LV/Prabhupada 0636 - Mācītie Nešķiro, ka tam nav Dvēseles

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mācītie Nešķiro, ka tam nav Dvēseles
- Prabhupāda 0636


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Tādēļ, lai gan šis ķermenis ir materiāls un radies no tā paša avota, tas tomēr ir zemāks. Kad dehī jeb garīgā dvēsele, lai gan pēc damas ir pārāka par materiālo dabu, tomēr, tā kā tā ir ielsōdzīta materiālajā dabā, tā ir aizmirsusi Krišnu. Tāds ir process. Tomēr, kā teikts šeit, ka dehe sarvasya (BG 2.30), sarvasya dehe, tas ir tas pats gars. Tādēļ gudrie, saprātīgie, tie, kuriem ir pilnīgas zināšanas, nemeklē atšķirības starp cilvēku un dzīvnieku. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Tā kā viņš ir pandits, mācīts, viņš zina, ka tur ir garīgā dvēsele. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe (BG 5.18). Pirmklasīgā Brāhmanā ir dvēsele, kas ir tāda pati pēc īpašībām. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi, govī, hastini, zilonī, śuni - śuni nozīmē suns, čandāks, zemākās kārtas cilvēks, ikvienā ir dvēsele. Ne tikai cilvēkam ir dvēsele, arī augstākajiem padieviem ir dvēsele, un zemākajiem dzīvniekiem ir dvēsele. Visiem ir... dehe sarvasya bhārata. Ko mums pieņemt? Krišnas apgalvojumu vai kāda muļķa filozofa vai reliģijas pārstāvja izgudrojumu? Ko mums pieņemt? Mums jāpieņem Krišna, augstākā autoritāte, Augstākā Būtne. Viņš saka sarvasya. Daudzviet to saka Krišna. Tādēļ mācītie nešķiro - ir dvēsele vai nav. Visiem ir dvēsele. Tasmāt sarvāṇi bhūtāni. Viņš atkal saka, sarvāni bhūtāni. Na tvaṁ śocitum arhasi. Tas ir tavs pienākums. Krišna vienkārši uzsver, ka dvēsele ir mūžīga, to nevar nogalināt. Tik daudzos veidos. Ķermenis ir gaistošs. "Tavs pienākums ir cīnīties. Ķermeni var nogalināt, iznīcināt. Bet na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Dvēsele pastāv pat pēc ķermeņa iznīcināšanas. Viņš iegūst citu ķermeni, tas arī viss." Deha, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Dehāntara-prāptiḥ. Jums būs cits ķermenis. Un tas arī tiks paskaidrots nākamajā pantā.

Kšatrijam, kurš cīnās reliģijas vārdā... Cīņai jābūt reliģiskai. Iemeslam jābūt pareizam. Tad cīņa ir pareiza. Ja kšatrijs nogalina reliģiskā cīņā, viņš nav grēcīgs. Tā tiek teikts. Tāpat kā brāhmans. Viņš upur... Viņš upurē kādu dzīvnieku. Tas nenozīmē, ka viņš nogalina. Līdzīgi, ja kšatrijs nogalina, viņš nav grēcīgs. Tas tiks izskaidrots nākamajā pantā. "Tas ir tavs pienākums." "Neuztraucies, ka nogalini savus radiniekus vai vectēvu. Es saku, ka dehī, avadhya, tu nevari nogalināt, viņš ir mūžīgs." Dehe sarvasya bhārata, ir jāpiebielst, ka ikvienas dzīvās būtnes ķermenis radies, pamatā esot garīgajai dvēselei. Ķermenis var būt ļoti liels vai ļoti mazs, tam nav nozīmes. Bet... Tādēļ matērija rodas vai aug, pamatā esot garam. Gars nerodas, dzīvības spējs nerodas matērijas kombināciju rezultātā. Tas ir zinātnisks jautājums. Matērija ir atkarīga no gara. Tādēļ to sauc par zemāku. Yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Dhāryate, tā ir atkarīga. Gars ir, tādēļ gigantiskais Visums balstās uz garu. Vai nu augstāko garu Krišnu, vai mazo garu. Ir divu veidu gari. Ātma un paramātma. Īsvara un paramēšvara.