LV/Prabhupada 0572 - Kāpēc Jums jāsaka „Ak, es nevaru atļaut jums runāt manā baznīcā”

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kāpēc Jums jāsaka „Ak, es nevaru atļaut jums runāt manā baznīcā”
- Prabhupāda 0572


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

Žurnālists: Vai uzskatāt, ka praktiski jūsu kustībai ir iespēja izplatīties Amerikā?

Prabhupāda: Ciktāl esmu redzējis, iespēja ir liela.

Žurnālists: Tātad jūsu vēstījums neatšķiras no Mozus, Kristus vai kāda cita dižena līdera vēstījumiem. Ja cilvēki sekos Desmit Baušļu ētikai un tos ievēros, tā tas ir.

Prabhupāda: Mēs prasām cilvēkiem... Mēs nesakām "Atmet savu, šo reliģiju. Dodies pie mums." Bet vismaz jūs sekojat jūsu pašu principiem. Un... Tāpat kā students. Pēc pabeigšanas... Dažkārt Indijā ir tā, ka lai gan viņi ieguvuši humanitāro zinātņu maģistru Indiešu universitātē, viņi ierodas ārzemju universitātē apgūt vairāk. Kāpēc viņš tā dara? Lai iegūtu vairāk zināšanu. Līdzīgi varat sekot visiem Svētajiem Rakstiem, bet, ja iegūstat zināšanas šeit Krišnas apziņas kustībā, kāpēc jums to nepieņemt, ja Dievu uztverat nopietni? Kāpēc jums jāsaka: "Ak, esmu kristietis. Esmu ebrejs. Es nevaru piedalīties jūsu sanāksmē." Kāpēc jums jāsaka: "Ak, es nevaru jums ļaut runāt manā baznīcā." Ja es runāju par Dievu, kādi gan jums ir iebildumi?

Žurnālists: Nu, es pilnībā piekrītu. Esmu pārliecināts un zinu, ka tikai nesen, piemēram, katoļi šeit pat nevarēja ierasties kādas citas baznīcas sēļ. Tas ir mainījies.