LV/Prabhupada 0728 - Tas, Kurš Uzskata Rādhas-Krišnas Līlu par Materiālu, Kļūdās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tas, Kurš Uzskata Rādhas-Krišnas Līlu par Materiālu, Kļūdās - Prabhupāda 0728


Lecture on CC Adi-lila 7.5 -- Mayapur, March 7, 1974

Agni rodas no Krišnas. Mahī, zeme, rodas no Krišnas. Agni, mahī, gagana, debesis, rodas no Krišnas. Ambu, ūdens, rodas no Krišnas. Agni mahī gaganam ambu... Marut, gaiss, rodas no Krišnas. Tā kā tie rodas no Krišnas, tie neatšķiras no Krišnas. Viss ir Krišna. Bet kad jūs garšojat gaisu, sajūtat vēsmu, ūdeni, zemi un uguni, jūs nevarat teikt: "Tā kā gaiss un ūdens rodas no Krišnas, būt gaisā vai jūrā ir viens un tas pats." Mēs dzīvojam gaisā, bet uzskatīt, ka gaiss un ūdens ir viens un tas pats, lekt pāri okeānam nav laba doma. Patiesībā gaiss arī ir Krišna, ūdens, zeme arī ir Krišna, uguns arī ir Krišna, jo šie visi elementi ir Krišnas enerģija.

Šādi, ja mēs mēģinām saprast, ka Panča-tattva, śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda, śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda... Tā ir Panča-tattva: Šrī Krišna Čaitanja, Šrī Nitjānanda, Šrī Advaita, Šrī Gadādhara un Šrīvāsādi. Šrīvāsādi nozīmē džīva-tattva. Dzīva tattva, šakti tattva, višnu tattva ir tattvas. Panča-tattva. Šrī Krišna Čaitana ir augstākā tattva, Krišna. Śrī-kṛṣṇa-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya. Mēs godinām Rādhu-Krišnu. Šrī Krišna Čaitanja ir Rādha-Krišna vienkopus. Śrī-kṛṣṇa-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya.

rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptam...
(CC Adi 1.5)

Rādha-Krišna... Krišna ir Visaugstākais. Kad Krišna vēlas baudīt... Baudītājs... Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Viņš ir baudītājs. Kad Viņš vēlas baudīt, tā nav materiāla baudīšana. Tā ir garīga baudīšana - augstākā enerģija, ne materiālā. Tā kā Krišna ir Visaugstākais, Viņš bauda augstāko enerģiju. Krišna ir... Rādhas-Krišnas līla nav materiāla. Tas, kurš saprot Rādhas-Krišnas līlu kā materiālu, kļūdās. Krišna nevar baudīt neko materiālu. Ja sakāt, ka "mēs ik dienas redzam, ka jūs piedāvājat prasādu, dārzeņus, rīsus. Tie visi ir materiāli," nē, tie nav materiāli. Tā ir īsta sapratne. Kā tie var nebūt materiāli? Tas ir ačintja, neaptverami. Krišna var materiālo pārvērst garīgajā un garīgo - materiālajā. Tāds ir Krišnas neaptveramais spēks, ačintja šakti. Ja nepieņemat Krišnas ačintja-šakti, jūs Krišnu nesapratīsiet. Ačintja šakti.