LV/Prabhupada 0670 - Kad Esat Vērsts uz Krišnu, Nav Nekādu Materiālu Darbību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kad Esat Vērsts uz Krišnu, Nav Nekādu Materiālu Darbību
- Prabhupāda 0670


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Bhakta: Deviņpadsmitais pants: "Kā liesma bezvējā nešūpojas... (BG 6.19):"

Prabhupāda: Šeit ir piemērs, tikai paskat.

Bhakta: "...tā pārpasaulnieks, kura prāts ir nosvērts, vienmēr ir mierīgs savā meditācijā uz pārpasaulīgo Patību."

Prabhupāda: Šajā telpā nav ventilatora, un liesma ir mierīga. Jūsu prāta liesma būs tikpat mierīga kā šī, ja gremdēsiet prātu Krišnas apziņā. Tāpat kā liesma ir mierīga, arī jūsu prāts būs nesatraukts. Un tā ir jogas pilnība.

Bhakta: 20. līdz 23. pants: "Pilnības pakāpi sauc par transu jeb samādhi, kad prāts ar jogas pakssi ir pilnīgi atbrīvojies no materiālajām prāta darbībām (BG 6.20-23)."

Prabhupāda: Samādhi nozīmē... Ne tukšumu, tas nav iespējams. Kleśo 'dhikaratas teṣām avyaktāsakta-cetasām (BG 12.5). Daži jogi saka, lai pārtraucat darbību, paliekat nekustīgi. Kā tas ir iespējams? Es esmu kustīgs gars. Tas nav iespējams. Nekustīgs nozīmē, ka esat vērsts uz Krišnu. Tad nav materiālas darbības. Tā ir bezdarbība. Šīs materiālās noslieces vair jūs etraucēs. To sauc par nekustīgumu. Bet jūsu darbība Krišnas labad pieaugs. Jo vairāk palielināsiet savi kustību jeb darbības Krišnas apziņā, jo vairāk automātiski samazināsies materiālas darbības. Tāds ir process. Bet ja jūs vēlaties būt nekustīgs- tie paš piemēri - bērns ir nemierīgs. Jūs nevarat bērnu padarīt mierīgu. Dodiet viņam kaut ko darīt, spēlēties, kādu jauku bildi. Viņš redzēs, būs nodarbināts un mierīgs. Tas ir veids. Cilvēki ir nekustīgi. Ak, nē, nē... Ne nekustīgi, kā to sauc? Kustīgi. Bet ja gribat padarīt viņus nekustīgus, tad dodiet nodarbošanos Krišnas apziņā. Tad viņi būs nekustīgi. Un viņi (neskaidri)... Un tā ir realizācija. Kāpēc mums jādarbojas Krišnas apziņā, ja neapzināmies, ka "piederu Krišnam"? Es nepiederu šai matērijai, ne šai tautai, ne arī šai sabiedrībai, es nepiederu šim muļķim, es piederu Krišnam." Nekustīgs. Viņa zināšanām pilns.

Tāds ir mans stāvoklis. Esmu neatņemama daļiņa. Mamaivāṁśo jīva (BG 15.7) - visas šīs dzīvās būtnes ir Manas neatņamamās daļiņas. Tiklīdz jūs saprotat, ka esat neatņemamas Krišnas daļiņas, jūs tūdaļ pārtraucat adrboties materiāli. Jā.