LV/Prabhupada 0583 - Viss ir Bhagavad-gītā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viss ir Bhagavad-gītā - Prabhupāda 0583


Lecture on BG 2.21-22 -- London, August 26, 1973

Tātad viss Visumstiek uzturēts ar Dieva asistentu palīdzību saskaņā ar Brahmu, pašu varenāko asistentu. Tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ (ŠB 1.1.1). Brahmas sīrdī arī, tene brahma hṛdā, hṛdā, atkal hṛdā. Jo Brahma bija viens, ko darīt? Brahma bija noraizējies. Bet Krišna deva norādījumu: "Radi Visumu šādi." Buddhi-yogaṁ dadāmi tam, "Es došu saprātu". Viss ir. Viss ir šeit, Krišna vienmēr ir ar jums. Ja vēlaties atgriezies mājās pie Dieva, Krišna ir gatavs dot jums visus vajadzīgos norādījumus. "Jā, yena mām upayānti te." Viņš norāda, "jā, dari tā. Tad tu būsi pabeidzis materiālo darbību un pēc ķermeņa atstāšanas atgriezīsies pie Manis." Bet, ka vēlies turpināt materiāli eksistēt, tad vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22), tev jāpieņem viens ķermenis; kad tas vairs nav lietojams, tad jums jāatstāj šis ķermenis un jāpieņem cits. Tāds ir materiālās dzīves turpinājums. Bet, ja vēlaties to pārtraukt, ja patiesi izjūtat pretīgumu pret šādu darbību, bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19), piedzimstiet reizi, mirstiet atkal, atkal dzimstiet. Bet mēs esam tik bezkaunīgi un nezinoši, ka nejūtam pretīgumu pret šādu darbību. Mēs vēlamies turpināt, un tādēļ arī Krišna ir gatavs: "Labi, turpini." Tas teikts Bhagavad-gītā, yantrārūḍhāni māyayā.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

Ļoti skaidri. Krišna zina jūsu vēlmes, ka, ja joprojām vēlaties baudīt šo materiālo pasauli, "labi, baudi." Tātad, lai baudītu dažādu, mums vajadzīgi dažādi instrumenti. Krišna jūs sagatavo, tik laipni: "Labi." Tāpat kā tēvs dod rotaļlietu, bērns vēlas automašīnu. "Labi, ņem rotaļu mašīnīti." Viņš vēlas motoru, vēlas kļūt par dzelzceļnieku. Tāda veida rotaļlietas ir pieejamas. Līdzīgi Krišna dod šos rotaļlietu ķermeņus. Jantra nozīmē mašīna. Tā ir mašīna. Visi saprot, ka tā ir mašīna. Bet kurš ir devis šo mašīnu? Mašīnu devusi daba, materiālie elementi, bet tas viss sagatavots pēc Krišnas pavēles. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). "Prakriti, daba, to visu gatavo pēc Maniem norādījumiem."

Kur gan ir problēma saprast Krišnas apziņu? Viss ir Bhagavad-gītā. Ja uzcītīgi mācāties un mēģināt saprast, jūs vienmēr paliekat pilnīgā Krišnas apziņā. Viss ir pieejams. Kāds ir mans stāvoklis, kā es strādāju, kā mirstu, kā iegūstu ķermeni, kā klaiņoju. Viss līdz pat detaļām ir pieejams. Vienkārši jākļūst mazliet saprātīgākam. Bet mēs paliekam nesaprātīgi, nelieši, jo biedrojamies ar neliešiem. Šie neliešu filozofi, reliģiozie, avatāri, bhagavāni, svāmī, jogi un karmī. Tādēļ esam kļuvuši par neliešiem. Sat-saṅga chāḍi kainu asate vilāsa. Narotama dāsa Thākurs tādēļ nožēlo, ka "esmu atteicies no bhaktu sabiedrības. Es vienkārši biedrojos ar visiem šiem neliešiem." Asat, asat-saṅga. Te kāraṇe lāgile mora karma-bandha-phāṅsa: "Tādēļ esmu sapinies šajā atkārtotajā dzimšanā un nāvē." Te kāraṇe. "Tādēļ atmet to." Čānakja Pandits arī saka, tyaja durjana-saṁsargam, "Atsakies no šo neliešu sabiedrības." Bhaja sādhu-samāgamam, "Biedrojies tikai ar bhaktām!" Tā būs pareizi. Mēs veidojam dažādus centrus, ne jutekļu baudām, bet labām biedrošanās iespējām ar bhaktām. Ja mēs šo iespēju neizmantojam, tie, kuri strādā, tie, kuri vada šo institūciju, viņiem vienmēr jāzina, ka mēs nevaram šo institūciju jeb centru kā bordeli. Ir jābūt tādai vadībai un kārtībai, ka mēs vienmēr gūstam labas biedrošanās iespējas, kas palīdz mums pilnveidoties. Tas ir nepieciešams.

Liels jums paldies.