LV/Prabhupada 0665 - Krišnas Planēta, Goloka Vrindāvana, Apgaismo Sevi Pati

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Planēta, Goloka Vrindāvana, Apgaismo Sevi Pati - Prabhupāda 0665


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Tamāla Krišna: "Drīzāk atbrīve no materiālās eksistences ļauj nokļūt garīgajās debesīs, Kunga mājoklī. Kunga mājoklis arī skaidri aprakstīts Bhagavad-gītā kā vieta, kur nav vajadzīga saule, mēness vai elektrība."

Prabhupāda: Bhagavadgītā var atrast, mēs jau esam... Es domāju, ka otrajā nodaļā ir teikts:

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Krišna apraksta: "Kāds ir Mans mājoklis? Tajās demesīs, kur atrodas Mans mājoklis, nav vajadzīga saules gaisma, ne arī mēness gaisma, ne arī elektrība." Jūs tādu mājokli šajā Visumā neatradīsiet. Jūs varat ceļot ar satelītiem vai jebkādu citu iekārtu, jūs varat mēģināt atrast kādu vietu, kur nav saules vai mēness gaismas. Saules gaisma ir tik visaptveroša, ka izgaismo visus Visumus. Kur jūs atradīsiet tādu vietu? Tas nozīmē ka šī vieta ir aiz debesīm. Tas arī ir teikts: paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Aiz šīs materiālās pasaules ir cita garīgā daba. Mēs nezinām, kā veidota šī materiālā pasaule un ko darīt ar garīgo dabu. Tad jums jāklausās Krišnas teiktais, jo Viņš tur mitinās. Citādi jūs palikziet nezinoši visu savu dzīvi. Šeit ir informācija. Kā gan jūs varat zināt par to, ko nevarat sasniegt, izzināt - jūsu jutekļi ir tik nepilnīgi. Kā gan jūs varat zināt? Jums vienkārši ir jāklausās. Tāpat kā jums jādzird par savu tēvu no mātes. Citas iespējas nav. Tēvs un māte apstiprina: "Šeit ir jūsu tēvs, jums tas jāpieņem. Jūs nevarat eksperimentēt. Tas ir ārpus jūsu spējām. Līdzīgi, jums jāmācās par garīgajām debesīm un Dieva karaļvalsti, un to jūs vienkārši varat izzināt no autoritātēm. Nav runas par eksperimentālām zināšanām. Vienkārši klausioties. Klausīšanās nozīmē, tāpat kā jums jātic džentlmenim kā tēvam, uzzinot par viņu no savas mātes. Vienkārši no Vēdu literatūras, kas tiek pieņemta kā māte, mātes autoritāte, zināšanas. Mātes autoritāte. To sauc par Vēda-mātā. Vēda nozīmē zināšanas, un tās saņem no mātes. Vēda-mātā, zināšanu māte, jums jāzina, kas ir Krišna. Šeit Krišna izskaidro personīgi. Jums tam jātic. Tad jūs iegūsiet zināšanas. Citas iespējas nav. Jūs nevarat eksperimentēt, jo tas jums neizdosies. Turpini.

Tamāla Krišna: "Visas garīgās valstības planētas ir pašapgaismotas kā saule materiālajās debesīs..."

Prabhupāda: Jo šeit, šī zemes planēta, nav apgaismota, tādēļ jums vajag saules, mēness, elektrības gaismu. Bet Krišna mirdz pats - arī Viņa planēta ir tāda... Viens piemērs ir saule, kas izstaro gaismu pati. Ja materiālajā pasaule ir iespēja atrasties šādai apgaismojošai planētai, ko tad teikt par garīgo? Tādas ir visas tur esošās planētas. Pašmirdzošas. Kā dārgakmeņi. Dārgakmeņi, dimanti, kurus novietojat tumsā, mirdz paši. Tie nav jāapgaismo no ārienes, lai noteiktu, ka tur ir dimants. Tas mirdz pats. Tas redzams pat šajā materiālajā pasaulē. Šī planēta, Krišnas planēta, Goloka Vrindāvana, ir pašmirdzoša. Mums ir attēls Šrīmad-Bhāgavatam, pašmirdzošas planētas. Garīgajās debesīs ir miljoniem planētu. Turpini.