LV/Prabhupada 0667 - Nepareizā Apziņa Radusies sī Ķermeņa Iespaidā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nepareizā Apziņa Radusies sī Ķermeņa Iespaidā - Prabhupāda 0667


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Bhaktas: Visa slava Šrī Gaurangam.

Bhakta: Sešpadsmitais pants. "Nav iespējams kļūt par jogu, ak, Ardžuna, ja tiek ēsts par daudz vai par maz, gulēts pārāk daudz vai nepietiekami (BG 6.16)."

Prabhupāda: Jā. Tas ir ļoti labi. Nekas nav aizliegts, jo galu galā jums joga jāveic ar šo savu ķermeni. Izmantotu to pēc iespējas labāk. Vai redzat? Šis materiālais ķermenis ir visu ciešanu avots. Patiesībā garīgā dvēsele necieš. Tāpat kā dabiskā stāvoklī dzīvā būtne ir vesela. Slimība rodas noteikta piesārņojuma rezultātā. Tā nav mūsu dzīve. Līdzīgi šībrīža materiālā eksistence nav veselas dvēseles stāvoklis. Kas ir šī slimība? Slimība ir šis ķermenis. Jo materiālais ķermenis mums nav domāts, tas nav mans ķermenis. Tāpat kā jūsu apģērbs. Jūs neesat šis apģērbs. Bet mēs šeit esam dažādi ģērbti. Kāds sarkanās krāsās, kāds baltās, cits dzeltenās. Bet mēs neesam šīs krāsas. Līdzīgi ir ar šo ķermeni - es esmu baltais, melnādainais, indietis, amerikānis, hindu, musulmanis, kristietis. Tāds ir mans stāvoklis. Tas ir slimīgs stāvoklis. Slimīgs stāvoklis. Mēs mēģinām atveseļoties. Tāda ir jogas sistēma. Lai atkal savienotos ar Visaugstāko. Jo es esmu neatņemama daļiņa. Tas pats piemērs. Tā vai citādi pirkstu apmutē, tas nokrīt uz zemes, tam vairs nav vērtības. Mans pirksts, kad tas amputēts, nokritis uz zemes, un tam vairs nav vērtības. Bet tiklīdz pirksts savienots ar ķermeni, tam ir miljoniem un triljoniem dolāru liela vērtība. Nenovērtējams. Līdzīgi mēs nu neesam saistīti ar Dievu, Krišnu, šajā materiālajā stāvoklī. Lai gan esam gan. Saistība tur ir. Dievs nodrošina mūsu vajadzībām nepieciešamo, tāpat kā valsts cietunmieku uztur pilsoņu dienests. Viņš atrodas kādā noziedzniekam atbilsošā iecirknī. Tas nenozīmē, ka viņš r atdalīts. Valdība joprojām rūpējas. Bet likuma priekšā nošķirti. Līdzīgā veidā arī mēs neesam nošķirti. Mēs nevaram nebūt savienoti, jo bez Krišnas nekas nepastāv. Kā gan es varu tikt nošķirts? Atdalīšanās, aizmirstot Krišnu, tā vietā, lai darbotos Krišnas apziņā, es darbojos tik daudzos muļķīgos veidos. Tā ir nošķirtība. Tā vietā, lai domātu, ka esmu mūžīgs Dieva jeb Krišnas kalps, es domāju, ka esmu savas tautas,valsts kalps, sava vīra kalpone, es esmu savas sievas kalps, suņa un tik daudzu kalps. Tā ir aizmiršana. Kā tas ir noticis? Šī ķermeņa dēļ. Tā visa dēļ. Visa nepareizā apziņa radusies šī ķermeņa dēļ. Jo esmu dzimis Amerikā, es domāju kā amerikānis. Un tā kā es domāju kā amerikānis, amerikāņu valdība apgalvo, ka jums jānāk un jācīnās. Iesaukšanas valde. Kāpēc? Šis ķermenis. Tādēļ saprātīgajiem jāzina, ka es šajā dzīvē ciešu šī ķermeņa dēļ. Mēs nedrīkstam rīkoties tā, lai ieslodzījums materiālajā ķermenī tupinātos dzīvi pēc dzīves. Vai amerikāņa, indieša, suņa cūkas un tik daudzu ķermeņos - 8 400 000 dažādos ķermeņos. To sauc par jogu. Kā izkļūt no šī ķermeņa piesārņojuma. Bet pirmais norādījums ir saprast, ka es neesmu šis ķermenis. Tas ir Bhagavad-gītas mācību pamatprincips. Aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase (BG 2.11). "Mans dārgais Ardžuna, tu runā ļoti jauki, tāpat kā attīstīts, mācīts cilvēks. Bet tu runā blēņas ķermeniskajā līmenī." "Es esmu tā tēvs, ak, tie ir mani radinieki, mani šie un tie, kā gan es varu nogalināt, es nevaru..." Visa gaisotne, apziņa ir saistīta ar ķermeni. Tādēļ Krišna tieši pēc tam, kad Ardžuna Viņu pieņēma par garīgo skolotāju, tūdaļ Ardžunu norāja tā, kā skolotājs norāj savu mācekli: "Muļķi, tu runā tā, it kā zinātu tik daudz ko. Bet tu runā ķermeniskā līmenī." Visa pasaule uzdodas par augsti izglītotiem - zinātnē, filozofijā, tur, tā, politikā, tik daudz kur. Bet viņi ir ķermeniskā līmenī. Tāpat kā maitu lija. T;as paceļas ļoti augstu, septiņas, astoņas jūdzes augšup. Brīnišķīgi, jūs to nevarat. Tam ir arī brīnišķīgas acis. Tās šim putnam ir mazas, bet ļoti spēcīgas, redz septiņu jūdžu attālumā, kur guļ līķis. Maitu lijai nav labas kvalifikācijas. Tā var pacelties ļoti augstu un redzēt no attāluma. Ak, be ko tā redz? Līķi, tas arī viss. Tās pilnība ir atrast līķi un to apēst, tas arī viss. Līdzīgi mums var būt ļoti laba izglītība, bet kāds ir mūsu mēŗkis, ko mēs redzam? Kā izbaudīt jutekļus, šo ķermeni, tas arī viss. Un reklāma? "Ak, viņš ar kosmosa kuģi uzlidojis septiņas jūdzes augšup." Bet ko jūs darāt? Kāda ir jūsu nodarbošanās? Jutekļu apmierināšana, tas arī viss. Cilvēki neapsver, kā iepinušies šajā ķermeniskajā dzīves līmenī. Vispirms būtu jāzina, ka mūsu nožēlojamais stāvoklis materiālajā eksistencē ir radies šī ķermeņa dēļ. Tajā pašā laikā šis ķermenis nav paliekošs. Pieņemsim, es saistu visu ar šo ķermeni - ģimeni, sabiedrību, valsti, to, šo, tik daudz ko. Bet cik ilgi? Tas nav ilglaicīgi. Asann nozīmē, ka tas pārtrauks eksistēt. Asann api kleśada āsa dehaḥ (ŠB 5.5.4). Vienkārši rada problēmas. Īslaicīgs un rada tikai problēmas. Tas ir saprātīgi. Kā izkļūt no šī ķermeņa. Cilvēki nāk, saka, ka nav mierīgi, ka tiem ir problēmas, to prāts nav mierīgs." Bet, kad viņam piedāvā zāles, viņš tās nepieņem. Vai redzat? Viņš visu vēlas baudāmu, ko viņš ir sapratis, tas arī viss. Daudzi cilvēki atnāk pie mums un saka: 'Svāmīdžī, tāds ir mans stāvoklis." Un tiklīdz mēs iesakām zāles, viņi tās nepieņem. Jo viņi vēlas zāles, kas tam būtu pieņemamas. Kā gan mēs varam piedāvāt? Kāpēc tad jūs dodaties pie ārsta? Vai radāt savu ārstēšanu? Vai redzat?