LV/Prabhupada 0638 - Pirmklasīgs Jogs Vienmēr Domā par Krišnu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pirmklasīgs Jogs Vienmēr Domā par Krišnu
- Prabhupāda 0638


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Viņš redz tikai Krišnu. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti (Bs. 5.38.). Sadaiva. Viņi dažkārt jautā: "Vai esat redzējuši Dievu?" Patiesi bhaktas, attīstītu bhaktas redz vienīgi Krišnu, neko citu. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu (Bs. 5.38.). Sadaiva nozīmē vienmēr. Hṛdayeṣu vilokayanti. Yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Jo vairāk pilnveidojaties Krišnas apziņā, jo vairāk redzēsiet tikai Krišnu. Ja praktizējaties redzēt vienmēr tikai Krišnu, sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ... Yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Yad yad bhāvam. Ja vienmēr domājat par Krišnu... Tāds arī ir Krišnas norādījums. Manmanā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). "Vienmēr domājiet par Mani." Pirmklasīgs jogs par Krišnu domā vienmēr. Yoginām api sarveṣāṁ, mad-gatenāntar-ātmanā, bhajate yo māṁ, sa me yuktatamo mataḥ (BG 6.47). Viņš ir pirmklasīgs jogs. Un bhakta. Mēs jau... Citādi kāpēc gan mums domāt par Krišnu? Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī. Tikai bhaktas spēj domāt par Krišnu vienmēr. Man-manā bhava mad-bhaktaḥ. "Tā kā tu esi Mans bhakta, tavs pienākums ir domāt par Mani vienmēr." Vai tas ir ļoti grūti? Jūs Krišnu redzat templī. Jo vairāk redzat Krišnu, Krišnu, Krišnu, Krišnu, nodarbojaties Krišnas apziņā divdesmit četras stundas, tas nozīmē, ka vienmēr praktizējaties redzēt Krišnu. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Jūs nevarat aizmirst Krišnu ne uz brīdi. Tāds ir norādījums. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Šīs četras lietas. Jūs varat doties uz templi un gūt no tur esošās Dievības iespaidus. Ārpus tempļa jūs varat redzēt savā sirdī, ja esat attīstījis mīlestību uz Krišnu. Citādi, oficiāli jūs dodaties uz templi, un tiklīdz... "Traucēklis, ļaujiet man to aizmirst." Tas ir kas cits. Bet viss process domāts, lai attīstītu mīlestību uz Krišnu. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (ŠB 1.2.6). Bhaktir adhokṣaje. Tāda ir pirmklasīga reliģiskā sistēma. Krišnas apziņa ir pirmklasīga, augstākā reliģiskā sistēma. Kāpēc? Tā izglīto cilvēkus domāt par Krišnu, Visaugsto Kungu, vienmēr. Mīlēt. Ne tikai domāt. Mēs nespējam domāt par kādu, ja viņu nemīlam. Ja kādu mīlat, tad spējat par viņu domāt vienmēr. Tāpat kā mīlētājs un iemīļotā. Teiksim, zēns un meitene. Viņi mīl viens otru. Abi vienmēr domā viens par otru. "Kad mēs atkal tiksimies?" Līdzīgi man-manā bhava mad-bhaktaḥ. Jūs varat kļūt par Krišnas bhaktu, varat vienmēr domāt par Krišnu, ja jūs mīlat Krišnu. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs. 5.38.). Ar bhakti jūs varat attīstīt savu mīlestību uz Krišnu. Tas ir nepieciešams.