LV/Prabhupada 0700 - Kalpošana Nozīmē Trīs Lietas: Kalpu, Apkalpoto un Kalpošanu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kalpošana Nozīmē Trīs Lietas: Kalpu, Apkalpoto un Kalpošanu
- Prabhupāda 0700


Lecture on BG 6.46-47 -- Los Angeles, February 21, 1969

Prabhupāda: Jā?

Bhakta: Atkal, Prabhupāda, šorīt lasot...

Prabhupāda: Nē, nejautājiet par rītu. Labi, varat jautāt, bet jautājumiem un atbildēm jābūt par lasīto. Citādi jautājumiem nebūs gala, ne arī atbildēm, ja jautāsiet par visu. Redzat. Lai nu kā, jūs varat beigt. Jā, kādi jautājumi?

Bhakta: Jūs pieminējāt, ka gopas, Krišnas draugi, ar Viņu spēlējas, tiek tiekts, ka viņi veikuši daudzus dievbijīgus darbus savās kagājušajās dzīvēs. Es saprotu, ka viņi ir mūžīgie biedri...

Prabhupāda: Nē, mūžīgie biedri... Daži no tiem ir mūžīgi biedri, daži atrodas mūžīgā Viņa sabiedrībā. Pieņemsim, ka ejat un biedrojaties, rotaļājaties ar Krišnu. Jūsu stāvoklis arī kļūst mūžīgs. Ja vienkārši Krišnas mūžīgie pavadoņi spēlējas ar Viņu, ne citi, kāda tad ir jēga iegūt Krišnas apziņu? Arī jūs kļūstat? Kā? Daudzas dzīves darbojoties diebvijīgi. Jūs arī varat iegūt tādu stāvokli. Kṛta-puṇya-puñjāḥ (ŠB 10.12.11). Patiesībā bhauma Vrindāvanā šajā materiālajā pasaulē, Vrindāvanā galvenokārt biedri Krišnam ir šīs saistītās dzīvās būtnes, kas paaugstinātas Krišnas apziņas pilnības pakāpē. Vispirms tām ļauts redzēt Krišnu planētā, kur notiek Krišnas rotaļas. Tad tām ļauj pacelties uz pārpasaulīgo Vrindāvanu. Tādēļ Bhāgavatā teikts: kṛta-puṇya-puñjāḥ. Tās visas ir paaugstinātas. Bet pat paaugstinātas tās nu ir mūžīgie pavadoņi. Vai skaidrs? Harē Krišna. Tā? Vēl kādi jautājumi?

Bhakta: Prabhupāda? Vai ir iespējams darboties bhakti jogā, nekalpojot Krišnam? Piemēram kāds, kurš...

Prabhupāda: Kur gan ir bhakti bez Krišnas?

Bhakta: Kāds godina Kungu Budu vai Kungu Jēzu...

Prabhupāda: Tā nav bhakti-joga. Bhakti-joga ir saistība ar Krišnu. Bhakti-joga nevar tikt attiecināta uz kaut ko citu. Kā Budas filozofija var tikt saistīta ar bhakti jogu? Bhakti joga nozīmē saprast Dievu. Bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). To jūs atradīsiet Bhagavad-gītas astoņpadsmitajā nodaļā. Ar Bhakti-jogu jūs varat saprast Kungu, Visaugsto Dievu. Bet Budas filozofijā Dieva nav. To jūs zināt? Kur tad ir bhakti joga?

Bhakta: Kristiešu gadījumā daži no tiem godina Jēzu Kristu.

Prabhupāda: Tā ri bhakti-joga. Jo viņi pieņem Dievu. Ja nepieņemat Dievu, nevar būt runas par bhakti-jogu. Kristiešu reliģija arī ir vaišnavisms, jo viņi pieņem Dievu. Varbūt kādā pakāpē tas atšķiras. Ir arī dažādas Dieva apzināšanās pakāpes. Kristietības reliģija saka "Dievs ir dižens." Pieņemiet! Tas ir ļoti labu. Bet to, cik dižens ir Dievs, var saprast no Bhagavad-gītas un Šrīmad-Bhāgavatam. Bet Dieva pieņemšana ir laba. Tādēļ, ka tas ir bhakti sākums. Jūs šeit varat pielēgot bhakti. Pat islāma ticībā. Arī tā ir bhakti joga. Jebkura reliģija, kas vērsta uz Dievu, var tikt pielāgota bhakti. Bet bez Dieva jeb impersonālismā nevar būt ne runas par bhakti jogu. Bhakti joga nozīmē bhaja dhatu kti, bhaja-sevayā. Kalpošana nozīmē trīs lietas: kalpo, apkalpoto un kalpošanu. It jābūt tam, kas pieņem kalpošanu. Ir jābūt kādam, kas kalpo. Un tad pats kalpošanas process. Bhakti joga nozīmē kalpošana. Ja nav neviena, kas pieņem kalpošanu, kur gan ir bhakti joga? Jebkura filozofija vai reliģisks princips, kur nepieņem Dievu vai Augstāko, nepielieto bhakti.