LV/Prabhupada 0671 - Baudīšana Nozīmē Divus – Krišnu un Jūs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Baudīšana Nozīmē Divus – Krišnu un Jūs - Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Bhakta: "To raksturo spēja redzēt sevi ar tīra prāta palīzību un baudīt, gremdēties..."

Prabhupāda: Tīrs prāts. Tas ir tīrs prāts. Tīrs prāts nozīmē saprast, ka es piederu Krišnam. Tas ir tīrs prāt.s Šobrīd mans prāts ir piesārņots. Kāpēc? Es domāju, ka piederu šim un tam. Bet kad mans prāts ir nosvērts: "Es piederu Krišnam." Tā ir mana pilnība. Jā.

Bhakta: "...Gūt apmierinājumu sevī. Šādā laimes stāvoklī būtne atrodas neierobežotā..."

Prabhupāda: Šis prieks sevī, tas nozīmē, Krišna ir augstākais Es. Jogas prakse. Ka esmu individuālais es. Kad esmu samādhi ar Višnu, Visaugstāko Es, tā ir mana nosvērtūba prātā. Visaugstākais es un es pats, kad tie bauda. Baudīšana nevar notikt vientulībā. ir jābūt diviem. Vai jums ir pieredze baudīt vienatnē? Nē. Baudīšana vienatnē nav iespējama. Baudīšana nozīmē divus - Krišnu un jūs. Virsdvēsele un individuālā dvēsele. Tāds ir veids. Jūs nevarat baudīt vienu, tāds nav jūsus stāvoklis. J'[a, turpini.

Bhakta: "...Būtne atrodas neierobežotā svētlaimē un bauda ar pārpasaulīgiem jutekļiem. Tā nosvērts, cilvēks nekad nenovirzās no pateisības, un lav lielāka ieguvuma par šo. Esot tādā stāvoklī, cilvēks nekad nesvārstās, pat piedzīvojot vislielākās grūtības. Tas...

Prabhupāda: Lielākajās grūtībās. Ja esat pārliecināts, ka "es esmu neatņemama daļiņa no Krišnas", tad, pat ja piedzīvojat lielākās grūtības jūsu dzīvē, tā ir sevis uzticēšana. Jūs zināt, ka Krišna jūs aizsargās. Jūs darāt, o varat, izmantojat savu saprātu, bet ticat Krišnam Bālasya neha pitarau nṛsiṁha (ŠB 7.9.19). Ja Krišna noraida, tad jums nevar palīdzēt nekas. Nekas cits aizsargāt jūs nevar. Nedomājiet... Pieņemsim, ka kāds ir slims. Viņu ārstā daudzi lietpratīgi āsrti. Tiek piedāvātas labas zāles. Vai tā ir garantija viņa dzīvē? Nē. Tā nav garantija. Ja Krišna noraida, viņš mirs pat par spīti visiem labajiem ārstiem un zālēm. Un, ja Krišna aizsargā, pat ja viņš netiek pienācīgi ārstēts, viņš tomēr izdzīvos. Tas, kurš tiecas uz Krišnu, pilnīgi sevi uzticējis... Un viena no seviz uzticēšanas pazīmēm ir tā, ka Krišna mani aizsargās. Tad jūs esat laimīgi. Kā bērni. Viņš pilnībā sevi uzticējis vecākiem un ir pārliecināts, ka "Mans tēvs un māte ir šeit." Tādēļ viņš ir laimīgs. Kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ (Stotra-ratna 43 / CC Madhya 1.206). Ja jūs zināt, ka šiet ir mans aizbildnis, mans glābējs, vai jūs neesat laimīgi? Bet ja jūs darāt visu uz savu galvu, uz savu atbildību, vai esat laimīgi? Līdzīgi, ja esat pārliecināti Krišnas apziņā, ka Krišna jūs aizsargās, ja esat patiesi pret Krišnu, tas ir laimes standarts. Jūs nevarat būt laimīgi citādi. Tas nav iespējams. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Katha Upanišada 2.2.13.). Tas ir fakts. Pat jūsu dumpīgajā pieejā Krišna jūs aizsargā. Bez Krišnas apzsardzības jūs nespētu izdzīvot ne mirkli. Viņš ir tik laipns. Bet, kad to atzīstat, jūs kļūstat laimīgs. Nu Krišna jūs aizsargā, bet jūs to nezināt, jo esat uzņēmušies risku pār savu dzīvi. Tādēļ Viņs devis jums brīvību, "Labi, dari, ko vēlies. Ciktāl iespējams, Es tevi aizsargāšu." Bet kad jūs uzticat sevi pilnībā, pilnu atbildību uzņemas Krišna. tas ir īpaši. Tā ir īpaša aizsardzība. Tāpat kā tēvs. Pieaugušam bērnam nerūp tēvs, viņš darbojas brīvi. Ko gan tēvs var izdarīt? "Labi, dari, ko vēlies." Bet par bērnu, kurš pilnībā uzticējis sevi tēvam un atrodas viņa aizsardzībā, tēvs rūpējas vairāk. Tas teikts Bhagavad-gītā: amo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). "es esmu vienlīdzīgs pret visiem." Na me dveṣyaḥ: "Neviens nav mans ienaidnieks." Kā gan Viņš var kļūt naidpilns? Visi ir Krišnas dēli. Kā gan viņš var kļūt par Krišnas ienaidnieku? Viņš ir dēls. Tas nav iespējams. Bet mēs ļaunprātīgi izmantojam Viņa draudzīvu. Tā ir mūsu slimība. Viņš ir ikviena draugs. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. Bet tas, kurš to atzīst, var saprast, ka "Krišna mani šādi aizsargā". Tāds ir laimes veids. Turpini.