LV/Prabhupada 0601 - Čaitja-guru Dod Apziņu un Zināšanas no Iekšienes

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Čaitja-guru Dod Apziņu un Zināšanas no Iekšienes
- Prabhupāda 0601


Sunday Feast Lecture -- Los Angeles, May 21, 1972

Tādas ir Dieva pilnības. Tā nav nekāda maģija, kad nekavējoties es kļūst par Dievu. Tikai paskatieties uz īstu Dieva maģiju. Nepieņemiet lētu Dievu. Dievam jārādā dievišķa maģija. Mēs rādām mazu maģiju, lidojam kādā lidmašīnā vai satelītā debesīs. Mēs piesavināmies lielus nopelnus, ka zinātnieki paziņo: "Dieva nav. Es esmu Dievs, jo esmu radījis šo lidmašīnu." Kas ir jūsu lidmašīna salīdzinājumā ar šīm planētām? Saprātīgais dos lielākus nopelnus Dievam, nevis šiem zinātniekiem un filozofiem. Jo viņš redz, cik daudz spēka ir. Dievam ir daudz spēju. Vēdu literatūrā var saprast: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (ČČ Madhja 13.65., skaidrojums) Vēdās, Upanišadās: na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Dievam personiski nav jādara nekas. Na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Na tat-samas cābhyadhikaś ca dṛśyate. Neviens nav vienlīdzīgs vai dižāks par Dievu. Neviens. Tas ir Dievs. Ja kāds ir sāncensis, viens vai citd sāncensis Dievam... Tāpat kā mūsdienās modes lieta ir kļūšana par Dievu; sancenšas pat par vienu "Dievu" un citu. Bet patiesībā neviens nevar sacensties ar Dievu. Tas ir Dievs. Na tasya sama. Sama nozīmē vienlīdzīgs. Adhikasya, vai diženāks. Tas nozīmē, ka visi ir pakļautie. Visi ir pakļautie. Visi ir zemāki par Dievu. Būtne var būt ļoti spēcīga, bet neviens nav vienlīdzīgs vai dižāks par Dievu. Tāda ir Vēdu informācija. Na tasya sama adikasya dṛśyate.

Mēs neatrodam... Daudzas svētas personības meklē, kura ir dižākā personība. Svētu personību pētījumu, īpāši Kunga Brahmas pētījumu rezultātā... Kungs Brahma ir pirmā šī visuma dzīvā būtne. Ar savu garīgo attīstību un pētījumiem viņš atklāja, ka dižākais ir Krišna. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (BS 5.1.). Viņš paziņo savu spriedumu: "Dižākā personība ir Krišna." Mēs sēžam, šeit ir tik daudz lēdiju un džentlmeņu. Mēs varam spriest, kurš šeit ir dižākais. Var pieņemt: "Tu esi dižākais." Bet es neesmu dižākais. Man ir mans garīgais skolotājs. Viņam ir viņa garīgais skolotājs. Šādā veidā līdz pat Brahmam. Brahma ir sākotnējais garīgais skolotājs šajā Visumā. Viņš deva mums Vēdu zināšanas. Tādēļ viņu sauc par ciltstēvu, vectēvu, pitāmaha. Bet arī viņš nav neatkarīgs. Vēdānta-sūtrā vai Bhāgavatā teikts, ka Brahma... Viņš ir pirmā dzīvā būtne. Nebija citas dzīvās būtnes, viņu radīja pirmo. Ja es saku, ka arī viņam ir zināšanas no citiem, jautājums var rasties: "Kas ir tā persona, kas deva viņam zināšanas?" Tādēļ Bhāgavata saka: "Nē. Viņš saņēma zināšanas no Krišnas." Kā? "Sirdī." Tene brahma hṛdā. Hṛdā. Jo Dievs, Krišna, atrodas visu sirdīs - tavā, manā, visu sirdīs. Un Viņš var dot jums norādījumus. Viņa vārds tādēļ ir Čaitja-guru. Čaitja-guru nozīmē tas, kurš dod apziņu un zināšanas no iekšienes. Bhagavad-gītā Krišna saka: arvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo. (BG 15.15) "Es atrodos ikviena sirdī." Hṛdi, "sirdī"; sanniviṣṭo, "atrodos." Sarvasya. Ne tikai manā vai tavā, pat dzīvnieku, kukaiņu, putnu, zvēru, Brahmas, visu. Sarvasya. Visu dzīvo radību sirdīs. Tātad sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ: "no Manis." smṛtir jñānam apohanaṁ ca, "atcerēšanās, zināšanas un aizmiršana." Arī aizmiršana. Ja vēlaties aizmirst Dievu, Dievs dos jums saprātu, lai uz visiem laikiem jūs Viņu aizmirstu. Viņš ir tik laipns. Ko vien vēlaties. Viņš dos jums saprātu. "Dari tā."