LV/Prabhupada 0556 - Vispirms Jāapzinās, ka Dvēsele ir Mūžīga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vispirms Jāapzinās, ka Dvēsele ir Mūžīga
- Prabhupāda 0556


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Materiālists nesaprot, kāda ir nākotne. Viņš domā, ka šis ķermenis ir viss. "Mums ir šis ķermenis, kad tam pienāk gals, beigas ir visam." Šie jautājumi jau ir apspriesti. Bet tas nav tā. Tā ir pirmā pašapzināšanās sapratne - dvēsele ir mūžīga. To nevar iznīcināt pat šī ķermeņa aiziešanas laikā. Tāds ir sevis apzināšanās sālums. Tādēļ šie cilvēki to nesaprot. Viņiem tas nerūp. Tā ir viņi gulēšana. Tāds ir viņu nožēlojamais stāvoklis. Turpini.

Tamāla Krišna: "Viņš turpina savi apzināties, to netraucē materiālā ietekme." 70: "Tikai tas cilvēks, kuru netraucē nebeidzamais vēlmju plūdums, kuras kā upes ieplūst okenānā, kam vienmēr ir pieplūdums bet kas vienmēr paliek, kāds bijis, var iegūt mieru, nevis tas, kurš mēģina apmierināt šādas vēlmes."

Prabhupāda: Materiālistam ir savas vēlmes. Pieņemsim, viņš nodarbojas ar kādu biznesu, pelna naudu. Viņš piepilda savu vēlmi maretiāli. Bet cilvēks Krišnas apziņā var darīt to pašu, arī viņš plāno vai dara kaut ko Krišnas apziņā. Šīs divas darbību sfēras nev tajā pašā līmenī. Turpini.

Tamāla Krišna: 70: "Cilvēks, kurš nav... 71: "Cilvēks, kurš atmetis visas materiālās vēlmes jutekļu apmierināšanai, kurš brīvs no vēlmēm, kurš atmetis visas viltus īpašimtiesības, kurš brīvs no viltus ego, tikai tāds var iegūt īstu mieru."

Prabhupāda: Jā. Cilvēks, kurš atteicies no visām jutekļu apmierināšanas vēlmēm. Mums nav jāpārtrauc vēlēties. Kā gan jūs varat pārtraukt? Vēlme ir pastāvīgs dzīvās būtnes pavadonis. Tā ir dzīvības pazīme. Tā kā esmu dzīvā butne, tu esi dzīvā būtne, tev ir vēlme, man ir vēlme. Ne šī tabula. Tabulai nav dzīves, tādēļ tai nav vēlmes. Tabula nespēj pateikt: "Es šeit stāvu jau vairākus mēnešus. Lūdzu, pārvieto mani uz citu vietu." Nē. Jo tai nav vēlmes. Bet, ja es šeit sēžu trīs stundas, ak, es teikšu: "Ak, esmu noguris. Lūdzu, nogādā mani... Aizved mani uz citu vietu." Tātad vēlmei ir jābūt, jo mēs dzīvojam. Mums jāmaina vēlmju darbības. Ja mēs izmantojam savas vēlmes jutekļu apmierināšanai, tas ir materiāli. Ja mēs iesaistām savas vēlmes Krišnas darbību veikšanā kā Viņa pārstāvji, mēs esam brīvi no vēlmēm. Tāds ir kritērijs.

Tamāla Krišna: 72. "Tas ir garīgās un dievišķās dzīves veids, kad cilvēks to piekopj, viņš nav apjucis. Atrodoties tādā līmenī, pat nāves stundā iespējams nonākt Dieva valstībā." Skaidrojums: "Krišnas apziņu un dievišķu dzīvi iespējams iegūt uzreiz, seundes laikā, šādu dzīves stāvokli var arī nesasniegt pat pēc miljoniem dzīvju."

Prabhupāda: Vairākas reizes bija jautājumi: "Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai iegūtu Krišnas apziņu?" Esmu arī atbildējis, ka to var izdarīt sekundes laikā. Tas pats ir izskaidrots. Turpini.