LV/Prabhupada 0683 - Jogs Samādhi ar Višnu Veidolu vai Cilvēks Krišnas Apziņā - Starp Tiem Nav Atšķirības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jogs Samādhi ar Višnu Veidolu vai Cilvēks Krišnas Apziņā - Starp Tiem Nav Atšķirības
- Prabhupāda 0683


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Višnudžana: "Krišna Virsdvēseles veidolā atrodas ikviena sirdī. Nav atšķirīas starp neskaitāmām Virsdvēselēm neskaitāmi daudzās dzīvo būtņu sirdīs. Nav arī atšķirības..."

Prabhupāda: Piemēram debesīs ir saule. Bet ja jūs uz zemes esat novietojuši miljonem ūdens trauku, katrā no tiem jūs redzēsiet saules atspulgu. Vai cits piemērs, pusdienlaikā jūs jautājat savam draugam, kurš atrodas tūkstošiem jūdžu tālu: "Kur ir saule?" Viņš atbildēs: "Virs manas galvas." Miljoniem cilvēku sauli redz uz savas galvas. Bet saule ir viena. Cits piemērs, ūdens trauks. Saule ir viena, be ir miljoniem ūdens trauku, katrā no tiem ir saules atspulgs. Līdzīgi var būt neskaitāmi daudz dzīvo būtņu. Nav saskaitāmi. Jīvasya asaṅkhya. Vēdu valodā tiek teikts, ka dzīvo būtņu ir neskaitāmi daudz. Neskaitāmi. Līdzīgi Višnu ir... Ja materiāla lieta kā sauke var atspoguļoties katrā ūdens traukā, kāpēc ne Dieva Augstākā Personība Višnu nevarētu dzīvot ikkatra sirdī? To nav grūti saprast. Viņš dzīvo. Tā tiek teikts. Jogam jāvērš prāts uz šo Višnu veidolu. Šis Višnu ir Krišnas izvērsums. Tas, kurš darbojas Krišnas apziņā jau ir pilnīgs jogs. Tas tiks izskaidrots. Viņš ir pilnīgs jogs. Tas tiks izskaidrots šīs nodaļas pēdējā pantā. Turpini.

Višnudžana: "Nav arī atšķirības starp cilvēku Krišnas apziņā, kurš vienmēr darbojas mīlestības pilnā kalpošanā Krišnam, un pilnīgu jogu, kurš meditē uz Virsdvēseli."

Prabhupāda: Nav atšķirības. Jogs samādhi, transā, ar Višnu veidolu un cilvēks Krišnas apziņā - arī starp tiem nav atšķirības. Turpini.

Višnudžana: "Jogs Krišnas apziņā, lai gan viņš var darboties dažādi, atrodoties materiālajā pasaulē, vienmēr ir stabili vērsts uz Krišnu. Kunga bhakta vienmēr darbojas Krišnas apziņā un ir automātiski atbrīvots."

Prabhupāda: To mēs atradīsim šajā Bhagavad-gītā, divpadsmitajā nodaļā, kas ir...

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Tiek teikts, ka tas, kurš darbojas nesavtīgā garīgā kalpošanā Man, jau ir brīvs no materiālās dabas īpašību ietekmes. Brahma-bhūyāya kalpate. Viņš ir Brahmana līmenī - tas nozīmē - atbrīvots. Atbrīvoties nozīmē nonākt Brahmana līmenī. Ir trīs līmeņi. Ķermeniskais jeb jutekļu līmenis, tad prāta līmenis, tad garīgais līmenis. Garīgo līmeni sauc par Brahmana līmeni. Atbrīvoties nozīmē atrasties Brahmana līmenī. Saistītā dvēsele, mēs šobrīd esam ķermeniskajā jeb jutekļu dzīves izpratnē. Mazliet pārākie ir prāta līmenī, spekulētāji, filozofi. Pāri šim līmenis ir Brahmana līmenis. Jūs Bhagavad-gītas divpadsmitajā nodaļā vai četrpadsmitajā nodaļā, es domāju, atradīsiet, ka cilvēks Krišnas apziņā jau ir Brahmana līmenī. Tas nozīmē atbrīvots. Turpini.

Višnudžana: "Nārada Pančarātrā tas tiek apstiprināts šādi: "Pievēršot uzmanību Krišnas pārpasaulīgajam veidolam, Krišna ir visaptverošs un pārāks par laiku un telpu, cilvēks iegrims domās par Krišnu un sasniedz laimīgo Viņa sabiedrības stāvokli." Krišnas apziņa ir augstākais transa līmenis jogas praksē. Pati sapratne, ka Krišna ir klāt kā Paramātma ikviena sirdī, padara jogu nekļūdīgu. Vēdas apstiprina šo neaptveramo Kunga spēju šādi: "Višnu ir viens un tomēr Viņš noteikti ir visaptverošs. Ar Savu neaptveramo spēju, par spīti Savam veidolam Viņš ir klāt visur. Viņš uzlec kā saule... Kā saule Viņš parādās daudzās vietās vienlaikus.""

Prabhupāda: Kā, šo piemēru es jau esmu devis. Kā saule var būt klāt tik daudzās vietās vienlaicīgi, tā arī Krišna var atrasties ikkatra sirdī. Viņš patieši ir klāt: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna (BG 18.61). Viņš sēž. Atrašanās vieta ir noteikta. Hṛd-deśe. Hṛd-deśe nozīmē sirdī. Koncentrēšanās jogā nozīmē atklāt sirdī, kur atrodas Višnu. Tur ir. Turpini.