LV/Prabhupada 0650 - Izkļūstiet No Pinekļiem Ar Šo Pilnīgo Krišnas Apziņas Jogu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Izkļūstiet No Pinekļiem Ar Šo Pilnīgo Krišnas Apziņas Jogu
- Prabhupāda 0650


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Bhakta: "Materiālajā esamībā būtne ir pakļauta prāta un jutekļu ietekmei. Patiesībā tīrā dvēsele ir sapinusies materiālajā pasaulē, jo prāts ir saistījies ar viltus ego, kurš vēlas valdīt pār materiālo dabu. Tādēļ, lai to nevilinātu materiālās dabas mirdzums, prāts jāvingrina. Tādā veidā jāglābj saistītā dvēsele Nevajag sevi gremdēt, pieķeroties jutekļu priekšmetiem. Jo vairāk cilvēks pieķeras jutekļu priekšmetiem, jo vairāk viņš sapinas materiālajā esamībā. Labākais veids, kā pārraut šīs saites, ir pastāvīga prāta nodarbināšana kalpošanā Krišnam. Sanskrita vārds hi lietots, lai uzsvērtu, ka tas cilvēkam ir jādara. Ir arī teikts: "Prāts cilvēku pavedzina, un prāts cilvēku atbrīvo. Ptrāts, kas pieķēries jutekļu priekšmetiem ir sapīšanās cēlonis, un prāts, kas atteicies no jutekļu priekšmetiem ir cēlonis atbrīvei." Tādēļ prāts, kas vienmēr darbojas Krišnas apziņā ir augstākās atbrīves cēlonis."

Prabhupāda: Jā. Nav iespējas. Vienmēr Krišnas apziņā nodarbināts prāts nav spējīgs darboties maijas apziņā. Jo vairāk mēs iesaistām prātu Krišnas apziņā, jo vairāk uzturamies saules gaismā, jo mazāka iespēja nokļūt tumsā. Tāds ir process. Jums ir brīvas iespējas izvēlēties. Jūs varat atrasties tumšā istabā vai arī iznākt saules gaismā. Tas atkarīgs no jūsu izvēles. Bet, kad iznāksiet saules gaismā, nav vietas tumsai. Tumsu izdzēsīs gaisma. Bet gaismu pārklēt tumsa nespēj. Pieņemsim, jūs esat tumšā istabā. Jūs ienesat vienu lampu, un tumsa izklīst. Bet, ja paņemat kaut ko tumšu un dodaties saulē, tumšais pagaisīs. Tātad kṛṣṇa sūrya-sama māyā andhakāra (CC Madhya 22.31). Krišna ir kā saules gaisma. Un maija ir kā tumsa. Ko gan tumsa nodarīs saulei? Jūs turat sevi saulē. Tumsa jūs nespēs ietekmēt. Tāda ir visa Krišnas apziņas filozofija. Vienmēr darbojieties Krišnas apziņā. Maija nespēs jūs aizskart. Jo tumsai nav spēka ietekmēt gaismu. Tas teikts Šrīmad-Bhāgavatam. Kad Vjāsadēva pēc sava garīgā skolotāja norādes ar bhakti jogu: bhakti-yogena praṇihite samyak, praṇihite 'male. Bhakti-yogena manasi (ŠB 1.7.4). Tas pats prāts, manasi nozīmē prāts. Kad esam apgaismoti ar bhakti jogas gaismu, bhakti-yogena manasi samyak praṇihite amale. Kad prāts pilnībā atbrīvojas no visa piesārņojuma. To var paveikt bhakti jogā. Bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male apaśyat puruṣaṁ pūrṇam. Viņš redzēja Dieva Augstāko Personību. Māyāṁ ca tad-apāśrayam. Un viņš šo maiju redzēja fonā. Apāśrayam. Līdz ar gaismu un tumsu. Tāpat kā šeit ir gaisma. Šeit ir arī mazliet tumsas. Tātad tumsa nozīmē gaismas patvērumā. Bet gaisma nenozīmē tumsas patvērumu. Tātad Vjāsadēva redzēja Krišnu, Visaugsto Kungu, un šī maija, tumsa, apāšraja, tieši Viņa patvērumā. Un kas ir šī maija? Tas ir izskaidrots. Yayā sammohito jīva. Tā pati maija, tā pati iluzorā enerģija, kas pārklājusi šīs saistītās dvēseles. Un kas ir šīs saistītās svēseles? Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam (ŠB 1.7.5). Garīgā dvēsele ir tikpat viegla kā Krišna jab Dievs, lai gan maza. Bet tā identificē sevi ar šo materiālo pasauli. Yayā sammohitaḥ, to sauc par ilūziju. Kad mēs sevi identificējam ar matēriju. Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam, paro 'pi manute 'nartham. Lai gan viņš ir pārpasaulīgs, viņš joprojām iesaistījies bezjēdzīgās darbībās. Paro 'pi manute 'narthaṁ tat-kṛtaṁ cābhipadyate. Un viņš darbojas pēc maijas pavēles. Tas ļoti labi izskaidrots Šrīmad- Bhāgavatam pirmajā dziedājumā, septītajā nodaļā. Tāds ir mūsu stāvoklis. Mēs esam garīgas, mirdzošas dzirksteles. Bet nu mūs pārklājusi šī iluzorā maijas enerģija. Un mūs komandē maija, liek darboties un arvien vairāk sapīties materiālās enerģijas slazdā. Jums jātiek ārā no šiem pinekļiem ar šīs Krišnas apziņas jogas palīdzību. Tāda ir jogas sistēma.