LV/Prabhupada 0730 - Siddhanta Boliya Citte Neslinkojiet Krišnas Iepazīšanā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Siddhanta Boliya Citte Neslinkojiet Krišnas Iepazīšanā
- Prabhupāda 0730


Lecture on SB 7.9.32 -- Mayapur, March 10, 1976

Prabhupāda: Dievs vienmēr ir labs. Bet ar mūsu ierobežoto izpratni, ja mēs redzam, ka Viņš dara kaut ko nosodāmu, tas nav nosodāmi, tā ir sterilizēšana. Tas pats piemērs: tejīyasāṁ na doṣāya (ŠB 10.33.29). Ja, skandējot Viņa svēto vārdu, mēs kļūstam bezgrēcīgi, kā gan Diebs var būt grēcīgs? Tas nav iespējams. Tas ir veselais saprāts. Ja, skandējot Viņa svēto vārdu, Harē Krišna, Harē Krišna...

Bhaktas: Krišna Krišna, Harē Harē/ Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē.

Prabhupāda: ...tā mēs esam attīrījušies, kā Krišna var kļūt grēcīgs? Tas nav iespējams. Pavitraṁ paramaṁ bhavān. Mēģiniet saprast Krišnu. Šeit ir izskaidrojums, ka sthito na tu tamo na guṇāṁś ca yuṅkṣe. Tas ir Krišna. Tas ir Višnu. Nekad nedomājiet... Ir daļa, kas saka: "Mēs godinām Krišnu, Bāla-Krišnu, zēnu Krišnu." Viņi reizēm argumentē, ka... Kāpēc ne pieaugušo Krišnu? Viņi saka, ka "Pieaugušais Krišna kļuva grēcīgs rāsa-līlā." Tikai paskat uz šo muļķību! Tas nav... Krišna vienmēr ir Krišna. Tas ir muļķīgs secinājums - ka bērns Krišna ir šķīstāks kā jauneklis Krišna. Tā ir aplama izpratne. Krišna ir... Tāpat kā Krišna triju mēnešu vecumā spēja nogalināt milzīgu raganu Pūtanu. Vai trīs mēnešus vecs bērns var ko tādu nogalināt...? Nē. Krišna vienmēr ir Dievs. Viņš vai nu parādās trīs mēnešu veca mazuļa formā vai trīssimt, trīstūkstoš gadu vecumā, Viņš ir tāds pats. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam adyaṁ purāṇa puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca (Bs. 5.33). Tas ir Krišna. Iepazīstot Krišnu, jūs varat saņemt atbrīvi. Šie panti jāapgūst ļoti rūpīgi, jāsaprot katrs vārds ļoti uzmanīgi. Tad jūs sapratīsiet Krišnu. Kavirādža Gosvāmī ir teicis: siddhānta boliyā citte nā kara alasa, ihā haite kṛṣṇa lāge sudṛdha mānasa. Siddhānta, kas ir Krišna, ja apgūstat no Šāstrām, tad siddhānta boliyā citte... Neslinkojiet Krišnas iepazīšanā, jo, mēģinot saprast Krišnu, sādhu-śāstra-guru-vākyaṁ cittete kariya aikya, ar šāstrām, sadhu, guru jūs varat saprast Krišnu, kās Viņš ir. Tad jūs nepadarīsiet Viņu par parastu cilvēku, kā domā muļķi. Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritaḥ (BG 9.11). Mūdhas, muļķi, domā ka Krišna ir viens no mums. Tad jūs nebūsiet muļķi. Jūs būsiet saprātīgi. Kāds ir rezultāts? Krišna saka Pats: janma karma ca divyaṁ me yo jānāti tattvataḥ. Ja jūs saprotat Krišnu ļoti labi... Protams, pilnībā pazīt Krišnu mēs nespējam. Viņš ir tik liels un mēs tik mazi, ka tas nav iespējams. Bet jūs varat saprast Krišnu, kā Viņš sevi paskaidro Bhagavad-gītā. Tas jums palīdzēs. Jūs nevarat saprast Krišnu. Tas nav iespējams. Krišna nespēj saprast Sevi pats. Tādēļ Viņš ieradās kā Čaitanja - lai saprasti Sevi. Tātad nav iespējams saprast Krišnu, bet Krišna dod zināšanas par sevi, ciktāl mēs spējam saprast. Tā ir Bhagavad-gīta. Vismaz jūs varat mēģināt saprast Krišnu, kā norāda Bhagavad... Čaitanja Mahāprabhu ieteicis, yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa-upadeśa (ČČ Madhja 7.128). Cilvēka dzīve domāta, lai iepazītu Krišnu. Cita pienākuma nav. Ja pildāt šo pienākumu, jūsu dzīve ir veiksmīga. Mūsu Krišnas apziņas kustība domāta šim mērķim. Mēs atveram tik daudzus centrus, lai pasaules cilvēki varētu gūt labumu no šīs iespējas un saprast Krišnu, padarot savu dzīvi veiksmīgu.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja!