LV/Prabhupada 0691 - Ikvienam, kurš Vēlas Tikt Iesvētīts Mūsu Sabiedrībā,Mēs Izvirzām Četrus Principus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0690
Next Page - Video 0692 Go-next.png

Ikvienam, kurš Vēlas Tikt Iesvētīts Mūsu Sabiedrībā,Mēs Izvirzām Četrus Principus - Prabhupāda 0691


Lecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

Bhakta: "Krišnas apziņa ir pilnīga pakāpe, brīva no jebkāda piesārņojuma. Tas apstiprināts Bhagavad-gītā. Pēc daudzām dzimšanām, viecot dievbijīgas darbības, kad būtne ir pilnībā brīva no visa veida piesārņojuma un no iluzorajām dualitātēm, tad būtne sāk darboties pārpasaulīgā, mīlestības pilnā kalpošanā Kungam."

Prabhupāda: Jā. Yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpam (BG 7.28). Tiešs pants Bhagavad-gītā ir yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpam. Pāpam nozīmē grēks. Tas, kurš pilnībā pārtraucis darboties grēcīgi... Janānāṁ puṇya-karmaṇām: cilvēki, kas vienkārši darbojušies dievbijīgi. Tādi cilvēki ir koncentrējušies Krišnas apziņā bez jebkādām dualitātēm. Jo mūsu prāts ir svārstīgs, un dualitātes būs vienmēr. Vai nu es to pieņemu, vai ne. Vai es iegūstu Krišnas apziņu, vai kādu citu, bet šīs problēmas būs vienmēr. Bet ja cilvēks ir attīstīts, darbojoties dievbijīgi iepriekšējā dzīvē, tad viņš ir stabili nosvērts: "Es iegūšu Krišnas apziņu." Šī metode, Harē Krišna skandēšanas metode, pat savā agrākajā dzīvē jūs nedarbojāties gana dievbijīgi, vai šajā dzīvē, tam nav nozīmes. Ja jūs nopietni pieņemat šo metodi, Harē Krišna, skandēšana, jūs tūdaļ attīrāties. Bet ar noteiktību, ka nedarīsiet vairs neko grēcīgu. Tāpat kā mūsu sabiedrībā mums ir četri ierobežojumi. Ikvienam, kurš vēlas tikt iesvētīts mūsu sabiedrībā, jāievēro četri principi. Nekādu aizliegtu dzimumsakaru. Jūs varat apprecēties un nodarboties ar seksu tikai bērnu ieņemšanai. Nekādam citam mērķim. Nekāda aizliegta seksa, nekādu narkotisku vielu. Mūsu mācekļi pat nespēķē, nedzer tēju, kafiju. Ko tad teikt par ko citu, viņi ir tīri. Nekādu azartspēļu vai dzīvnieku produktu. Tas arī viss. Ja jūs vienkārši ievērojat šos četrus principus, tad jūs tūdaļ kļūsiet šķīsts. Nekavējoties. Bez jebkādām tālākām pūlēm. Krišnas apziņas kustība ir tik jauka, ka tiklīdz jūs pievienojaties, jūs tūdaļ attīrāties. Bet nepagrimstiet atkal. Tādēļ šie ierobežojumi. Jo mūsu piesārņojums sākas ar šiem četriem nelāgajiem ieradumiem. Bet ja mēs izvairāmies, nav runas par ipesārņojumu. Tiklīdz es uzsāku darboties Krišnas apziņā, es atbrīvojos. Ja es piesargājos un pieņemu šos četrus principus, es atbrīvojos. Es turpinu, neesmu piesārņots. Tāds ir process. Bet ja jūs domājat, ka Krišnas apziņa jūs atbrīvo, ļaujiet man neievērot visus šos četrus principus, un es pēc skandēšanas atbr' Tas nebūs ļauts. Tiklīdz atbrīvojaties, nekad to neatārtojiet. Bet ja jūs domājat, ka "es to darīšu un atbrīvošos..." Tāpat kā dažos reliģiskajos procesos tiek minēti visāda veida grēki un, dodoties uz baznīcu un vienkārši izsūdzot grēkus, jūs atbrīvojaties. Tā vairākkārt atkārtojas grēkošana un atzīšanās. Bet ne šeit. Ja jūs atbrīvojates, tas ir ļoti labi. Bet nedariet to atkal. Tāds ir atzīšanās iemesls. Ja atzīstaties, ka "esmu tā grēkojis", kāpēc jums tas atkal jādara? Ja jūs atzīstat, ka tas ir grēcīgi, kabatzagšana ir grēks, piemēram. Atzīsoties jūs esat atbrīvojies, kāpēc to darīt atkal? Tam vajag mazliet saprāta. Tas nenozīmē, ka atzīstoties es atbrīvojos, es turpināšu un atkal atzīšos, un atbrīvošos. Nē. Tas nav labi. Ja tas nav labi, jūs esat atzinis, ka tas nav labi, tad jums to nevajadzētu atkārtot. Tāds ir mērķis. Nevis jūs grēkojat un atzīstaties atkal un atkal. Tā rīkoties nav labi. Mums jāuzmanās, Krišnas apziņas kustībā, ka neievērojot šos četrus principus un grēkojot neierobežoti jūs piesārņojaties. Bet ja jūs rūpīgi ievērojat šos četrus principus... Mēs nesakām, lai atsakāties no seksa pavisam. Bet nodarbojieties ar to noteiktam iemeslam. Līdzīgi jums jāēd, bet šādi, ne tā. Arī Krišna ieteica Ardžunam aizsargāties. Aizsargāšanās nav aizliegta, ja tā ir laba mērķa vārdā. Tā, ja mēs nonākam Krišnas apziņā, mēs tūdaļ atbrīvojamies no visa veida piesārņojuma. Ja mēs ievērojam šos četrus principus, dat mūsu dzīve ir tīra. Ja mēs varam palikt tik tīri līdz nāves brīdim, jūs noteikti nonāksiet Dieva valstībā. Turpini. Tas taikts Bhagavad-gītā - jūs jau esat lasījuši: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). Atstājot šo ķermeni, būtne Krišnas apziņā nekad vairs neatgriežas šajā materiālajā pasaulē. Jogs, kurš nācis no labas ģimenes, audzis taisnīgā vai bagātā, aristrokrātiskā ģiemenē, atgriežas. Bet ja jūs esat pilnīgā Krišnas apziņā, jūs vairs neatgriežaties. Jūs esat Goloka Vrindāvanā, garīgajās debesīs. Mums jāmēģina atkal neatgriezties. Jo ja es atgriežos, pieņemsim, man ir ļoti laba iespēja. Es piedzimstu ļoti labā, bagātā ģimenē. Bet ja es iespēju neizmantoju labi, tad es atkal atgriežos, pagrimstu līdz cita veida dzīveo. Kāpēc man uzņemties šo risku? Labāk pabeigt Krišnas apziņu šajā dzīvē. Tas ir ļoti vienkārši, tas nav ļoti grūti. Jums vienkārši vienmēr jādomā par Krišnu. tas arī viss. Tas ir ļoti vienkārši. Tas jūs varat pārliecināties par nākamo dzīvi garīgajās debesīs - Dieva valstībā jeb Golokā Vrindāvanā. Jā.