LV/Prabhupada 0653 - Ja Dievs Nav Persona, Kā gan Viņa Dēli var Būt Personas?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Dievs Nav Persona, Kā gan Viņa Dēli var Būt Personas? - Prabhupāda 0653


Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969

Bhakta: "Padma Purānā teikts, ka neviens nevar saprast Šrī Krišnas vārda, formas, īpasību un darbību dabu ar materiāli piesārņotiem jutakļiem. Tikai tad, kad cilvēks garīgi piesātinās pārpasaulīgā kalpošanā Kungam, viņam tiek atklāta Kunga vārda, formas, īpašību un darbību pārpasaulība."

Prabhupāda: Jā, tas ir ļoti svarīgi. Mēs pieņemam Krišnu kā Visaugsto Kungu. Kādā veidā mēs pieņemam Krišnu kā Visaugsto Kungu? Jo tas teikts Vēdu literatūrā, tāpat kā Brahma Samhitā, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1.). Iztēle... Tie, kas atrodas kaislības un neziņas gunas ietekmē, iztēlojas Dieva veidolu. Apjukumā viņi saka: "Ak, Dievs kā personība nepastāv. Tas viss ir bezpersonisks un tukšs." Tā ir neapmierinātība. Patiesībā Dievam ir veidols. Kāpēc ne? Vēdānta saka, janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1): Visaugstākā Absolūtā Patiesība ir tā, no kuras rodas viss. Mums ir veidoli. Mums ir arī... Ne tikai mums, pastāv dažāda veida dzīvās būtnes. No kurienes? Kā tās cēlušās? Tas ir loģisks jautājums. Ja Dievs ir persona, kā Viņa dēli kļuva par personām? Ja jūsu tēvs nav cilvēks, kā jūs kļuvāt par cilvēkiem? Tas ir loģisks jautājums. Ja manam tēvam nav veidola, no kurienes tāds ir man? Bet cilvēki iedomājas, jo, kad ir neapmierināti, kad uzskata šo veidolu par neērtu, viņi domā, ka Dievam veidola nav. Tā ir pretēja izpratne šai formai. Bet Brahma-samhitā teikts nē. Dievam ir veidols, bet Viņš ir sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1.). Sat, čit, ānanda. Sat nozīmē mūžīgs. Sat nozīmē mūžīgs, čit nozīmē zinošs, ānanda nozīmē svētlaimīgs. Dievam ir veidols, bet tas ir pilns prieka, zināšanu un mūžības. Salīdziniet to ar jūsu ķermeni. Jūsu ķermenis nav ne mūžīgs, ne zināšanu pilns, ne arī sagādā prieku. Tādēļ Dievam ir veidols, bet tas ir citāds. Tiklīdz mēs runājam par veidolu, mēs domājam, ka tam jābūt šādam. Tādēļ pretēji - formas nav. Tās nav zināšanas. Tādēļ Padma Purānā teikts, ka jūs nevarat saprast, kāda ir Dieva forma, īpašības, piederošais, ar šiem materiālajiem jutekļiem. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Bet tā kā jutekļi ir nepilnīgi, kā gan varat spekulēt par augstāko pilnību? Tas nav iespējams. Kā tas ir iespējams? Sevonmukhe hi jihvādau. Ja trenējat savus jutekļus, attīrāt tos, tad šie attīrītie jutekļi palīdzēs jums redzēt Dievu.

Tāpat kā tad, ja jums ir kāda slimība, katarakta acīm. Tas nenozīmē, ka nevarat redzēt. Tāpēc, ka jūsu acīm ir katarakta, jūs nevarat redzēt. Tas nenozīmē, ka nav ko redzēt. Jūs nevarat redzēt. Līdzīgi jūs nevarat aptvert Dieva veidolu tagad, bet, ja katarakta tiek noņemta, jūs varat redzēt. Tas ir nepieciešams. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti (BS 5.38.). Brahma-samhitā teikts, ka bhaktas, kuru acis ieziestas ar Dieva mīlestības ziedi, savā sirdī redz Dievu, Krišnu, vienmēr, divdesmit četras stundas diennaktī. Tādēļ jums jāattīra savi jutekļi. Tad jūs spēsiet saprast, kāds ir Dieva veidols, Dieva vārds, Dieva īpašības, Dievam piederošais. Dievam ir viss. Tas apspriests Vēdu literatūrā. Tāpat kā apāni-pādo javana-gṛhīta. Tiek teikts, ka Dievam nav ne roku, ne kāju. Bet Viņš var pieņemt visu, ko Viņam piedāvājat. Dievam nav acu, ne arī ausu, bet Viņš var redzēt un dzirdēt visu. Tās nav pretrunas. Tas nozīmē, ka, ikreiz runājot par redzi, mēs domājam, ka šādas acis kādam ir. Tā nav materiāla uztvere. Dievam ir acis, Viņš var redzēt pat tumsā. Jūs tumsā redzēt nevarat. Dievam ir citādas acis. Dievs var dzirdēt. Ja esat... Dievs Savā valstībā atrodas miljoniem jūdžu tālu, bet, ja kaut ko sakāt, čukstat, plānojat, Viņš spēj dzirdēt. Jo Viņš ir jūsos. Jūs nevarat izvairīties no Dieva skatiena, klausīšanās vai pieskāriena.