims un ārsts saka: "Lietojiet šīs zāles, ievērojiet šo diētu!" Tomēr jūs nespējat sevi kontrolēt. Jūs lietojat visu, kas vien tīk, pretēji ārsta norādēm. Kā gan tad jūs varat atveseļoties? Līdzīgi, mēs vēlamies izārstēties no materiālās pasaules haotiskajiem apstākļiem, vēlamies mieru un labklājību, bet neesam gatavu kontrolēt jutekļus. Mēs nezinām, kā kontrolēt jutekļus. Mēs nezinām īsto jogas principu jutekļu kontrolei. Tādēļ miers nav iespējams. Kutaḥ śāntir ayuktasya. Precīzs vārds ir Bhagavad-gītā. Ja nedarbojaties Krišnas apziņā, miers nav iespējams. Mākslīgi jūs varat mēģināt. Tomēr tas nav iespējams.