LV/Prabhupada 0639 - Individuālā Dvēsele ir Katrā Ķermenī un Virsdvēsele ir Īstais Īpašnieks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Individuālā Dvēsele ir Katrā Ķermenī un Virsdvēsele ir Īstais Īpašnieks
- Prabhupāda 0639


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Krišna ir pat zemākā dzīvnieka dživē. Viņš saka, dehe sarvasya bhārata (BG 2.30). Citviet Krišna saka, ka tur ir šis dehī vai kṣetra-jña, ķermeņa īpašnieks. Un tur ir vēl viens kṣetra-jña, īpašnieks. Tas ir Krišna. Kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata (BG 13.3). Tāpat kā individuālā dvēsele mīt ķermenī, arī Krišna, Virsdvēsele mīt tur. Tie abi ir tur. Viņš ir visu ķermeņu īpašnieks. Dažkārt nelieši apsūdz Krišnu, kāpēc Viņš dejoja ar citu sievām. Bet patiesībā Viņš ir īpašnieks. Dehe sarvasya bhārata. Es neesmu īpašnieks. Viņš ir īpašnieks. Ja īpašnieks dejo ar savām kalponēm, kas gan tur slikts? Kas ir slikts? Viņš ir to īpašnieks. Tu neesi īpašnieks. Dehe sarvasya bhārata. Viņš ir... Individuālā dvēsele ir ikkatrā ķermenī un Visrdvēsele ir īstais īpašnieks. Krišna saka, ka bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Maheśvaram, Viņš ir augstākais īpašnieks. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. Viņš ir īstais draugs. Ja man ir kāds mīlētājs, es esmu daugs; patiesībā es neesmu draugs. Īstais draugs ir Krišna. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. Kā teikts, tasmād sarvāṇi bhūtāni. Īstais draugs ir Krišna. Ja gopī dejoja ar īstu draugu, kas gan tur slikts? Bet muļķi nezina Krišnu, domā, ka tas ir amorāli. Tas nav amorāli. Tas ir pareizi. Krišna ir īstais vīrs. Tādēļ Viņš apprecēja 16 108 sievas. Kāpēc 16 000? Ja Viņš apprecētu sešsimt triljonus, miljardus sievu, kas gan tur slikts? Jo Viņš ir īstais vīrs. Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29).

Tie, kuri nezina Krišnu, muļķi, viņi apsūdz Krišnu kā amorālu, brunču mednieku un līdzīgi. Viņi no tā gūst prieku. Tādēļ viņi zīmē Krišnas attēlus, Viņa rotaļas ar gopī. Bet viņi neglezno attēlus, kā Viņš nogalina Kamsu, dēmonus. Viņiem tas nepatīk. Tādi ir sahadžijas. Savai izlaidībai, vieglprātībai pakļaujoties, viņi saka: "Krišna ir darījis tā." "Krišna ir kļuvis amorāls. Mēs arī esam amorāli. Mēs esam diženi Krišnas bhaktas, jo esam kļuvuši amorāli." Tas notiek. Tādēļ, lai saprastu Krišnu, vajag mazlie saprāta. Labāku saprātu. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān (BG 7.19). Jñānavān nozīmē pirmklasīgs saprātīgais. Māṁ prapadyate. Viņš saprot, kas ir Krišna. Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ. Šāda veida saprātīgās mahātmas... Jūis varat sastapt nelietīgu mahātmu, vienkārši pārģērbjoties, paziņojot, ka viņš pats ir Dievs vai Krišna. Iesperiet tiem pa seju. Krišna atšķiras no visiem šiem neliešiem. Ja jūs saprotat Krišnu, ja esat tik veiksmīgi - ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva (ČČ Madhja 19.151). Tikai paši veiksmīgākie var saprast Krišnu, kas ir Krišna.