LV/Prabhupada 0694 - Atkal Būt Kalpošanas Noskaņā. Tā ir Nevainojama Dziedniecība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Atkal Būt Kalpošanas Noskaņā. Tā ir Nevainojama Dziedniecība - Prabhupāda 0694


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Bhakta: "Piedzīvojot neveiksmi, viņš pagrimst. Bhāgavatam to apstiprina šādi: "Ikviens, kurš nekalpo un noraida savus pienākumus pret Visaugsto Kungu, kurš ir visu dzīvo būtņu avots, viņš noteikti pagrims."

Prabhupāda: Jā.

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ
(ŠB 11.5.3)

Arī tas ir ļoti labs piemērs. Bhāgavata saka, ka mēs esam neatņemamas Augstākā daļiņas. Ja mēs nekalpojam Augstākajam, tad mēs pagrimsim, zaudējot savu sākotnējo stāvokli. Kā? Tas pats piemērs ar pirkstu. Ja pirksts ir nevesels, nespēj kalpot visam ķermenim, tas tikai rada sāpes. Vēl viens neatņemamas daļiņas aspekts - mēģiniet saprast. Ja neatņemama daļiņa nespēj kalpot visu laiku, tā ir sāpīga. Ikviens cilvēks, kurš nekalpo Visaugstajam Kungam, Viņam vienkārši rada sāpes. Vienkārši rada problēmas. Tādēļ viņam jācieš. Tāpat kā jebkuram cilvēkam, kurš neievēro valsts likumus, vienkārši sāpina valdību un kļūst par noziedznieku. Viņš var domāt, ka ir labs cilvēks, bet tā kā viņš pārkāpj valsts likumus, viņš tikai moka valdnību. Tas ir vienkārši. Ikviens, kurš nekapo, ikviena dzīvā būtne, kas nekalpo Dievam, rada sāpes. Tā kā sāp arī būtnei, ierodas Krišna. Viņš jūt sāpes. Radīt sāpes ir grēks. Tas pats piemērs. Sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ. Tiklīdz kaut kas ir sāpīgs... Tāpat kā valdība tur visus likumpārkāpējus cietumā. Savāc kopā. "Dzīvojiet šeit, noziedznieki. Netraicējiet valsti." Līdzīvi visi šie noziedznieki, kas pārkāpuši Dieva likumu, kas Dievam radījuši sāpes, tiek ievietoti šajā materiālajā pasaulē. Visi tie. Un sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ, viņi pagrimst, zaudējot savu dabisko stāvokli. Tas pats piemērs par pirkstu, kas sāp. Ārsts iesaka: "Jūsu pirksts jāamputē. Citādi tas piesārņos visu ķermeni." Tātad sthānād bhraṣṭāḥ, viņš zaudējis savu dabisko stāvokli. Mēs esam pagrimuši. Sadumpojušies pret Dieva principiem, apziņu, mēs esam pagrimuši. Ja mēs vēlamies atdzīvināt savu sākotnējo stāvokli, mums atkal jāatgūst kalpošana sattieksme. Tās ir ideālas zāles. Citādi mēs cietīsim, un Dievs cietīs mūdu dēļ. Tāpat kā ja dēls nav labs, jūs ciešat un cieš arī dēls. Līdzīgi mēs visi esam Dieva dēli. Kad mums sāp, Dievam arī sāp. Labākais ir atdzīvināt savu sākotnējo Krišnas apziņu un kalpot Kungam. Tā ir dabiska dzīve, un tas ir iespējams garīgajās debesīs vai Golokā Vrindāvanā. Turpini.