LV/Prabhupada 0637 - Bez Krišnas Klātbūtnes Nekas Nevar Pastāvēt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bez Krišnas Klātbūtnes Nekas Nevar Pastāvēt - Prabhupāda 0637


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Tematu ir izskaidrojis Krišna. apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parāṁ yayedaṁ dhāryate. Jīva-bhūtāṁ mahā-bāho yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Gars uztur. Viss irzskaidrots Bhagavad-gītā. Lielas, milzīgas planētas, kāpēc tās lidinās gaisā bezsvara stāvoklī? Tas arī ir izskaidrots. Gām āviśya aham ojasā dhārayāmi (BG 15.13). Liela 747 lidmašīna uzņem piecsimt, sešsimt pasažierus un lido, lido debesīs bez problēmām. Kāpēc? Jo ir pilots. Nevis mašīna. Nedomājiet, ka lidmašīna lido sava lieluma dēļ. Nē. Pilots to vada. Arī mašīna ir, bet lidošana atkarīga ne no mehānikas, bet gan pilota. Vai ir kādi iebildumi? Ja tur nav pilota, lidmašīna tūdaļ nogāzīsies. Nekavējoties. Līdzīgi, Bhagavad-gītā apgalvots, gām āviśya aham ojasā. Krišna ienāk milzīgā planētā. Viņš ir iekšpus... Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham. Tas teikts Brahma-smahitā.

eko 'py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-kotiṁ
yac chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.35)

Ja Krišna neieiet matērijā, nekas nedarbojas. Aṇḍāntara-stha. Šajā visumā Viņš ir kā Garbodakašājī Višnu. Tādēļ pastāv Visums. Aṇḍāntara-stha. Visumā ir tik daudz materiālu identitāšu, dzīvo būtņu. Pat šajā atomā. Šāstras saka, ka par atomā. Viņš kā paramātma ir ikviena ķermenī. Ne tikai dzīvo būtņu ķermeņos, bet arī paramānu, atomā. Viņi apgūst atomenerģiju, Tomēr joprojām sastopas ar grūtībām. Dalīšana, dalīšana, dalīšana. Jo viņi nepēj atklāt, ka ir tur ir Dievs, ka tur ir Krišna.

Bez Krišnas klātbūtnes nevar pastāvēt nekas. Tādēļ būtne Krišnas apziņā redz tikai Krišnu. Nevis ārējo apvalku. Jo bez Krišnas nekas nevar eksistēt. Čaitanja-čaritāmritā ir teikts: sthāvara-jaṅgama. Ir divu veidu būtnes: kustīgās un nekustīgās. Kustīgās ir sthāvara un Kustība nozīmē jaṅgama. Sthāvara-jaṅgama. Un sthāvara nozīmē stāvēt. Ir divu veidu būtnes. Jūs varat redzēt šādu divu veidu būtnes; dažas no tām kustas, citas nekustas. Bet mahā-bhāgavata redz gan kustīgās, gan nekustīgās būtnes, bet viņš neredz kustību un stāvēšanu. Viņš redz Krišnu. Jo viņš zina, ka kustība nozīmē dzīvības spēku. Dzīvības spēks arī ir Krišnas enerģija. Nekustīgais ir materiāls. Tas arī ir Krišnas enerģija.