LV/Prabhupada 0588 - Krišna dos Jums Visu, ko Vēlaties

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna dos Jums Visu, ko Vēlaties
- Prabhupāda 0588


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Kamēr vien ir kaut niecīga vēlme, "Ja es būtu kā brahma, kā valdnieks, kā Džavaharlals Nehru", tad man ir jāpieņem ķermenis. Šī vēlme. Krišna ir tik liberāls, tik laipns. Ko vien vēlamies - ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11) - Krišna mums dos. Pieņemt kaut ko no Krišnas... Tāpat kā kristieši līdz: "Ak, Dievs, dod mums dienišķo maizi." Vai tas ir ļoti grūts uzdevums Krišnam dot mums dien...? Viņš jau dod. Viņš dod dienišķo maizi ikvienam. Tā nav lūgšanu noskaņa. Viņu lūgšanu noskaņa... Kā teica Čaitanja Mahāprabhu, mama janmani janmanīśvare bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi (ČČ Antja 20.29., Šikšāštaka 4). Tāda ir lūgšana. Mums nav nekas jājautā. Krišna, Dievs, ir devis pietiekami mūsu uzturēšanai. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (IŠO Dieva Piesaukšana). Bet daba ir ierobežojusi mūs, kad esam grēcīgi. Mēs kļūstam ateisti. Mēs kļūstam dēmoniski. Tad uzturs tiek ierobežots. Tad mēs raudam: "Ak, nav lietus, nav tā, nav..." Tāds ir dabas ierobežojums. Bet ar Dieva palīdzību ir gana pārtikas ikvienam. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Viņš uztur visus.

Kamēr vien mums ir kaut kripata materiālo vēlmju piepildīt savus plānus, mums jāpieņem materiālais ķermenis, to sauc par džanmu. Citādi dzīvajai būtnei nav ne dzimšanas, ne nāves. Šī džanma un mritju... Dzīvās būtnes tiek salīdzinātas ar dzirkstelēm, un Visaugstais Kungs - ar lielu ugunskuru. Ar lielu ugunskuru, tāds ir salīdzinājums. Un mazās dzirksteles. Tās abas pārstāv uguni. Bet dažkārt dzirksteles izkrīt no lielā ugunskura. Tā mēs pagrimstam. Pagrimšana nozīmē, ka nonākam materiālajā pasaulē. Kāpēc? Lai baudītu, lai atdarinātu Krišnu. Krišna ir augstākais baudītājs. Mēs esam kalpi. Dažreiz... Tas ir dabiski. Kalps vēlas: "Ja vien es baudītu kā saimnieks..." Kad rodas kaut vai maza kripata šādu emociju, to sauc par maiju. Jo mēs nevaram būt baudītāji. Tas ir aplami. Ja es domāju, ka vari kļūt baudītājs, pat šajā materiālajā pasaulē, tā sauktais... Ikviens mēģina kļūt par baudītāju. Un pēdējais baudītāja slazds nozīmē, ka domājam: "Nu es kļūšu par Dievu." Tās ir pēdējās lamatas. Vispirms es vēlos būt vadītājs, īpašnieks. tad premjerministrs. Uad tas un šis. Kad viss tiek kavēts, tad cilvēks domā: "Nu es kļūšu par Dievu." Tā ir tā pati tieksme kļūt ar saimnieku, atdarināt Krišnu.