LV/Prabhupada 0640 - Jūs Varat Sastapt Neliešus, kas Dēvē Sevi par Dievu – Iesperiet pa viņa Seju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Varat Sastapt Neliešus, kas Dēvē Sevi par Dievu – Iesperiet pa viņa Seju
- Prabhupāda 0640


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Ei rūpe. Ir daudzi miljoni un triljoni dzīvo būtņu šajā Visumā. Un tās rotē dažādos dzīvības veidos, 8 400 000 - šādi, nelaimīgā kārtā. Vienkārša atkārtošanās, dzimšana un nāve dažādās... No tām, ja kādam ļoti paveicas, viņam tiek dota iespēja guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. Ar guru un Krišnas žēlastību viņš iegūst garīgās kalpošanas sēklu. Ja viņš ir saprātīgs, ja viņš tāds nav, kā gan viņam šo sēklu iegūt? Tā ir iniciācija. Un, ja viņš laista... Tāpat kā tad, ja jums ir laba sēkla, jums tā jāiesēj un jālaista ar mazu daudzumu ūdens... Tad tā augs. Līdzīgi, ikviens liels veiksminieks nonācis Krišnas apziņā, garīgās kalpošanas sēkla jālaista. Un kas ir ūdens? Śravaṇa-kīrtana-jale karaye secana (ČČ Madhja 19.152.). Tā ir laistīšana. šī klausīšanās par Krišnu un skandēšana. Tā ir laistīšana. Nekavējiet lekciju. Šī klausīšanās un skandēšana ir garīgās kalpošanas sēklas laistīšana. Ja jūs to iegūstat, bet neklausāties... Tas ir pats svarīgākais. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ (ŠB 7.5.23.). Tas ir pats svarīgākais. Klausīties. Śravaṇaṁ kīrtanam nenozīmē klausīties un skandēt par kādu citu būtni. Nē. Višnu. Śravaṇaṁ kīrtanam. Nelieši izgudrojiši "kālī-kīrtanu". Kur šāstrās teikts, ka ir kālī vai šivas kīrtana? Nē. Kīrtana nozīmē Visaugstā Kunga Krišnas slavēšanu. Tā ir kīrtana. Nekāda cita kīrtana. Bet viņi ir izgudr... sacensība, kālī kīrtana. Kur šāstrās pieminēta kālī kīrtana? Durgas kīrtana? Tās visas ir blēņas. Vienkārši Krišna. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam (ŠB 7.5.23.). Krišna jāgodina, jāklausās, par Viņu jāskandē, Viņš jāatceras. Šādī jūs attīstīsieties Krišnas apziņā.

Liels jums paldies. Harē Krišna.