LV/Prabhupada 0584 - Mēs Kļūstam Čjuta, Krituši, Bet Krišna ir Ačjuta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Kļūstam Čjuta, Krituši, Bet Krišna ir Ačjuta - Prabhupāda 0584


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Dvēseli nevar nogalināt. Na hanyate hanyamāne śarīre. Un dvēsele nedzimst un nemirst. Tāpat kā mūžīgs ir Krišna, Viņš nedzimst un nemirst. Ajo 'pi sann avyayātmā. Krišna saka ceturtajā nodaļā. Adža. Vēl viens Krišnas vārds ir Adža. Vai Višnu-tattva. Adža. Arī mēs esam adža. Adža nozīmē tas, kurš nedzimst. Gan Krišna jeb Dievs, gan dzīvās būtnes ir mūžīgas. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Vienīgā atšķirība ir tā, ka mēs esam mazas daļiņas, tādēļ mums ir tieksme tikt pārklātiem ar materiālo enerģiju. Tāda ir atšķirība. Mēs kļūstam čutja, pagrimuši. Bet Krišna ir Ačjuta. Viņš nekad nepagrimst. Tāda ir atšķirība. Tāpat kā mākonis. Mākonis var pārklāt saules gaismas daļiņu. Mākonis nespēj pārklāt visu saules gaismu. Tas nav iespējams. Pieņemsim, ka debesis ir pārklātas ar mākoņiem, varbūt simtiem jūdži, divsimt jūdžu vai piecsimt jūdžu tālumā. Bet kas ir piecsimt jūdzes salīdzinājumā ar miljoniem un triljoniem jūdžu plašo sauli? Tātad mākonis pārklāj mūsu acis, ne sauli. Līdzīgi, maija var aizklāt dzīvās būtnes acis. Maija nepārklāj Augstāko Personu. Nē. Tas nav iespējams. Tā sauktā dzimšana un nāve ir maijas pārklāja dēļ. Robeženerģija. Mēs esam... Krišnam ir daudzas spējas. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (ČČ Madhja 13.65., skaidrojums). Tāds ir Vēdu norādījums. Absolūtajai Patiesībai ir daudzas enerģijas. Lai arī ko mēs redzētu. Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. Lai arī cik maz mēs redzētu, tas viss ir Augstākā enerģijas daļiņa. Tieši tāpat saules gaisma un saules disks, un saules dievs. Saules dievs, ne tikai viņš, ir arī citas dzīvās būtnes. Viņu ķermeņi mirdz. Viņiem ir ugunīgi ķermeņi. Un mums ir zemes ķermeņi. Zeme uz šīs planētas ir izteikta. Līdzīgi uz saules planētas izteikta ir uguns. Tā kā zeme ir viens no pieciem elementiem, uguns ir vēl viens no pieciem elementiem. Tas tiks izskaidrots, dvēseli nekad nevar sadedzināt uguns.