LV/Prabhupada 0664 - Tukšuma Filozofija ir Vēl Viena Ilūzija. Tukšuma Nevar Būt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tukšuma Filozofija ir Vēl Viena Ilūzija. Tukšuma Nevar Būt
- Prabhupāda 0664


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Tamāla Krišna: Bhagavad... "Atbrīve no materiālās eksistences nenozīmē nokļūt tumšumā, tas ir tikai mīts."

Prabhupāda: Jā. Atbrīvošanās no materiālās eksistences nenozīmē tukšumu. Jo es neesmu tukšums. Es esmu garīga dvēsele. Ja es būtu tukšums, kā gan būtu notikusi šī mana ķermeņa attīstība? Es neesmu tukšums. Es esmu sēkla. Tāpat kā, iesējot sēklu zemē, tā izaug par lielāku koku vai augu. Līdzīgi tā sēkla, ko tēvs ievieto mātes klēpī, izaug kā koks. Un šis ķermenis ir šeit. Kur te ir tukšums? Ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4). Četrmpadsmitajā nodaļā jūs redzēsiet, kā sākotnēji sēklu devis Krišna. Viņš to ievietojis materiālās dabas klē'pi, un no tā iznākušas tik daudzas dzīvās būtnes. Jūs nevarat pret to iebilst, jo patiesībā to šī paaudze pieredz ikdienas praktiskajā dzīvē. Mēs redzam, ka tēvs ievieto sēklu mātes klēpī, māte nodrošina bērna ķermeņa augšanu. Kur šeit ir runa par tukšumu? Ja sēkla būtu tukša, kā gan varētu attīstīties šis ķermenis?

Nirvāna nozīmē vairs nepieņemt materiālo ķermeni. Nemēģiniet padarīt to tukšu. Tās ir vēl vienas blēņas. Jūs neesat tukšums. Tukšums nozīmē padarīt par tukšu šo materiālo ķermeni. Tas ir ciešanām pilns, saistīts ķermenis. Vienkārši mēģiniet uzaudzēt savu garīgo ķermeni. Tas ir iespējams. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Kas tāds ir pieejams. Mums jābūt ļoti saprātīgiem, lai saprastu, kāda ir dzīves problēma, kā mums izmantot šo vērtīgo cilvēka dzīvi. Diemžēl šī izglītības tikpat kā nav nekur pasaulē. Iespējams, šī ir vienīgā iekārta, kas izskata patiesās dzīves problēmas un tās īsto vērtību. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Turpini.

Tamāla Krišna: "Nekur visā Kunga radītajā nav tukšuma. Drīzāk atbrīve no materiālā..."

Prabhupāda: Tukšumu jūs nesaskatāt ne uz zemes, ne arī kur citur. Uz zemes tukšima nav, arī debesīs ne. Ne arī gaisā vai ūdenī, ne arī ugunī - kur tad jūs redzat tukšumu? Kur jūs atrodat tukšumu? Šī tukšuma filozofija ir vēl viena ilūzija. Tukšuma nevar būt.