LV/Prabhupada 0682 - Dievs Nav Manu Pavēļu Izpildītājs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dievs Nav Manu Pavēļu Izpildītājs - Prabhupāda 0682


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Višnudžana: "Tā ir pakāpe pēc sevis apzināšanās, kurā bhakta apbienojas ar Krišnu tajā nozīmē, ka Krišna bhaktam kļūst viss, un bhakta piepildās ar Krišnas mīlestību. Tad attīstās tuvas attiecības starp Kungu un bhaktu. Tajā pakāpē nav iespējas, ka dzīvā būtne tiktu iznīcināta, ne arī Dieva Augstākā Personība kaut jelkad pazustu no bhaktas skata."

Prabhupāda: Kā Viņš var izkļūt ārpus skata? Viņš visu redz Krišnā, Krišna ir viss. Viss Krišnā, Krišna ir viss. Kā gan viņš var neredzēt Krišnu? Jā.

Višnudžana: "Saplūst ar Krišnu garīgā iznīcībā. Tā bhakta neriskē. Brahma-samhitā teikts: "Es godinu sākotnējo Kungu Govindu, kuru bhakta vienmēr skata ar mīlestības ziedi ieziestām acīm. Viņš redzams savā mūžīgajā veidokā, Šjāmasundara, kas atrodas bhaktas sirdī."

Prabhupāda: Šjāmasundaram tas ir Šjāmasundara, tas Kartamasi. Šjāmadundara.

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.
(Bs 5.38)

Tas, kurš attīstījis mīlestību uz Krišnu, redz Šjāmasundaru, Kartamasi, vienmēr savā sirdī. Tā ir jogas pilnība. Kartamasi, esmu, protams, devis šādu vāru. Viņš ir Šjāmasundara, jā. Labi. Nākamā rindkopa.

Višnudžana: "Šajā pakāpē Kungs Krišna nekad nepazūd no bhaktas skata, arī Kungs vienmēr pamana bhaktu. Uz jogu, kurš redz Kungu kā Paramātmu sirdī, attiecas tas pats. Tāds jogs kļūst par tīru bhaktu un nespēj izdzīvot ne mirkli, neredzot Kungu sevī."

Prabhupāda: tas ir viss. Tāds ir Dieva redzēšanas process. Dievs nav manu pavēļu izpildītājs: "Lūdzu, nāc un skaties." Jums jākļūst kvalificētam redzēt Dievu katru mirkli, visur. Un šī kvalifikācija ir vienkārša. Tā nav ļoti grūta.

Višnudžana: "Jogs, kurš zina, ka es un... Jogs, kurš zina, ka es un Virsdvēsele visās būtnēs esam viens, godina Mani un vienmēr atceras Mani visos apstākļos."

Prabhupāda: Hmm. Tur ir skaidrojums. Turpini.

Višnudžana: Skaidrojums: "Meditāciju prakizējošs jogs meditē uz Virsdvēseli sevī, redz Krišnas daļiņu kā Višnu - ar četrām rokām, turpt gliemežnīcu, disku, vāli un lotosziedu."

Prabhupāda: Tas ir Višnu attēls. Tas ir joga koncentrēšanās objekts. Tā ir īsta joga. Un šī Višnu izpausme ir Krišnas izvērsums. Brahma samhitā teikts:

yaḥ kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-
nidrām ananta-jagad-aṇḍa-saroma-kūpaḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs 5.47)

"Es godinu Govindu, sākotnējo Kungu." Govindam ādi-puruṣam. Purušam nozīmē, ka Kungs ir vīrietis, ādi - sākotnējais. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Kas ir šis Govinda? Kura vienīgais izvērsums ir Mahā-Višnu. Un kāda ir Mahā-Višnu funkcija? Yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ (BS 5.48.). Katrā Visumā ir galvenā dzīvā būtne, ko pazīst kā Brahmu. Brahma ir sākotnējā būtne katrā Visumā. Brahmas dzīve vai Visuma dzīve pastāv tikai vienā Mahā-Višnu elpošanas posmā. Mahā-Višnu guļ Cēlonības Okeānā, un, kamēr Viņš izelpo, kā burbuļi atkal attīstās miljoniem Visumu. Kad Viņš izelpo, miljoniem Visumu ienāk Viņā. Tāds ir materiālās pasaules stāvoklis. Tā atkal rodas un atkal pazūd. Bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Bhagavad-gītā arī teikts, ka šie materiālie Visumi tiek radīti noteiktā laika posmā un atkal tiek iznīcināti. Tā šī radīšana un iznīcināšana ir atkarīga no Mahā-Višnu izelpas un ieelpas. Tikai iedomājieties šī Mahā-Višnu spējas.

Bet par šo Mahā-Višnu tiek teikts: yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣaḥ (BS 5.48.). Šis Mahā-Višnu ir Krišnas izvērsuma izvērsums. Krišna ir sākotnējais. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Šis Mahā-Višnu atkal nonāk katrā Visumā kā Gharbodakašājī Višnu. Un no Gharbodakašājī Višnu rodas Kšīrodakašājī Višnu. Šis Kšīrodakašājī Višnu ienāk katras dzīvās būtnes sirdī. Tādā veidā Višnu izpausmes atrodas visā radītajā. Šeit izskaidrota joga prāta koncentrēšana uz šo Višnu veidolu. Šis Višnu ir visaptverošs. Kurš ir īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Bhagavad-gītā jūs varat izlasīt, ka Mahā-Višnu, ka Kšīrodakašājī Višnu atrodas ikviena sirdī. Jogam jāatrod, kur Viņš atrodas, un jāvērš savs prāts uz to vietu. Tas ir jogas process. Turpini. "Jogam jāzina." Turpini.

Višnudžana: "Jogam jāzina, ka Višnu neatšķiras no Krišnas."

Prabhupāda: Jā.