LV/Prabhupada 0613 - Sešas Lietas, Kas Mums Jāņem Vērā Īpaši

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sešas Lietas, Kas Mums Jāņem Vērā Īpaši
- Prabhupāda 0613


Lecture on BG 2.13-17 -- Los Angeles, November 29, 1968

Nandarānī: Kad mājsaimniece audzina savus bērnus Krišnas apziņā, tā šķiet netieša kalpošana Krišnam. Vai viņām vajadzētu kalpot tiešāk, piemēram, gatavojot templī, vai bērnu audzināšana un mājas darbu veikšana ir gana liela kalpošana?

Prabhupāda: Jā. Mums jābūt Krišnas apziņā. Tāpat kā elektroinstalācija. Pieskaroties elektrībai pa vienu vadu, saviejojot vadus, ja pieskaramies, elektrība ir visur. Līdzīgi, ja mūsu Krišnas apziņa ir saistīta pareizi, tad nav runas par ko tiešu vai netiešu. Jo absolūtajā pasaulē atšķirības nav. Tiklīdz mēs pieskaramies tieši... To sauc par mācekļu pēctecību. Jo saistība rodas viena pēc otras, tātad, ja pieskaramies šeit, garīgais skolotājs, kurš savienots tādā pašā veidā, savieno mūs ar elektrību. Nav runas par tiešu vai netiešu. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Mums vienkārši jāredz, vai pastāv savienojums. Ja savienojums ir, ciešs, tad elektrība būs. Mūsu saistītajā stāvoklī būs tik daudz šaubu, implikāciju. Bet tas pats, kā jums devu piemēru, nozīmē nesteigties, lai saņemtu rezultātu nekavējoties. Mums vienkārši jāseko. Tat-tat-karma-pravartanāt. To ieteicis Rūpa Gosvāmī. Mums jāņem vērā sešas lietas īpaši, un no sešām lietām jāizvairās, lai pilnveidotos Krišnas apziņā.

Tātad utsāhād dhairyān niścayāt. Pirmais princips ir būt ļoti entuziastiskam. Ir jātic, ka Krišna teicis: na me bhaktaḥ praṇaśyati. "Mans bhakta nekad nezudīs." "Ļaujiet man kļūt par patiesu Krišnas bhaktu. Man jākļūst par patiesu Krišnas bhaktu." To sauc par entuziasmu. Tad dhairyāt. "Esmu kļuvis par Krišnas bhaktu, tomēr neesmu laimīgs. Kāpēc?" Tādēļ jums jābūt pacietīgam. Entuziasmam jābūt, arī pacietībai. Un nišcayāt. Tas nozīmē, ka jums jābūt pārliecinātiem. "Ak, Krišna teicis, ka Viņa bhakta nekad nezudīs, tātad es nekad nezudīšu, lai gan es to tagad nejūtu. Ļaujiet man veikt savu pienākumu." Utsāhād dhairyān niścayāt tat-tat-karma-pravartanāt. Bet jums jāveic savi pienākumi, kā tas noteikts. Sato vṛtteḥ. Jūs nedrīkstat... Nedrīkst būt divkosības. Sato vṛtteḥ nozīmē vienkārša darbība, tieša darbošanās. Sato vṛtteḥ un sādhu-saṅge bhaktu sabiedrībā. Ir jābūt entuziastiskam, pacietīgam, pārliecinātam, jāveic savi pienākumi, jābiedrojas ar bhaktām un jābūt godīgam savās darbībās. Sešas lietas. Ja sešas lietas tiek ievērotas, viss izdodas.